Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ticari Yazişmalar II AMT 338 6 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Almanca
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ŞABAN KÖKTÜRK
Course Lecturers Doç.Dr. ŞABAN KÖKTÜRK,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Ticari hayatın çok önemli olduğu bu çağda, sınırları aşan ticari ilişkilerle karşılaşmaktayız. Dış ticaretini, her yıl biraz daha artıran, Türkiye’nin, bu alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duymaktadır. Ticari yazışmalar bu yüzden büyük önem arz etmektedir.

Course Content

Öğrenciler, iş hayatında karşılaştıkları sorunlarla ilgili, yabancı dilde çeşitli mektup, özgeçmiş, dilekçe v.b. yazacaklar.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yabancı bir dilde mal alım satımla ilgili yazışma yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Yabancı bir dilde, önemli günlerde kartpostal yazma becerisi geliştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Yabancı bir dilde iş sözleşmeleri yapabilme becerisi kazanır. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 Uluslararası şirketlerin yazışma tekniklerini edinir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 Yazım tekniklerini hem ana dillinde hem yabancı dilde yapabilme becerisi geliştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
6 Ticari sözleşmeler yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Zahlungsverzögerung, Mahnung
2 Zahlungsverzögerung, Antwort auf eine Mahnung
3 Zahlungsschwierigkeiten
4 Zahlungsschwierigkeiten, Versuch einer Einigung
5 Kreditauskunft
6 Kreditauskunft
7 Beispiele
8 Ara sınav
9 Termine-Einladung-Dankschreiben-Geschaeftsreise
10 Termine-Einladung-Dankschreiben-Geschaeftsreise
11 Termine-Einladung-Dankschreiben-Geschaeftsreise
12 Termine-Einladung-Dankschreiben-Geschaeftsreise
13 Beispiele
14 Beispiele
Resources
Course Notes <p> 1. Axel Hering/Magdalena Matussek: Geschaeftskommunikation, Hueber Verlag, Ismaning.</p>
Course Resources

1. Sabri Yarmalı: Almanca Açıklamalı Temel Ticari Yazışmalar

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çeviri ve Çevirmenlik ile ilgili yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi.
2 Çeviri alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Çeviri sürecini veya ürününü, diller arası kültürel farklılıkları ve uzmanlık alan terminolojilerini de gözeterek anlama, yorumlama, ilgili sorunları çözme ve çağdaş yöntemleri uygulama becerisi.
4 Diğer dallara ilişkin edineceği kuramsal bilgileri, çeviri edimine aktarabilme becerisi. Alan dışı ders almış olması. Disiplinler arası farkındalık edinir. X
5 Çeviri uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve/veya bilgisayar destekli çeviri programları gibi bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
6 Çeviri süreci, öncesi ve sonrasına dair çalışmalarla ilgili olarak analiz etme, arşivleme, metin çözümleme ve yorumlama becerisi.
7 Bireysel ve/veya çeviri projesi bağlamında ekip üyesi olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi.
8 Dil yetisini sözlü ve yazılı olarak kuracağı iletişimlerde kullanma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve alanla ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uyarlama becerisi.
10 Alanıyla ilgili mesleki etik ve sorumluluk bilinci.
11 Çevirmenliğin ve çeviri uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki konumu ve etkileri konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 4 4
Performans Görevi (Uygulama) 2 2 4
Final 1 4 4
Total Workload 140
Total Workload / 25 (Hours) 5.6
dersAKTSKredisi 6