Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ingilizce I. Yabanci Dil II AMT 212 4 2 + 0 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language İngilizce
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi HALİL İBRAHİM BALKUL
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi HALİL İBRAHİM BALKUL,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Öğrenilen gramer yapısını okuma becerisini geliştirmede kullanmak

Course Content

Okuma becerisini farklı türdeki yazı örneklerini tamamlamada kullanmak

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yabancı dil bilgisini kullanarak metinleri inceleme ve tamamlama Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav ,
2 Verilen metinlerden çıkarım yapabilmek Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Ödev,
3 Verimli bir ders için,gerçek hayatla verilen örnekler arasında ilişki kurabilmek Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Portfolyo, Performans Görevi,
4 Verilen metinlerdeki gramer yapılarını analiz edebilmek Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
5 Öğrencilerin okuma ve konuşma yeteneklerini geliştirmek Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav ,
6 Çeşitli konularda terminolojiyi öğrenmek Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Asking for/ giving directions (Listening and speaking activities)
2 Modals (possibility) in English / The future of Food (reading)
3 Seeing the doctor (useful vocabulary and role-play activities)
4 Conditionals in English (grammar tips and communicative tasks)
5 Reading comprehension (open-ended and close test exercise)
6 Present Perfect (since and for) diaolgues and Reading comprehension
7 Comparatives and superlatives in detail
8 Ara sınav
9 used to, be used to, get used to / Past and Present Habits
10 Connectors of contrast in English
11 Connectors of similarity / Connectors of Result
12 Reading comprehension (scanning and skimming)
13 Verb Forms following Wish - Reading : It is the Law
14 Idiomatic Expressions - Reading . Laws about Children
Resources
Course Notes <p>Speak Out Pre-intermediate Course Book<br /> Understanding and Using English Grammar</p>
Course Resources
Week Documents Description size
0 Linking_words ,İngilizce 2 4.11 MB
0 gr.despite 0.05 MB
0 colours speaking Man (TEDX Talk) 65.81 MB
0 TRANSITIONAL WORDS AND PHRASES 0.02 MB
0 conjunctions2 0.23 MB
0 conjunctions 0.35 MB
0 con002-conjunctions 0.19 MB
0 MaysoonZayid_2013W-480p-en 96.3 MB
0 ingilizce 2 worksheet 4 Mart 0.03 MB
0 paragraph writing 0.05 MB
0 pros and cons 0.01 MB
0 pros and cons 2 0.03 MB
0 process paragraphs 0.01 MB
0 Persuasive paragraph 0.01 MB
0 hafta 12 İngilizce 2 0.08 MB
0 inversion 0.09 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çeviri ve Çevirmenlik ile ilgili yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi.
2 Çeviri alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Çeviri sürecini veya ürününü, diller arası kültürel farklılıkları ve uzmanlık alan terminolojilerini de gözeterek anlama, yorumlama, ilgili sorunları çözme ve çağdaş yöntemleri uygulama becerisi.
4 Diğer dallara ilişkin edineceği kuramsal bilgileri, çeviri edimine aktarabilme becerisi. Alan dışı ders almış olması. Disiplinler arası farkındalık edinir.
5 Çeviri uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve/veya bilgisayar destekli çeviri programları gibi bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
6 Çeviri süreci, öncesi ve sonrasına dair çalışmalarla ilgili olarak analiz etme, arşivleme, metin çözümleme ve yorumlama becerisi.
7 Bireysel ve/veya çeviri projesi bağlamında ekip üyesi olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi.
8 Dil yetisini sözlü ve yazılı olarak kuracağı iletişimlerde kullanma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve alanla ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uyarlama becerisi. X
10 Alanıyla ilgili mesleki etik ve sorumluluk bilinci.
11 Çevirmenliğin ve çeviri uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki konumu ve etkileri konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 2 2
Ödev 1 4 4
Final 1 4 4
Total Workload 106
Total Workload / 25 (Hours) 4.24
dersAKTSKredisi 4