Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kültür ve Iletişim II AMT 218 4 2 + 0 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMED ZAHİT CAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Çeviri Öğrencisinin Kültür ve İletişim Konusundaki bilgilerini derinleştirerek, çevirmenlik yetisine katkıda bulunmak
Course Content Çevirmenin gereksinim duyduğu kültürel birikimi kazandırmak amacıyla doğu ve batı kültürlerini temel özellikleri kültürel değişimler ve kültürün iletişim sürecindeki rolünü öğreterek kültürlerarası iletişimi başarılı bir şekilde gerçekleştirmesini sağlamak
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Etkili iletişim için kültürün önemini kavrama. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Rol Oynama, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Modern iletişim teknik ve uygulamaları arasında analiz yapabilme. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Rol Oynama, Benzetim, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Çevirmenin gereksinim duyduğu iletişim araçları ve yöntemlerini kullanabilme. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Rol Oynama, Benzetim, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Beden dilini kullanabilme becerileri kazanma. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Benzetim, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Çalışma hayatında başarılı olabilme için iletişim ve etkileşimin önemini kavrama. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Rol Oynama, Benzetim, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 iletişim hakkında öğrenilen bilgi ve becerileri uygulama. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Rol Oynama, Benzetim, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 İletişimin temel öğeleri, türleri, engelleri ve çatışmaları arasında ilişki kurabilme. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Benzetim, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kültürün İletişimdeki Rolü
2 İletişimin Tanımı, Türleri ve Önemi
3 İletişim ve Kavrama
4 İletişimin Faaliyet Öğeleri: mesaj, kaynak, hedef, grup, kanal
5 İletişimde Mesajın Kodlanması: Kodlar Sistemi
6 İletişim Kanalları
7 Homojen ve Heterojen Toplumlarda İletişim Koşulları
8 İletişimi anlama, iletişimde bulunma
9 İletişim Okulları: İletişim Kuramları
10 İletişim Türleri
11 Beden Dili ve Önemi
12 Örgütsel İletişim
13 Çeviride İletişimin Önemi
14 İletişim ve Çeviri
Resources
Course Notes
Course Resources 1. Bozkurt Güvenç, Kültürün ABCsi, 1997
2. Nermi Uygur, Kültür Kuramı, 1996
3. Wilhelm Gössmann, Deutsche Kulturgeschichte im Grundriss, 1978
4. Yılmaz Özakpınar, Kültür Değişmeleri ve Batılılaşma Meselesi, 1999
5. Armand Mattelart, İletişim Kuramları Tarihi, 1998
6. Şermin Tekinalp, Ruhdan Uzun, İletişim Araştırmaları ve Kuramları, 2004
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çeviri ve Çevirmenlik ile ilgili yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi.
2 Çeviri alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
4 Diğer dallara ilişkin edineceği kuramsal bilgileri, çeviri edimine aktarabilme becerisi. Alan dışı ders almış olması. Disiplinler arası farkındalık edinir. X
5 Çeviri uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve/veya bilgisayar destekli çeviri programları gibi bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
6 Çeviri süreci, öncesi ve sonrasına dair çalışmalarla ilgili olarak analiz etme, arşivleme, metin çözümleme ve yorumlama becerisi.
7 Bireysel ve/veya çeviri projesi bağlamında ekip üyesi olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi.
8 Dil yetisini sözlü ve yazılı olarak kuracağı iletişimlerde kullanma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve alanla ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uyarlama becerisi.
10 Alanıyla ilgili mesleki etik ve sorumluluk bilinci.
10 Alanıyla ilgili mesleki etik ve sorumluluk bilinci. X
11 Çevirmenliğin ve çeviri uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki konumu ve etkileri konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
1. Sözlü Sınav 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 1 3 3
Ödev 1 2 2
Final 1 6 6
Total Workload 94
Total Workload / 25 (Hours) 3.76
dersAKTSKredisi 4