Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yazili ve Sözlü Metin Aktarimi I AMT 229 3 2 + 0 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Almanca
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi AYSEL NURSEN DURDAĞI
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi AYSEL NURSEN DURDAĞI,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Öğrencilerin gördüğü,dinlediği(Hörverstaendnis) ve okuduğunu (Leseverstaendnis)
anlayarak kendi cümleleri ile sözlü veya yazılı anlatmaları ve aktarmaları amaçlanmaktadır.

Course Content

Farklı hikayelerden oluşan CD?lerden dinleti yaptırılarak, öğrencilerin kendi sözcük ve cümleleri ile anlatılması istenir.
Yine farklı metinlerin okunarak yazılı olarak aktarılmaları sağlanarak, öğrencilerin akıcı ve düzgün konuşmaları için ortam hazırlanır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Farklı metinlerde günlük konuşma dilini analiz eder.Edindiği beceri ve bilgileri uygulama alanlarında tatbik eder.(Konferans kabinlerinde) Bireysel Çalışma, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Anlatım, Performans Görevi, Ödev, Sınav ,
2 Metin türlerinin dilsel analizini sağlar, kullanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Farklı metinlerin çevirisinde yazılı ve sözlü çeviri yöntemlerini uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Edindiği beceri ve bilgileri uygulama alanlarında tatbik eder.(Konferans kabinlerinde). Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Zor ve karmaşık cümleleri analiz eder ve çeviriye uygular. Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Performans Görevi, Ödev, Sınav ,
6 Öğrenci, günlük konuşma ve yazma dilini çevride uygular. Anlatım, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Person-Milieu-Produktbeschreibungen
2 Aktuelle Zeitungstexte lesen, berichten, zusammenfassen und mit eigenen Worten wiedergeben.
3 Synonyme/Antonyme von Verben, Nomen und Adjektive lernen, anwenden
4 Umformulierung von Texten nach dem Gelernten
5 Nominalisierung und Verbalisierung lernen, aus den Texten erschließen, wiedergeben.
6 Verben mit Präpositionen, ihre Positionen und Anwendungen aus dem Text erschließen.
7 Ara Sınav
8 Ara sınav
9 Funktionsverbgefüge mit Übungen, Textarbeit
10 Bin ich wach oder Traeume ich ?
11 Geschichtliche Ereignisse forschen, berichten (sowohl Tr. als auch De)
12 Das Haus der Eltern- Reu
13 Smalltalk und Redemittel zu bestimmten Dialogen.
14 Einbettung des Gelernten in den Alltagsdialogen und Texten.
Resources
Course Notes <p>H&ouml;rtexte aktuell und aus dem Handout</p> <p>Vorleser.net</p> <p>dw-world- Dosier</p>
Course Resources

Kurzgeschichten von Hueber Verlag

Deutsche Welle-Texte

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çeviri ve Çevirmenlik ile ilgili yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi. X
2 Çeviri alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Çeviri sürecini veya ürününü, diller arası kültürel farklılıkları ve uzmanlık alan terminolojilerini de gözeterek anlama, yorumlama, ilgili sorunları çözme ve çağdaş yöntemleri uygulama becerisi. X
4 Diğer dallara ilişkin edineceği kuramsal bilgileri, çeviri edimine aktarabilme becerisi. Alan dışı ders almış olması. Disiplinler arası farkındalık edinir. X
5 Çeviri uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve/veya bilgisayar destekli çeviri programları gibi bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
6 Çeviri süreci, öncesi ve sonrasına dair çalışmalarla ilgili olarak analiz etme, arşivleme, metin çözümleme ve yorumlama becerisi. X
7 Bireysel ve/veya çeviri projesi bağlamında ekip üyesi olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi. X
8 Dil yetisini sözlü ve yazılı olarak kuracağı iletişimlerde kullanma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve alanla ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uyarlama becerisi. X
10 Alanıyla ilgili mesleki etik ve sorumluluk bilinci. X
11 Çevirmenliğin ve çeviri uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki konumu ve etkileri konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 20
1. Sözlü Sınav 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ödev 2 3 6
Final 1 5 5
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 1 2 2
Total Workload 97
Total Workload / 25 (Hours) 3.88
dersAKTSKredisi 4