Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çeviri Projeleri AMT 433 7 4 + 0 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMED ZAHİT CAN
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Türkan ÖZTÜRK
Course Category
Course Objective Çeviri Projeleri dersinde öğrencilerin bir çeviri görevini tamamlama sürecindeki aşamaları uygulamalı olarak öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
Course Content Çeviri Projeleri dersi öğrencilerin bir çeviri görevini tamamlama sürecindeki aşamaları, uygulamalı olarak öğrenmelerini sağlayan derstir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Öğrenciler, kendilerine verilen çeviri görevlerini tamamlama süreçlerini ve süreçlerde yaşanan sorunları uygulamalı olarak anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Almanca metinlerde çeviri sürecinde ve süreç bitiminde yapılması gerekenleri uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Türkçe metinlerde çeviri sürecinde ve süreç bitiminde yapılması gerekenleri uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Metin türlerine göre Almanca metinlerde çeviri odaklı metin analizi yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 Öğrenciler çeviri görevinin önemini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
6 Metin türlerine göre Türkçe metinlerde çeviri odaklı metin analizi yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
7 Öğrenciler çeviri süreci öncesi çeviri odaklı metin analizi yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
8 Öğrenciler çeviri sürecinde ve süreç bitiminde yapılması gerekenleri kavrar ve uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Almanca örnek metinler örneklerinde çeviri görevleri
2 Almanca örnek metinler örneklerinde çeviri görevleri
3 Türkçe örnek metinler örneklerinde çeviri görevleri
4 Türkçe örnek metinler örneklerinde çeviri görevleri
5 Metin türlerine göre Türkçe metinlerde çeviri odaklı metin analizi- Metin türlerine göre Türkçe metinlerde çeviri sürecinde ve süreç bitiminde yapılması gerekenler
6 Metin türlerine göre Türkçe metinlerde çeviri odaklı metin analizi- Metin türlerine göre Türkçe metinlerde çeviri sürecinde ve süreç bitiminde yapılması gerekenler
7 Metin türlerine göre Türkçe metinlerde çeviri odaklı metin analizi- Metin türlerine göre Türkçe metinlerde çeviri sürecinde ve süreç bitiminde yapılması gerekenler
8 Metin türlerine göre Türkçe metinlerde çeviri odaklı metin analizi- Metin türlerine göre Türkçe metinlerde çeviri sürecinde ve süreç bitiminde yapılması gerekenler
9 Öğrencilerin, kendilerine verilen çeviri görevlerini tamamlama süreçlerini ve süreçlerde yaşanan sorunları uygulamalı olarak anlatımı
10 Öğrencilerin, kendilerine verilen çeviri görevlerini tamamlama süreçlerini ve süreçlerde yaşanan sorunları uygulamalı olarak anlatımı
11 Öğrencilerin, kendilerine verilen çeviri görevlerini tamamlama süreçlerini ve süreçlerde yaşanan sorunları uygulamalı olarak anlatımı
12 Öğrencilerin, kendilerine verilen çeviri görevlerini tamamlama süreçlerini ve süreçlerde yaşanan sorunları uygulamalı olarak anlatımı
13 Öğrencilerin, kendilerine verilen çeviri görevlerini tamamlama süreçlerini ve süreçlerde yaşanan sorunları uygulamalı olarak anlatımı
14 Öğrencilerin, kendilerine verilen çeviri görevlerini tamamlama süreçlerini ve süreçlerde yaşanan sorunları uygulamalı olarak anlatımı
Resources
Course Notes 1. Türk ve Alman Hukuk alanına ait hukukla ilgili çeşitli metinler
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çeviri ve Çevirmenlik ile ilgili yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi. X
2 Çeviri alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
4 Diğer dallara ilişkin edineceği kuramsal bilgileri, çeviri edimine aktarabilme becerisi. Alan dışı ders almış olması. Disiplinler arası farkındalık edinir. X
5 Çeviri uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve/veya bilgisayar destekli çeviri programları gibi bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
6 Çeviri süreci, öncesi ve sonrasına dair çalışmalarla ilgili olarak analiz etme, arşivleme, metin çözümleme ve yorumlama becerisi. X
7 Bireysel ve/veya çeviri projesi bağlamında ekip üyesi olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi. X
8 Dil yetisini sözlü ve yazılı olarak kuracağı iletişimlerde kullanma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve alanla ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uyarlama becerisi. X
10 Alanıyla ilgili mesleki etik ve sorumluluk bilinci. X
11 Çevirmenliğin ve çeviri uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki konumu ve etkileri konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Sözlü Sınav 20
1. Proje / Tasarım 40
2. Proje / Tasarım 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 80
1. Final 20
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Final 1 4 4
Total Workload 116
Total Workload / 25 (Hours) 4.64
dersAKTSKredisi 5