Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sözlü Iletişim I AMT 227 3 2 + 0 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Almanca
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Arş.Gör.Dr. SİBEL OKUYAN
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. DSibel Okuyan

Course Category
Course Objective

Sözlü İletişim dersinde öğrencilerin Almanca telaffuz, ifade etme ve anlatma yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Course Content

Yazılı, görsel ve işitsel materyal kullanılarak öğrencilerin Almanca telaffuz, ifade etme ve anlatma yeteneği kazanmaları sağlanmaktadır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Öğrenciler Çeşitli Türkçe görsel-işitsel materyalin (sinevizyon ortamında) içeriğini Almanca sözlü olarak ifade eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Öğrenciler Almanca telaffuzla ve Almanca anlatım kurallarıyla ifade eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Öğrenciler Türkçe Metinlerdeki ve görsel-işitsel materyaldeki cümlelere Türkçe eşanlamlı ifadeler oluştururlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Öğrenciler Türkçe metinlerde ve görsel-işitsel materyaldeki uzun, karmaşık ve kültürel öge içeren cümleleri Almanca anlamı daha kolay ifade edilecek şekilde, dil içinde daha kolay ifade edilebilir yapılara dönüştürürler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Öğrenciler Türkiye ile ilgili Almanca metinlerin içeriğini Almanca sözlü olarak oluşturur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Öğrenciler Türkiye ile ilgili görse-işitsel materyal hakkında (sinevizyon ortamında) Almanca tartışma yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Öğrenciler Türkiye ile ilgili Almanca metinler hakkında Almanca tartışma yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
8 Öğrenciler Türkiye ile ilgili Almanca metinlerin içeriğini Almanca yazılı olarak oluşturur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Türkiye ile ilgili çeşitli metinler hakkında öğrencilerle Almanca tartışma
2 Türkiye ile ilgili çeşitli metinler hakkında öğrencilerle Almanca tartışma
3 Türkiye ile ilgili çeşitli metinlerin Almanca içeriğinin öğrenciler tarafından yazılı olarak oluşturulma çalışmaları
4 Türkiye ile ilgili çeşitli metinlerin Almanca içeriğinin öğrenciler tarafından sözlü olarak oluşturulma çalışmaları
5 Türkiye ile ilgili çeşitli metinlerin Almanca içeriğinin öğrenciler tarafından sözlü olarak oluşturulma çalışmaları
6 Türkiye ile ilgili çeşitli görse-işitsel materyali (Sinevizyon ortamında) hakkında öğrencilerle Almanca tartışma
7 Türkiye ile ilgili çeşitli görse-işitsel materyali (Sinevizyon ortamında) hakkında öğrencilerle Almanca tartışma
8 Vize Sınavı
9 Çeşitli Türkçe metinler hakkında öğrencilerle Almanca tartışma
10 Çeşitli Türkçe metinler hakkında öğrencilerle Almanca tartışma
11 Çeşitli Türkçe metinlerin içeriğinin öğrenciler tarafından Almancada yazılı olarak oluşturulma çalışmaları
12 Çeşitli Türkçe görsel-işitsel materyal (Sinevizyon ortamında) içeriğinin öğrenciler tarafından Almancada sözlü olarak oluşturulma çalışmaları
13 Çeşitli Türkçe görsel-işitsel materyal (Sinevizyon ortamında) içeriğinin öğrenciler tarafından Almancada sözlü olarak oluşturulma çalışmaları
14 Çeşitli Türkçe görsel-işitsel materyal (Sinevizyon ortamında) içeriğinin öğrenciler tarafından Almancada sözlü olarak oluşturulma çalışmaları
Resources
Course Notes
Course Resources

1. Türkiye ile ilgili güncel Almanca Metinler
2. Türkiye ile ilgili güncel Türkçe işitsel-görsel materyal.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çeviri ve Çevirmenlik ile ilgili yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi.
2 Çeviri alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Çeviri sürecini veya ürününü, diller arası kültürel farklılıkları ve uzmanlık alan terminolojilerini de gözeterek anlama, yorumlama, ilgili sorunları çözme ve çağdaş yöntemleri uygulama becerisi. X
4 Diğer dallara ilişkin edineceği kuramsal bilgileri, çeviri edimine aktarabilme becerisi. Alan dışı ders almış olması. Disiplinler arası farkındalık edinir.
5 Çeviri uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve/veya bilgisayar destekli çeviri programları gibi bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
6 Çeviri süreci, öncesi ve sonrasına dair çalışmalarla ilgili olarak analiz etme, arşivleme, metin çözümleme ve yorumlama becerisi.
7 Bireysel ve/veya çeviri projesi bağlamında ekip üyesi olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi.
8 Dil yetisini sözlü ve yazılı olarak kuracağı iletişimlerde kullanma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve alanla ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uyarlama becerisi.
10 Alanıyla ilgili mesleki etik ve sorumluluk bilinci.
11 Çevirmenliğin ve çeviri uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki konumu ve etkileri konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 3 6
Ödev 1 3 3
Final 1 3 3
Total Workload 95
Total Workload / 25 (Hours) 3.8
dersAKTSKredisi 4