Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Karşilaştirmali Yapi Çözümlemeleri I AMT 215 3 2 + 0 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe / Almanca
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi EYÜP ZENGİN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi EYÜP ZENGİN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Türkçe ve Almanca dillerini kelime, kelime türleri ve görevleri, ayrıca cümle yapısı açısından karşılaştırma. Cümle yapılarını mukayese ederek tanıma.

Course Content

Her iki dilde cümlenin elemanlarını tanıma. Cümle yapılarını tanıma. Cümle yapılarını karşılaştırarak cümle öğelerini tespit etme.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Çeviri odaklı cümle analizleri ve sentezleri yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
2 Çeviri yeteneğini geliştirmeye yönelik yapma becerisini kazanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
3 Türkçe ve Almanca dillerinde cümleyi oluşturan yapı taşlarını tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
4 Her iki dilde cümleleri şekil ve yapı bakımından karşılaştırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
5 Almanca ve Türkçede karmaşık metinleri çözümler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
6 Her iki dilde metinleri mukayese ederek değerlendirir ve sonuçlar çıkarır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
7 Cümle öğelerini dilleri karşılaştırmak suretiyle tanımlar ve çözümler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
8 Her iki dilde mukayeseli cümle tahlilleri yapma becerisini kazanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Allgemeine Wiederholung
2 Satzbau
3 Satzbau im Türkischen
4 Satzbau im Deutschen
5 Satzbauelemente
6 Die Ergänzungen
7 Die Angaben, Temporalangabe, Kausalangabe
8 Ara sınav
9 Modalangabe, Lokalangabe
10 Satzbaupläne
11 Vergleichende Satzbaupläne
12 Vergleichende Syntax
13 Satzanalyse im Türkischen
14 Satzanalyse im Deutschen
Resources
Course Notes <p> Karşılaştırmalı Dilbilgisi Ders Notları</p>
Course Resources

Duden, Grammatik Bd. 4, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Dreyer, Schmitt; Türkçe Diebilgisi, T. Nejat Gencan; Übungen zur deutschen Grammatik, Eyüp Zengin

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çeviri ve Çevirmenlik ile ilgili yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi.
2 Çeviri alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
4 Diğer dallara ilişkin edineceği kuramsal bilgileri, çeviri edimine aktarabilme becerisi. Alan dışı ders almış olması. Disiplinler arası farkındalık edinir.
5 Çeviri uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve/veya bilgisayar destekli çeviri programları gibi bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
6 Çeviri süreci, öncesi ve sonrasına dair çalışmalarla ilgili olarak analiz etme, arşivleme, metin çözümleme ve yorumlama becerisi.
7 Bireysel ve/veya çeviri projesi bağlamında ekip üyesi olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi. X
8 Dil yetisini sözlü ve yazılı olarak kuracağı iletişimlerde kullanma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve alanla ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uyarlama becerisi.
10 Alanıyla ilgili mesleki etik ve sorumluluk bilinci.
11 Çevirmenliğin ve çeviri uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki konumu ve etkileri konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 1 3 3
Ödev 2 4 8
Final 1 5 5
Total Workload 100
Total Workload / 25 (Hours) 4
dersAKTSKredisi 4