Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ingilizce I. Yabanci Dil Iii AMT 311 5 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language İngilizce
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi HALİL İBRAHİM BALKUL
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi HALİL İBRAHİM BALKUL,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Yabancı dilde okuma, yazma ve konuşma becerisini geliştirmek, kültürlerarası iletişimde ikinci yabancı dilini etkin bir biçimde kullanabilme becerilerini geliştirmek

Course Content

Yabancı dilde okuma,yazma, konuşma becerilerini geliştirmek için çeşitli alıştırmalar yapmak, yabancı dilde iletişim becerilerini geliştirmek ve kelime dağarcığını artırmak

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yabancı dilde kişisel mektup ve iş mektubu yazabilmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Beyin Fırtınası, Problem Çözme,
2 Öğrencilerin yabancı dili akıcı bir şekilde konuşamayacaklarına dair sahip oldukları düşünceden kurtararak ,yabancı dili kullanmada güven kazanmalarını sağlamak Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Proje / Tasarım,
3 verilen bir metnin özetini çıkarabilmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Beyin Fırtınası,
4 Yabancı dilde düzgün gramer yapısı ve terminoloji kullanarak herhangi bir konuda bir paragraf yazabilmek Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Sorulara düşünmeden,seri bir şekilde cevap verebilmek Beyin Fırtınası, Problem Çözme, Performans Görevi,
6 Seçilen konu üzerinde düşüncelerini yabancı dilde ifade etme becerisinin kazanılması Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Performans Görevi,
7 Yabancı dili,ana dilden gelen eski alışkanlıklardan sıyrılarak ve yeni alışkanlıklar oluşturarak duraklamadan seri ve akıcı bir şekilde kullanmak Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
8 Öğrencilere rahat bir ortam yaratarak akıcı bir şekilde konuşmalarını sağlamak Beyin Fırtınası, Deney / Laboratuvar, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Introduction to the class and raising English language awareness
2 Pronunciation tips in English and minimal pairs exercises
3 Passive Voices in English & Exercises &Reading Comprehension
4 Relative Clauses in English & Form and Exercises
5 Reading Comprehension about translation studies & class discussion
6 Quiz I and playing games (taboo game in English)
7 Noun Clauses in English along with exercises & Reading
8 Midterm Exam
9 Requests and Offers in English. Grammar points and conversation tips
10 Agreeing & Disagreeing in English: Forms and class discussion
11 Reading and class discussion about translation technologies
12 Writing business letters: Letter of Complaint & Letter of Intention
13 Writing Descriptive Essay I
14 Writing Descriptive Essay II
Resources
Course Notes
Course Resources

Grammar in Context

Speakout Intermediate Course Book

Touch Stone Level 3

Week Documents Description size
0 Interchange 4th Edition Level 3 Student Book main coursebook 57.46 MB
0 English grammar in use 21.7 MB
0 NOUN CLAUSE1 0.25 MB
0 helpful-guide-to-essay-writing 0.54 MB
0 METU essentials of academic writing 3.66 MB
0 sample-essay-1 0.04 MB
0 paragraph writing 0.05 MB
0 translation & technology 0.01 MB
0 PROCESS ESSAY 1 0.02 MB
0 process essay 2 0.02 MB
0 class sample process 0.01 MB
0 class sample process 2 0.01 MB
0 WORD FORMATION 7.96 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çeviri ve Çevirmenlik ile ilgili yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi.
2 Çeviri alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Çeviri sürecini veya ürününü, diller arası kültürel farklılıkları ve uzmanlık alan terminolojilerini de gözeterek anlama, yorumlama, ilgili sorunları çözme ve çağdaş yöntemleri uygulama becerisi. X
4 Diğer dallara ilişkin edineceği kuramsal bilgileri, çeviri edimine aktarabilme becerisi. Alan dışı ders almış olması. Disiplinler arası farkındalık edinir. X
5 Çeviri uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve/veya bilgisayar destekli çeviri programları gibi bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
6 Çeviri süreci, öncesi ve sonrasına dair çalışmalarla ilgili olarak analiz etme, arşivleme, metin çözümleme ve yorumlama becerisi. X
7 Bireysel ve/veya çeviri projesi bağlamında ekip üyesi olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi. X
8 Dil yetisini sözlü ve yazılı olarak kuracağı iletişimlerde kullanma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve alanla ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uyarlama becerisi. X
10 Alanıyla ilgili mesleki etik ve sorumluluk bilinci. X
11 Çevirmenliğin ve çeviri uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki konumu ve etkileri konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Kısa Sınav 2 3 6
Ödev 1 3 3
Final 1 5 5
Total Workload 142
Total Workload / 25 (Hours) 5.68
dersAKTSKredisi 6