Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çeviride Araştirma Yöntemleri I AMT 329 5 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi AYSEL NURSEN DURDAĞI
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Bu dersin amacı öğrencilerin çeviriye yönelik araştırma yöntemlerinin önemi konusunda bilinçlendirmek ve araştırma teknikleri kazandırmaktır. Çeviriyle bilgi arasındaki ilişkinin kurulması ve yeterli ve güvenilir bilgiye ekonomik yoldan nasıl ulaşılabileceği konusunda yöntem bilgisi ve deneyim kazandırmaktır..

Course Content

Çeviri uygulamalarına dönük araştırma bilgisini yöntemleştirmeyi amaçlayan bu ders, koşut metin, internet kaynakları, sözlükler, uzman kişilere vb. başvurma konusunda bilinçlendirmeye ve profesyonel çevirmenlik profilini kazandıracak bir yaklaşım kazandırmaya dönüktür.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Araştırma gereçlerinin kullanımını öğrenir Soru-Cevap, Proje Temelli Öğrenme , Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Benzetim, Sınav , Proje / Tasarım, Ödev, Performans Görevi,
2 Sahip olduğu bilgiyi çeviri sürecinde doğru yorumlamayı bilir Benzetim, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Anlatım, Soru-Cevap, Proje Temelli Öğrenme , Performans Görevi, Ödev, Proje / Tasarım, Sınav ,
3 Bilgi türleri ve kaynaklar arasındaki ilişkiyi kavrar Benzetim, Grup Çalışması, Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Proje Temelli Öğrenme , Soru-Cevap, Performans Görevi, Ödev, Proje / Tasarım, Sınav ,
4 Çeviri sürecinde karşılaştığı sorunları nasıl aşabileceği konusunda bilinçlenir Grup Çalışması, Benzetim, Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım, Performans Görevi, Sınav , Ödev,
5 Çeviride araştırma yöntemlerinin önemini kavrar Proje Temelli Öğrenme , Soru-Cevap, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Benzetim, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
6 Çeviride araştırma yöntemlerini tanır Soru-Cevap, Proje Temelli Öğrenme , Anlatım, Grup Çalışması, Alıştırma ve Uygulama, Benzetim, Sınav , Proje / Tasarım, Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin işlevine, içeriğine ve çalışma biçimine ilişkin bilgilendirme
2 Çeviri odaklı araştırma üzerine tartışma
3 Araştırma yükü açısından zor ve kolay metin ayrımı
4 Bilgi türleri ve kaynakları arasındaki ilişki
5 Sözlükler: genel özellikler, kullanım teknikleri
6 Sözlükler: genel özellikler, kullanım teknikleri
7 Uzmanlık bilgisi ve uzmanla işbirliği; çeviride işbölümü
8 Uzmanlık bilgisi ve uzmanla işbirliği; çeviride işbölümü
9 Araştırma süreci: incelemesi, sınıflandırma, planlama
10 Araştırma süreci: Uygulama, karar, değerlendirme
11 Bireysel uygulamalar
12 Bireysel uygulamalar
13 Genel değerlendirme
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes <p>KAYNAKLAR<br /> - Snell-Hornby, M., H&ouml;nig, H.G., Ku&szlig;maul, P., Schmitt, P.A. (ed.). Handbuch Translation. T&uuml;bingen: Stauffenburg, 1999.<br /> Koşut metinler<br /> İnternet kaynakları<br /> S&ouml;zl&uuml;kler<br /> &Ccedil;eşitli başvuru kaynakları</p>
Course Resources

Çeviri Sektörünün önde gelen şirketlerinin veri bankaları, Kuram ve kuramcıları konu alan tüm yazınsal metinler

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çeviri ve Çevirmenlik ile ilgili yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi. X
2 Çeviri alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Çeviri sürecini veya ürününü, diller arası kültürel farklılıkları ve uzmanlık alan terminolojilerini de gözeterek anlama, yorumlama, ilgili sorunları çözme ve çağdaş yöntemleri uygulama becerisi. X
4 Diğer dallara ilişkin edineceği kuramsal bilgileri, çeviri edimine aktarabilme becerisi. Alan dışı ders almış olması. Disiplinler arası farkındalık edinir. X
5 Çeviri uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve/veya bilgisayar destekli çeviri programları gibi bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
6 Çeviri süreci, öncesi ve sonrasına dair çalışmalarla ilgili olarak analiz etme, arşivleme, metin çözümleme ve yorumlama becerisi. X
7 Bireysel ve/veya çeviri projesi bağlamında ekip üyesi olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi. X
8 Dil yetisini sözlü ve yazılı olarak kuracağı iletişimlerde kullanma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve alanla ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uyarlama becerisi. X
10 Alanıyla ilgili mesleki etik ve sorumluluk bilinci. X
11 Çevirmenliğin ve çeviri uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki konumu ve etkileri konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 20
1. Sözlü Sınav 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 4 4
Ödev 2 4 8
Final 1 6 6
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6