Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bilgisayar Destekli Çeviri I AMT 223 3 2 + 0 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe / Almanca
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMED ZAHİT CAN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMED ZAHİT CAN,
Course Assistants

Arş. Gör. Türkan ÖZTÜRK

Course Category
Course Objective

1. Bilgisayar Teknolojisinin çeviri ile olan ilişkisini öğretmek
2. Bilgisayar Destekli çeviri programlarının çalışma presniplerini kazandırmak
3. Özellikle, bilgisayar destekli çeviri programları çerçevesinde Trados programanın uygulamalı öğrenilmesi

Course Content

Mekanik çeviri tarihinden yola çıkılarak günümüze kadar gösterdiği gelişmeler ele alınacak, farklı çeviri programlar ve online sözlükler incelenecek. Trados programı tanıtılarak, programın aşamaları öğretilecek, daha sonra Trados programı ile farklı uzmanlık metin çevirileri yapılacak. Bu sistemle 3. ve 4. sınıftaki Uzmanlık Metin Çevirileri dersleri için hazır ortam sağlanacaktır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 CAT programlarının temel unsurlarını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Performans Görevi,
2 CAT programlarına ilişkin temel kuralları tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Performans Görevi,
3 CAT programlarının yazılı çeviri türlerindeki uygulanabilirliğini değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Sınav , Performans Görevi,
4 Piyasada yer alan çeşitli CAT programlarını karşılaştırabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Performans Görevi,
5 CAT programlarının temel unsurlarını bir araya toplayarak yazılı çeviri alanında kullanabilir Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 BDÇ’nin kısa geçmişi: Geleneksel Çeviri Araçlarından Günümüze
2 Bilgisayar Destekli Çeviri Programlarının Çalışma Prensipleri
3 Çevrimiçi ve Çevrimdışı Sözlükler
4 Çevrimiçi Çeviri Programı: Google Toolkit
5 Çevrimiçi Çeviri Programı: Wordfast
6 Çevrimiçi Doküman Yönetim Sistemleri, Not Alma Yazılımları
7 Çevrimiçi Altyazı Çevirileri
8 Ara Sınav
9 Mobile Çeviri Uygulamaları
10 Bing ve Google Translate vb. Araç Çubukları
11 SDL Trados 2015 Giriş
12 SDL Trados 2015 Studio I
13 SDL Trados 2015 Studio II
14 Seçenekler, Kısayollar, Multi Term
Resources
Course Notes
Course Resources

1. Mehmet Şahink, Çeviri ve Teknoloji
2. Ders kapsamında öğretim üyesi ders notları paylaşacaktır.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çeviri ve Çevirmenlik ile ilgili yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi.
2 Çeviri alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
4 Diğer dallara ilişkin edineceği kuramsal bilgileri, çeviri edimine aktarabilme becerisi. Alan dışı ders almış olması. Disiplinler arası farkındalık edinir.
5 Çeviri uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve/veya bilgisayar destekli çeviri programları gibi bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
6 Çeviri süreci, öncesi ve sonrasına dair çalışmalarla ilgili olarak analiz etme, arşivleme, metin çözümleme ve yorumlama becerisi. X
7 Bireysel ve/veya çeviri projesi bağlamında ekip üyesi olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi. X
8 Dil yetisini sözlü ve yazılı olarak kuracağı iletişimlerde kullanma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve alanla ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uyarlama becerisi.
10 Alanıyla ilgili mesleki etik ve sorumluluk bilinci.
11 Çevirmenliğin ve çeviri uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki konumu ve etkileri konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 3 3
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 6 6
Total Workload 89
Total Workload / 25 (Hours) 3.56
dersAKTSKredisi 4