Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yazili ve Sözlü Metin Aktarimi II AMT 230 4 2 + 0 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Almanca
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi AYSEL NURSEN DURDAĞI
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Basit tanıtma ve tanımlamaları hakim olduğu dillerde(tr-alm-ing) anlayabilir, yapabilir durumda dil yetisine hakim olmak

Course Content

Zertifikat Deutsch B1+B2 düzeyinde dilsel, metinsel, görsel ve işitsel materyalleri dil becerileri ve çeviri alanlarına yönelik işler hale getirmek

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Edindiği beceri ve bilgileri uygulama alanlarında tatbik eder.(Konferans kabinlerinde). Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Zor ve karmaşık cümleleri analiz eder ve çeviriye uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Öğrenci, günlük konuşma ve yazma dilini çevride uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Farklı metinlerde günlük konuşma dilini analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Metin çeşitlerini analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Farklı metinlerin çevirisinde yazılı ve sözlü çeviri yöntemlerini uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Texte zu einfachen Themen selbst erstellen
2 Deutsch/Englisch und Türkische Entsprechungen von Texten vergleichen, bearbeiten
3 Nach bestimmten Informationen suchen und mündlich/schriftlich verfassen
4 Internetgefahren
5 Nominalisierung und Textumformulierungen
6 Redewendungen vergleichend aufarbeiten
7 Umformulierung von Saetzen und Meinungen
8 Referate und PPP in Deutsch zu bestimmten Themen erstellen
9 Genmanipulation/Klonen
10 Erneuerbare Energie
11 Passivumschreibung und FvGefüge
12 Gender-Translation
13 Übersetzung nach Wunsch (unterschiedliche Texte)
14 Destrukturierung von Texten
Resources
Course Notes <p>H&ouml;rtexte aktuell und aus dem Handout</p> <p>Vorleser.net</p> <p>dw-world- Dosier</p>
Course Resources

Kurzgeschichten von Hueber Verlag

Deutsche Welle-Texte

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çeviri ve Çevirmenlik ile ilgili yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi. X
2 Çeviri alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Çeviri sürecini veya ürününü, diller arası kültürel farklılıkları ve uzmanlık alan terminolojilerini de gözeterek anlama, yorumlama, ilgili sorunları çözme ve çağdaş yöntemleri uygulama becerisi. X
4 Diğer dallara ilişkin edineceği kuramsal bilgileri, çeviri edimine aktarabilme becerisi. Alan dışı ders almış olması. Disiplinler arası farkındalık edinir. X
5 Çeviri uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve/veya bilgisayar destekli çeviri programları gibi bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
6 Çeviri süreci, öncesi ve sonrasına dair çalışmalarla ilgili olarak analiz etme, arşivleme, metin çözümleme ve yorumlama becerisi. X
7 Bireysel ve/veya çeviri projesi bağlamında ekip üyesi olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi. X
8 Dil yetisini sözlü ve yazılı olarak kuracağı iletişimlerde kullanma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve alanla ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uyarlama becerisi. X
10 Alanıyla ilgili mesleki etik ve sorumluluk bilinci. X
11 Çevirmenliğin ve çeviri uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki konumu ve etkileri konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 20
2. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 3 2 6
Final 1 5 5
Total Workload 110
Total Workload / 25 (Hours) 4.4
dersAKTSKredisi 4