Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sözlü Çeviri Çalişmalari Iii AMT 419 7 4 + 0 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Almanca
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. HÜSEYİN ERSOY
Course Lecturers
Course Assistants

Arş.Gör. Sibel Okuyan

Course Category
Course Objective

Sözlü Çeviri Çalışmaları III dersinde öğrencilerin Kaynak dil konuşma metinleri içeriklerinin erek dile sözlü olarak aktarma yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Course Content

Sözlü Çeviri Çalışmaları III dersi öğrencilerin Kaynak dil konuşma metinleri içeriklerinin erek dile sözlü olarak aktarma yeteneği kazanmalarını sağlayan derstir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bu ana fikirlerden hareketle ilgili bölümlerinin içeriğini Almanca tekrar anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Türkçe dinlediği ve not aldığı Videoların içeriğini bu notları kullanarak Almanca olarak tekrar anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Türkçe dinlenen Videolar ya da Yazılı metinlerle ilgili Almanca diyalog gerçekleştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Farklı uzunlukta Almanca video bölümlerinin ana fikrini Türkçe yazılı ve sözlü olarak oluşturur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Almanca dinlediği ve not aldığı Videoların içeriğini bu notları kullanarak Türkçe olarak tekrar anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Almanca kısa bölümler halinde dinlenen Videolar ya da Yazılı metinlerle ilgili Türkçe diyalog gerçekleştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Öğrenciler Türkçe görse-işitsel materyal hakkında (sinevizyon ortamında) Almanca tartışma yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
8 Öğrenciler Almanya ile ilgili Almanca görse-işitsel materyal hakkında (sinevizyon ortamında) Türkçe tartışma yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Öğrencilerin Almanca videolarda dinlenen ifadelerin içinde duyamadığı, anlayamadığı ve kaçırdığı sözcüklerin ne tür sözcükler olduğunu bilme çalışmaları
2 Öğrencilerin Almanca videolarda dinlenen ifadelerin içinde duyamadığı, anlayamadığı ve kaçırdığı sözcüklerin ne tür sözcükler olduğunu bilme çalışmaları
3 Öğrencilerin Almanca videolarda dinlenen ifadelerin içinde duyamadığı, anlayamadığı ve kaçırdığı sözcüklerin ne tür sözcükler olduğunu bilme çalışmaları
4 Öğrencilerin Almanca videolarda dinlenen ifadelerin içinde duyamadığı, anlayamadığı ve kaçırdığı sözcüklere cümle bağlamından yararlanarak anlam yükleme çalışmaları.
5 Öğrencilerin Almanca videolarda dinlenen ifadelerin içinde duyamadığı, anlayamadığı ve kaçırdığı sözcüklere cümle bağlamından yararlanarak anlam yükleme çalışmaları.
6 Öğrencilerin birikim düzeyine uygun Almanca Videoların içeriğini Türkçe olarak tekrar anlatma çalışmaları
7 Öğrencilerin birikim düzeyine uygun Almanca Videoların içeriğini Türkçe olarak tekrar anlatma çalışmaları
8 Vize Sınavı
9 Türkçe dinlenen ve not alınan Videolardaki ifadelerin diliçinde daha basit yapılara dönüştürülme çalışmaları.
10 Türkçe dinlenen ve not alınan Videolardaki ifadelerin diliçinde daha basit yapılara dönüştürülme çalışmaları..
11 Türkçe dinlenen ve not alınan Videolardaki ifadelerin diliçinde daha basit yapılara dönüştürülme çalışmaları.
12 Basit yapılara dönüştürülen Türkçe cümlelerin içeriğinin Almanca anlatılma çalışmaları.
13 Basit yapılara dönüştürülen Türkçe cümlelerin içeriğinin Almanca anlatılma çalışmaları.
14 Basit yapılara dönüştürülen Türkçe cümlelerin içeriğinin Almanca anlatılma çalışmaları.
Resources
Course Notes
Course Resources

1. Öğrencilerin birikim düzeyine uygun çeşitli Almanca görsel-işitsel materyaller
2. Öğrencilerin birikim düzeyine uygun çeşitli Türkçe görsel-işitsel materyaller
3. Handbuch Didaktik des Dolmetschens und Übersetzens, iudicium verlag, 2002 München

4. Öğrencilerin birikim düzeyine uygun çeşitli Almanca Metinler

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çeviri ve Çevirmenlik ile ilgili yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi.
2 Çeviri alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Çeviri sürecini veya ürününü, diller arası kültürel farklılıkları ve uzmanlık alan terminolojilerini de gözeterek anlama, yorumlama, ilgili sorunları çözme ve çağdaş yöntemleri uygulama becerisi. X
4 Diğer dallara ilişkin edineceği kuramsal bilgileri, çeviri edimine aktarabilme becerisi. Alan dışı ders almış olması. Disiplinler arası farkındalık edinir.
5 Çeviri uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve/veya bilgisayar destekli çeviri programları gibi bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
6 Çeviri süreci, öncesi ve sonrasına dair çalışmalarla ilgili olarak analiz etme, arşivleme, metin çözümleme ve yorumlama becerisi.
7 Bireysel ve/veya çeviri projesi bağlamında ekip üyesi olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi.
8 Dil yetisini sözlü ve yazılı olarak kuracağı iletişimlerde kullanma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve alanla ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uyarlama becerisi.
10 Alanıyla ilgili mesleki etik ve sorumluluk bilinci.
11 Çevirmenliğin ve çeviri uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki konumu ve etkileri konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Performans Görevi (Uygulama) 17
2. Performans Görevi (Uygulama) 17
3. Performans Görevi (Uygulama) 16
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 3 6
Ödev 1 3 3
Final 1 6 6
Total Workload 131
Total Workload / 25 (Hours) 5.24
dersAKTSKredisi 5