Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Uzmanlik Metin Çevirileri II AMT 222 4 4 + 0 4 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Almanca
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. ŞABAN KÖKTÜRK
Course Lecturers Doç.Dr. ŞABAN KÖKTÜRK,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Farklı metinlerin terminolojisini tanımak ve çeviri becerilerini edinmek (Bu metinler Türkçe-Almanca olarak önceden öğrencilere dağıtılır)

Course Content

Farklı uzmanlık alanlarına ait metinlerin terminolojilerini tanımak ve bu metinlerin çeviri edinimlerini kazanmak

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türkçe ve Almanca kavramları karşılaştırma. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Alana özgü kavramları içeren metinleri tarama. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Edebiyat metinlerini türlerine ayırabilme. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Karşılaştırmalı olarak tanımları oluşturma. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Anlam sorunlarını giderme, aktarabilme. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Çeviri amaçlı metin inceleme. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Çeviri sorunlarını tanımlama. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Yazılı ve sözlü metinleri anlama, anlamlandırma, aktarma. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
9 Özelliklerine göre metinleri inceleme. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
10 Koşut metinlerde çeviri edimini değerlendirme. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Boşanma kararı
2 Satzungen- yasalar
3 Verpflichtung- Taahütname
4 Ehrenwörtliche Erklaerung- Beyanname
5 Verkaufsleiter - Satış Yöneticisi
6 Allgemeine bestimmungen der Verkaufs-Liefer-u.Zahlungsbedingungen- Satış,Transfer ve ödeme koşulları
7 Vekaletname
8 Ara sınav
9 Gesetze-Yasalar
10 Yasalar/ mahkeme kararları
11 Mahkeme kararları
12 Kimlikler / İkametgah belgesi
13 Pasaportlar -Transkription- Öğrenci durum belgesi
14 Belge - dosya tutma
Resources
Course Notes <p> Farklı Metinlerden oluşan &ccedil;alışma dosyası-ders notları</p>
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çeviri ve Çevirmenlik ile ilgili yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi.
2 Çeviri alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Çeviri sürecini veya ürününü, diller arası kültürel farklılıkları ve uzmanlık alan terminolojilerini de gözeterek anlama, yorumlama, ilgili sorunları çözme ve çağdaş yöntemleri uygulama becerisi. X
4 Diğer dallara ilişkin edineceği kuramsal bilgileri, çeviri edimine aktarabilme becerisi. Alan dışı ders almış olması. Disiplinler arası farkındalık edinir.
5 Çeviri uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve/veya bilgisayar destekli çeviri programları gibi bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
6 Çeviri süreci, öncesi ve sonrasına dair çalışmalarla ilgili olarak analiz etme, arşivleme, metin çözümleme ve yorumlama becerisi.
7 Bireysel ve/veya çeviri projesi bağlamında ekip üyesi olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi.
8 Dil yetisini sözlü ve yazılı olarak kuracağı iletişimlerde kullanma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve alanla ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uyarlama becerisi.
10 Alanıyla ilgili mesleki etik ve sorumluluk bilinci.
11 Çevirmenliğin ve çeviri uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki konumu ve etkileri konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 2 2
Performans Görevi (Uygulama) 2 2 4
Final 1 2 2
Total Workload 104
Total Workload / 25 (Hours) 4.16
dersAKTSKredisi 4