Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çeviri Eleştirisi I AMT 431 7 4 + 0 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe / Almanca
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi FİLİZ ŞAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective Çeviri eleştirisi konusunda çağdaş yaklaşımları irdeleyerek, çeviribilimsel bir bakış açısı ve eleştirel bir bilinç kazandırabilmek.
Course Content Çağdaş yaklaşımları tartışarak bilim-kuram-eleştiri ilişkisini irdelemek, farklı çeviri eleştirisi yöntemlerini öğrenmek, bu yöntemler ışığında kendi çeviri yorum ve eleştiri gücünün geliştirmesini sağlamak.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Öğrenci Çeviriyi Yorumlama ve Değerlendirme konusundaki bakış açısını geliştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
2 Öğrencinin çeviri metinleri çok yönlü ve bilimsel yorumlamasına katkıda bulunur. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
3 Eleştirinin özelliklerini tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
4 Eleştiri kuramsal bakış açılarını geliştirerek, çeviri eleştirisine kuramsal ve yöntemsel bakmayı kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Çeviri Eleştirisi Konusunda Fikir Tartışması
2 Eleştiri Nedir? Eleştiri Türleri
3 Çeviri Eleştirisi Nedir? Neyi Eleştirir?
4 Çeviri İnceleme, Değerlendirme, Eleştiri
5 Çeviri Kuramı - Eleştiri İlişkisi
6 Çeviri Eleştirisi Yaklaşımları
7 Çeviri Eleştirisi Yaklaşımları
8 Vize
9 Çeviri Eleştirisi Yaklaşımları
10 Çeviri Eleştirisi Örnekleri İnceleme Yorumlama
11 Çeviri Eleştirisi Örnekleri İnceleme Yorumlama
12 Eleştiri Çalışmaları - Değerlendirme
13 Eleştiri Çalışmaları - Değerlendirme
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources Bengi-Öner, Işın (1999b). Çeviri Eleştirisi Bağlamında Eleştirel Bilincin Oluşması ve Eleştiri, Üst-Eleştiri, Çeviribilim İlişkisi. Bengi-Öner, Işın (1995) “(Öz-) Sorgulamalar: Hata Avcılığı 1”, Bengi-Öner, Işın (1998) “(Öz-) Sorgulamalar: Hata Avcılığı 2”, Bengi-Öner, Işın (1999) Çeviri Bir Süreçtir... Ya Çeviribilim?, Metis Çeviri Dergisi Eleştiri Örnekleri
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çeviri ve Çevirmenlik ile ilgili yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi. X
2 Çeviri alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
4 Diğer dallara ilişkin edineceği kuramsal bilgileri, çeviri edimine aktarabilme becerisi. Alan dışı ders almış olması. Disiplinler arası farkındalık edinir.
5 Çeviri uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve/veya bilgisayar destekli çeviri programları gibi bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
6 Çeviri süreci, öncesi ve sonrasına dair çalışmalarla ilgili olarak analiz etme, arşivleme, metin çözümleme ve yorumlama becerisi.
7 Bireysel ve/veya çeviri projesi bağlamında ekip üyesi olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi. X
8 Dil yetisini sözlü ve yazılı olarak kuracağı iletişimlerde kullanma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve alanla ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uyarlama becerisi.
10 Alanıyla ilgili mesleki etik ve sorumluluk bilinci. X
11 Çevirmenliğin ve çeviri uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki konumu ve etkileri konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
1. Sözlü Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 3 3
Final 1 4 4
Total Workload 119
Total Workload / 25 (Hours) 4.76
dersAKTSKredisi 5