Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Staj AMT 435 7 0 + 1 1 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMED ZAHİT CAN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMED ZAHİT CAN,
Course Assistants

Arş. Gör. Seda KOÇLU

Course Category
Course Objective

Öğrenciler eğitim öğrenim boyunca edindikleri bilgileri çeviri sektöründe yer alan bir kurumda uygulamaya dönüştürmesi, öğrencilerin güncel uygulamaların ve iş alanlarının bilincinde olmasının sağlanması.

Course Content

Bu dersin içeriğinde öğrencilerin zorunlu stajlarını yaptıktan sonra iş yerinde edinmiş oldukları deneyimler yer alır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Alanı iler ilgili gelişmeleri takip eder, çeviri piyasasını tanır.
2 Çeviri sektöründe yer alan işletme türlerini tanır.
3 İş ortamında nasıl bir yöntem izlenmesi gerektiğini öğrenir.
4 Öğrenciler çalışma bilincini ve sorumluluğunu edinir.
5 Çeviri sektörünü yakından tanıma fırsatı edinir.
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kurumda uygulamalı eğitim ve iş deneyimi
2 Kurumda uygulamalı eğitim ve iş deneyimi
3 Kurumda uygulamalı eğitim ve iş deneyimi
4 Kurumda uygulamalı eğitim ve iş deneyimi
5 Kurumda uygulamalı eğitim ve iş deneyimi
6 Kurumda uygulamalı eğitim ve iş deneyimi
7 Kurumda uygulamalı eğitim ve iş deneyimi
8 Kurumda uygulamalı eğitim ve iş deneyimi
9 Kurumda uygulamalı eğitim ve iş deneyimi
10 Kurumda uygulamalı eğitim ve iş deneyimi
11 Kurumda uygulamalı eğitim ve iş deneyimi
12 Kurumda uygulamalı eğitim ve iş deneyimi
13 Kurumda uygulamalı eğitim ve iş deneyimi
14 Kurumda uygulamalı eğitim ve iş deneyimi
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çeviri ve Çevirmenlik ile ilgili yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi.
2 Çeviri alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Çeviri sürecini veya ürününü, diller arası kültürel farklılıkları ve uzmanlık alan terminolojilerini de gözeterek anlama, yorumlama, ilgili sorunları çözme ve çağdaş yöntemleri uygulama becerisi.
4 Diğer dallara ilişkin edineceği kuramsal bilgileri, çeviri edimine aktarabilme becerisi. Alan dışı ders almış olması. Disiplinler arası farkındalık edinir.
5 Çeviri uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve/veya bilgisayar destekli çeviri programları gibi bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
6 Çeviri süreci, öncesi ve sonrasına dair çalışmalarla ilgili olarak analiz etme, arşivleme, metin çözümleme ve yorumlama becerisi.
7 Bireysel ve/veya çeviri projesi bağlamında ekip üyesi olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi.
8 Dil yetisini sözlü ve yazılı olarak kuracağı iletişimlerde kullanma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve alanla ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uyarlama becerisi.
10 Alanıyla ilgili mesleki etik ve sorumluluk bilinci. X
11 Çevirmenliğin ve çeviri uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki konumu ve etkileri konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Performans Görevi (Uygulama) 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 1 16
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Performans Görevi (Uygulama) 1 5 5
Total Workload 117
Total Workload / 25 (Hours) 4.68
dersAKTSKredisi 5