Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ardil Çeviri Teknikleri I AMT 325 5 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Almanca
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. HÜSEYİN ERSOY
Course Lecturers
Course Assistants

Arş.Gör. Sibel Okuyan

Course Category
Course Objective

Ardıl Çeviri Teknikleri dersinde öğrencilerin Kaynak dildeki farklı alanlara ait konuşma metinleri içeriklerinin erek dile ardıl olarak aktarma yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Course Content

Ardıl Çeviri Teknikleri dersi öğrencilerin Kaynak dildeki farklı alanlara ait konuşma metinleri içeriklerinin erek dile ardıl olarak aktarma yeteneği kazanmalarını sağlayan derstir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Öğrenci Günlük Dil kategorisine ait videolardan Almancadan-Türkçeye ardıl çeviri yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sözlü Sınav, Ödev,
2 Öğrenci spor alanı kategorisine ait videolardan Almancadan-Türkçeye ardıl çeviri yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sözlü Sınav, Ödev,
3 Öğrenci Sağlık alanı kategorisine ait videolardan Almancadan-Türkçeye ardıl çeviri yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sözlü Sınav, Ödev,
4 Öğrenci ekonomi alanı kategorisine ait videolardan Almancadan-Türkçeye ardıl çeviri yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sözlü Sınav, Ödev,
5 Öğrenci Teknik alan kategorisine ait videolardan Almancadan-Türkçeye ardıl çeviri yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sözlü Sınav, Ödev,
6 Öğrenci politik ve diplomatik alanı kategorisine ait videolardan Almancadan-Türkçeye ardıl çeviri yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Günlük Dil kategorisine ait videolardan Almancadan-Türkçeye ardıl çeviri çalışması
2 Günlük Dil kategorisine ait videolardan Almancadan-Türkçeye ardıl çeviri çalışması
3 Ardıl Çeviri ortamı oluşturarak (Öğrencilere Konuşmacı ve Tercüman rolü vererek) Günlük Dil kategorisine ait konulardan Almancadan-Türkçeye ardıl çeviri çalışması
4 Ardıl Çeviri ortamı oluşturarak (Öğrencilere Konuşmacı ve Tercüman rolü vererek) Günlük Dil kategorisine ait konulardan Almancadan-Türkçeye ardıl çeviri çalışması
5 Teknik alan kategorisine ait videolardan Almancadan-Türkçeye ardıl çeviri çalışması
6 Ardıl Çeviri ortamı oluşturarak (Öğrencilere Konuşmacı ve Tercüman rolü vererek) Teknik alan kategorisine ait konulardan Almancadan-Türkçeye ardıl çeviri çalışması
7 Ekonomi alanı kategorisine ait videolardan Almancadan-Türkçeye ardıl çeviri çalışması
8 Ardıl Çeviri ortamı oluşturarak (Öğrencilere Konuşmacı ve Tercüman rolü vererek) Ekonomi alanı kategorisine ait konulardan Almancadan-Türkçeye ardıl çeviri çalışması
9 Sağlık alanı kategorisine ait videolardan Almancadan-Türkçeye ardıl çeviri çalışması
10 Ardıl Çeviri ortamı oluşturarak (Öğrencilere Konuşmacı ve Tercüman rolü vererek) Sağlık alanı kategorisine ait konulardan Almancadan-Türkçeye ardıl çeviri çalışması
11 Spor alanı kategorisine ait videolardan Almancadan-Türkçeye ardıl çeviri çalışması
12 Ardıl Çeviri ortamı oluşturarak (Öğrencilere Konuşmacı ve Tercüman rolü vererek) Spor alanı kategorisine ait konulardan Almancadan-Türkçeye ardıl çeviri çalışması
13 Politik ve diplomatik alanı kategorisine ait videolardan Almancadan-Türkçeye ardıl çeviri çalışması
14 Ardıl Çeviri ortamı oluşturarak (Öğrencilere Konuşmacı ve Tercüman rolü vererek) politik ve diplomatik alanı kategorisine ait konulardan Almancadan-Türkçeye ardıl çeviri çalışması
Resources
Course Notes
Course Resources

1. Çeşitli Almanca görsel-işitsel materyal
2. Çeşitli Türkçe görsel-işitsel materyal
3. Handbuch Didaktik des Dolmatschens und Übersetzens, iudicium verlag, 2002 München

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çeviri ve Çevirmenlik ile ilgili yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi.
2 Çeviri alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Çeviri sürecini veya ürününü, diller arası kültürel farklılıkları ve uzmanlık alan terminolojilerini de gözeterek anlama, yorumlama, ilgili sorunları çözme ve çağdaş yöntemleri uygulama becerisi. X
4 Diğer dallara ilişkin edineceği kuramsal bilgileri, çeviri edimine aktarabilme becerisi. Alan dışı ders almış olması. Disiplinler arası farkındalık edinir.
5 Çeviri uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve/veya bilgisayar destekli çeviri programları gibi bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
6 Çeviri süreci, öncesi ve sonrasına dair çalışmalarla ilgili olarak analiz etme, arşivleme, metin çözümleme ve yorumlama becerisi.
7 Bireysel ve/veya çeviri projesi bağlamında ekip üyesi olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi.
8 Dil yetisini sözlü ve yazılı olarak kuracağı iletişimlerde kullanma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve alanla ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uyarlama becerisi.
10 Alanıyla ilgili mesleki etik ve sorumluluk bilinci.
11 Çevirmenliğin ve çeviri uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki konumu ve etkileri konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 17
1. Ödev 16
2. Kısa Sınav 17
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 6 6
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 4 4
Final 1 6 6
Total Workload 138
Total Workload / 25 (Hours) 5.52
dersAKTSKredisi 6