Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Karşilaştirmali Ülke Bilgisi II AMT 226 4 2 + 0 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe / Almanca
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMED ZAHİT CAN
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Seda KOÇLU

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Türkiye ve Almanya´nın her alanda karşılaştırılması

Course Content

Türkiye ve Almanyanın her alanda karşılaştırılması.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Eğitim ve Dil alanındaki ortak çalışmaların saptanması. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 İki ülke arasındaki turizm faaliyetlerinin değerlendirilmesi. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Misafir işçi tanımından Göçmen işci tanımına geçişin irdelenmesi. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Türk-Alman ekonomik ortaklıkların araştırılması. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Geleceğe yönelik analiz yapma. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Almanya´daki Türklerin durumu
2 Almanya´daki Türk Yazarlar
3 Türkiye´deki Alman Göçmenler
4 İki Ülke arasındaki Kültürel İlişkiler
5 İki Ülke arasındaki Ekonomik İlişkiler
6 İki Ülke arasındaki Siyasi İlişkiler
7 Almanya´nın yabancı göçmenlere bakış açısı
8 Ara sınav
9 ki Ülke arasındaki eğitim fırsatları
10 Türkiye´deki Yüksek Öğrenim
11 Almanya´da Yüksek Öğrenim
12 Almanya ve Türkiye Avrupa İlişkileri
13 Almanya ve Türkiye´nin gelecekteki ortak amaçları
14 İki ülke arasındaki iletişim sorunları
Resources
Course Notes <p> &Ccedil;eşitli kaynaklardan oluşturulmuş metinler.</p>
Course Resources

Çeşitli kaynaklardan oluşturulmuş metinler.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çeviri ve Çevirmenlik ile ilgili yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi.
2 Çeviri alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
4 Diğer dallara ilişkin edineceği kuramsal bilgileri, çeviri edimine aktarabilme becerisi. Alan dışı ders almış olması. Disiplinler arası farkındalık edinir. X
5 Çeviri uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve/veya bilgisayar destekli çeviri programları gibi bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
6 Çeviri süreci, öncesi ve sonrasına dair çalışmalarla ilgili olarak analiz etme, arşivleme, metin çözümleme ve yorumlama becerisi.
7 Bireysel ve/veya çeviri projesi bağlamında ekip üyesi olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi.
8 Dil yetisini sözlü ve yazılı olarak kuracağı iletişimlerde kullanma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve alanla ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uyarlama becerisi. X
10 Alanıyla ilgili mesleki etik ve sorumluluk bilinci.
11 Çevirmenliğin ve çeviri uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki konumu ve etkileri konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 30
1. Kısa Sınav 5
2. Kısa Sınav 5
1. Sözlü Sınav 60
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 4 8
Final 1 5 5
Total Workload 97
Total Workload / 25 (Hours) 3.88
dersAKTSKredisi 4