Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Karşilaştirmali Ülke Bilgisi I AMT 225 3 2 + 0 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe / Almanca
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMED ZAHİT CAN
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Seda KOÇLU

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Türkiye ve Almanyanın her alanda karşılaştırılması

Course Content

Türkiye ve Almanyanın her alanda karşılaştırılması.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Almanyanın coğrafik ve ekonomik durumuyla demografik dağılımın değerlendirilmesi. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Almanyanın sosyo-kültürel ve toplumsal yapısını gözlemleyebilme. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Gözlemleri irdeleyerek karşılaştırma. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Edebiyat ve bilimsel alanlarda yakın tarih bilgilerinin taranması. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Aynı kriterlerin Türkiye verileriyLe eşleştirilmesi. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Tarama sonuçlarının karşılaştırmalı incelenmesi. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Alman ve Türk eğitim sistemlerinin karşılaştırmalı tanımlanması. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Türkiyenin coğrafik yapısı
2 Almanyanın coğrafik yapısı
3 Türkiyenin Toplumsal yapısı
4 Almanyanın Toplumsal Yapısı
5 Türkiyenin Kültürel yapısı
6 Almanyanın Kültürel yapısı
7 Almanyanın Eğitim Düzeyi
8 Ara sınav
9 Türkiyenin Eğitim Düzeyi
10 Türkiyenin Çevre ile ilgili sorunları
11 Almanyanın çevre ile ilgili sorunları
12 Almanyanın politik yapısı
13 Türkiyenin politik yapısı
14 İki ülke arasındaki Tarihi ilişkiler
Resources
Course Notes <p> &Ccedil;eşitli kaynaklardan oluşturulmuş metinler.</p>
Course Resources

Çeşitli kaynaklardan oluşturulmuş metinler.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çeviri ve Çevirmenlik ile ilgili yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi.
2 Çeviri alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
4 Diğer dallara ilişkin edineceği kuramsal bilgileri, çeviri edimine aktarabilme becerisi. Alan dışı ders almış olması. Disiplinler arası farkındalık edinir. X
5 Çeviri uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve/veya bilgisayar destekli çeviri programları gibi bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
6 Çeviri süreci, öncesi ve sonrasına dair çalışmalarla ilgili olarak analiz etme, arşivleme, metin çözümleme ve yorumlama becerisi.
7 Bireysel ve/veya çeviri projesi bağlamında ekip üyesi olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi.
8 Dil yetisini sözlü ve yazılı olarak kuracağı iletişimlerde kullanma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve alanla ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uyarlama becerisi. X
10 Alanıyla ilgili mesleki etik ve sorumluluk bilinci.
11 Çevirmenliğin ve çeviri uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki konumu ve etkileri konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 5 10
Final 1 4 4
Total Workload 98
Total Workload / 25 (Hours) 3.92
dersAKTSKredisi 4