Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Edebiyat Kavramlari I AMT 425 7 4 + 0 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe / Almanca
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ŞEREF ATEŞ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Öğrencilerin edebiyat ve edebi türler konusunda bilgi sahibi olmasını sağlamak ve edebi çevirilerde bu alanla ilgili terminolojiye hakim olmalarını sağlamak.
Course Content Edebiyat, edebiyat bilimi, edebi türler ve edebi kavramlar hakkında öğrencilere bilgi verilir. Konuyla ilgili örnek edebi eserler tanıtılır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Edebiyat nedir, öğrencilere anlatılır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
2 Edebiyat çeşitleri hakkında bilgi verilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Edebi türler konusu anlatılır. Öğrencilerin bu alandaki bilgisi ölçülür. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Alman Edebiyatından önemli yazar ve eserler incelenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Alman Edebiyatı genel olarak anlatılır. Öğrencilerin Alman Edebiyatına ilgisi irdelenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
6 Alman Edebiyatında edebi devirler incelenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Edebiyat nedir, tanımları yapılır.
2 Edebiyat çeşitleri (Hochdichtung, Unterhaltungsliteratur, Trivialliteratur) anlatılır.
3 Trivialliteratur
4 Sekundärliteratur, Primerliteratur, Jugendliteratur
5 Literaturgerschichte und allgemeine Panorama der deutschen Literatur.
6 Deutsche Literatur im 15.,16. Und 18. Jahrhundert (Renaissance, Barock, Aufklärung und Sturm und Drang
7 Deutsche Literatur im 19. Jahrhundert. (Klassik und Romantik)
8 Renaissance und Humanismus
9 Barocklitreratur, Aufklärung, Sturm und Drang
10 Die dt. Klassik
11 Die deutsche Romantik
12 Biedermeier
13 Das Junge Deutschland
14 Realismus
Resources
Course Notes
Course Resources Gero von Wilpert:Sachwörterbuch der Literatur. Ivo Braak:Poetih in Stichworten. E. Frenzel: Datyen deutscher Dichtung
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çeviri ve Çevirmenlik ile ilgili yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi. X
2 Çeviri alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
4 Diğer dallara ilişkin edineceği kuramsal bilgileri, çeviri edimine aktarabilme becerisi. Alan dışı ders almış olması. Disiplinler arası farkındalık edinir. X
5 Çeviri uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve/veya bilgisayar destekli çeviri programları gibi bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
6 Çeviri süreci, öncesi ve sonrasına dair çalışmalarla ilgili olarak analiz etme, arşivleme, metin çözümleme ve yorumlama becerisi. X
7 Bireysel ve/veya çeviri projesi bağlamında ekip üyesi olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi. X
8 Dil yetisini sözlü ve yazılı olarak kuracağı iletişimlerde kullanma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve alanla ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uyarlama becerisi. X
10 Alanıyla ilgili mesleki etik ve sorumluluk bilinci.
10 Alanıyla ilgili mesleki etik ve sorumluluk bilinci. X
11 Çevirmenliğin ve çeviri uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki konumu ve etkileri konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
2. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 2 2
Ödev 1 2 2
Final 1 5 5
Total Workload 121
Total Workload / 25 (Hours) 4.84
dersAKTSKredisi 5