Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Uzmanlik Metin Çevirileri I AMT 221 3 4 + 0 4 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe / Almanca
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. ŞABAN KÖKTÜRK
Course Lecturers Doç.Dr. ŞABAN KÖKTÜRK,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Farklı metinlerin terminolojisini tanımak ve çeviri becerilerini geliştirmelerini sağlamak.(Bu metinler Türkçe-Almanca olarak önceden öğrencilere dağıtılır).

Course Content

Farklı uzmanlık alanlarına ait metinlerin terminolojilerini tanımak ve bu metinlerin çevirisini yapabilme becerisini kazanmalarını sağlamak.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Tıp metinlerin çevirilerinde beceri ve deneyim kazanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Hukuk metinlerin çevirilerinde beceri ve deneyim kazanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Ticari metinlerin çevirilerinde beceri ve deneyim kazanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Edebiyat metinlerin çevirilerinde beceri ve deneyim kazanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Medya metinlerin çevirilerinde beceri ve deneyim kazanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Çevirmen eğitimi (metin)
2 Metin Okuma
3 Fünftausend Sprachen- Beşbin Dil
4 Ey Türk Gençliği !
5 Hikaye Madam
6 Unsere schönsten Jahre
7 Lebenslauf - Özgeçmiş
8 Ara sınav
9 Auslaenderpolitik- Yabancılar Politkası
10 Altenpflege- Yaşlı Bakım
11 Tonsilgon- İlaç Pröspektüsleri
12 Konsevierungsstoffe- Konserve katkı maddeleri
13 Umweltinformationsgesetze- Çevre Bilgilendirme Yasaları
14 Betrieb İşletme metinleri
Resources
Course Notes <p> Farklı Metinlerden oluşan &ccedil;alışma dosyası-ders notları</p>
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çeviri ve Çevirmenlik ile ilgili yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi.
2 Çeviri alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Çeviri sürecini veya ürününü, diller arası kültürel farklılıkları ve uzmanlık alan terminolojilerini de gözeterek anlama, yorumlama, ilgili sorunları çözme ve çağdaş yöntemleri uygulama becerisi. X
4 Diğer dallara ilişkin edineceği kuramsal bilgileri, çeviri edimine aktarabilme becerisi. Alan dışı ders almış olması. Disiplinler arası farkındalık edinir.
5 Çeviri uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve/veya bilgisayar destekli çeviri programları gibi bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
6 Çeviri süreci, öncesi ve sonrasına dair çalışmalarla ilgili olarak analiz etme, arşivleme, metin çözümleme ve yorumlama becerisi.
7 Bireysel ve/veya çeviri projesi bağlamında ekip üyesi olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi.
8 Dil yetisini sözlü ve yazılı olarak kuracağı iletişimlerde kullanma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve alanla ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uyarlama becerisi.
10 Alanıyla ilgili mesleki etik ve sorumluluk bilinci.
11 Çevirmenliğin ve çeviri uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki konumu ve etkileri konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Performans Görevi (Uygulama) 15
2. Performans Görevi (Uygulama) 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 2 2
Performans Görevi (Uygulama) 2 2 4
Final 1 2 2
Total Workload 104
Total Workload / 25 (Hours) 4.16
dersAKTSKredisi 4