Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bilgisayar Destekli Çeviri II AMT 224 4 2 + 0 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe / Almanca
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMED ZAHİT CAN
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Türkan ÖZTÜRK
Course Category
Course Objective Bilgisayar Teknolojisinin Çeviribilim ile olan ilişkisi, farklı çeviri programlar tanıtılarak anlatılacaktır. Özellikle, bilgisayar destekli çeviri programları çerçevesinde Trados programı tanıtılarak kullanımı öğretilecektir.
Course Content Mekanik çeviri tarihinden yola çıkılarak günümüze kadar gösterdiği gelişmeler ele alınacak, farklı çeviri programlar ve online sözlükler incelenecek. Trados programı tanıtılarak, programın aşamaları öğretilecek, daha sonra Trados programı ile farklı uzmanlık metin çevirileri yapılacak. Bu sistemle 3. ve 4. sınıftaki Uzmanlık Metin Çevirileri dersleri için hazır ortam sağlanacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 CAT programlarının temel unsurlarını laboratuvar ortamında uygular. Anlatım, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Sınav ,
2 CAT programlarının temel unsurlarını bir araya toplayarak yazılı çeviri alanında genellemeye ulaşır. Anlatım, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Sınav ,
3 CAT programlarının temel unsurlarını açıklar. Anlatım, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Sınav ,
4 CAT programlarının yazılı çeviri türlerindeki uygulanabilirliğini değerlendirir. Anlatım, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Sınav ,
5 CAT programlarına ilişkin temel kuralları tanımlar. Anlatım, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Sınav ,
6 Piyasada yer alan çeşitli CAT programlarını karşılaştırır. Anlatım, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Çeviri Terimlerin Depolanması
2 Çeviri Metinlerin Depolanması
3 Çeviri Metinlerin Kalite Kontrolü
4 Çeviri Metinlerin Formatı
5 Hazır Veritabanları Oluşturmak
6 Simulasion ve Gerçeklik
7 Analiz
8 Clean Up
9 Otomotiv Metin Çevirileri
10 İşletme Metin Çevirileri
11 Tıp Metin Çevirileri
12 İktisat Metin Çevirileri
13 Edebiyat Metin Çevirileri
14 Tarih Metin Çevirileri
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çeviri ve Çevirmenlik ile ilgili yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi.
2 Çeviri alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
4 Diğer dallara ilişkin edineceği kuramsal bilgileri, çeviri edimine aktarabilme becerisi. Alan dışı ders almış olması. Disiplinler arası farkındalık edinir.
5 Çeviri uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve/veya bilgisayar destekli çeviri programları gibi bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
6 Çeviri süreci, öncesi ve sonrasına dair çalışmalarla ilgili olarak analiz etme, arşivleme, metin çözümleme ve yorumlama becerisi. X
7 Bireysel ve/veya çeviri projesi bağlamında ekip üyesi olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi. X
8 Dil yetisini sözlü ve yazılı olarak kuracağı iletişimlerde kullanma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve alanla ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uyarlama becerisi.
10 Alanıyla ilgili mesleki etik ve sorumluluk bilinci.
11 Çevirmenliğin ve çeviri uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki konumu ve etkileri konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 3 3
Final 1 4 4
Total Workload 87
Total Workload / 25 (Hours) 3.48
dersAKTSKredisi 4