Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sözlü Anlatim AMT 109 1 4 + 0 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Almanca
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. HÜSEYİN ERSOY
Course Lecturers Prof.Dr. HÜSEYİN ERSOY,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Sözlü Anlatım dersinde öğrencilerin B1-B2 düzeyinde Almanca yetileri ağırlıklı olarak sözlü ifade ve anlatma yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Course Content

Yazılı, görsel ve işitsel materyal kullanılarak öğrencilerin Almanca yetileri, ifade etme ve anlatma yeteneğini kazanmalarını ve geliştirmelerini sağlamak.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1
2 Öğrenciler Çeşitli Almanca görsel-işitsel materyalin içeriğini Almanca özetleyerek, yorumlayarak, açımlayarak aktarabilirler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Öğrenciler Almanya ile ilgili güncel Almanca metinlerin içeriğini Almanca özetleyerek, yorumlayarak, açımlayarak aktarabilirler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4
5 Almanca olarak, gözlemledikleri, durum, resim, olayları farklı bakış açılarıyla ifade edebilirler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Öğrenciler Türkiye ile ilgili güncel Almanca metinlerin içeriğini Almanca özetleyerek, yorumlayarak, açımlayarak aktarabilirler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Almanca olarak, gözlemledikleri, durum, resim, olayları farklı bakış açılarıyla ifade edebilirler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
8 Öğrenciler Çeşitli Türkçe görsel-işitsel materyalin içeriğini Almanca özetleyerek, yorumlayarak, açımlayarak aktarabilirler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
9 Öğrenciler bir konuya yönelik görüşlerini, olumlu veya olumsuz Almanca ifade edebilirler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
10 Öğrenciler bir konuya yönelik görüşlerini, olumlu veya olumsuz Almanca ifade edebilirler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
11
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dünya Ülkeleri hakkında genel bilgi içeren güncel Türkçe Metinler hakkında öğrencilerle Almanca Diyalog ve Konuşma
2 Dünya Ülkeleri hakkında genel bilgi içeren güncel Türkçe Metinler hakkında öğrencilerle Almanca Diyalog ve Konuşma
3 Dünya Ülkeleri hakkında genel bilgi içeren güncel Türkçe Metinler hakkında öğrencilerle Almanca Diyalog ve Konuşma
4 Dünya Ülkeleri hakkında genel bilgi içeren güncel Türkçe metinlerin Almanca içeriğinin öğrenciler tarafından sözlü olarak oluşturulma çalışmaları
5 Dünya Ülkeleri hakkında genel bilgi içeren güncel Türkçe metinlerin Almanca içeriğinin öğrenciler tarafından sözlü olarak oluşturulma çalışmaları
6 Dünya Ülkeleri hakkında genel bilgi içeren güncel Türkçe metinlerin Almanca içeriğinin öğrenciler tarafından sözlü olarak oluşturulma çalışmaları
7 Dünya Ülkeleri hakkında genel bilgi içeren güncel Türkçe metinlerin Almanca içeriğinin öğrenciler tarafından sözlü olarak oluşturulma çalışmaları
8 Dünya Ülkeleri hakkında genel bilgi içeren güncel Türkçe metinlerin Almanca içeriğinin öğrenciler tarafından sözlü olarak oluşturulma çalışmaları
9 Çeşitli Türkçe metinler hakkında öğrencilerle Almanca tartışma
10 Çeşitli Türkçe metinler hakkında öğrencilerle Almanca tartışma
11 Çeşitli Türkçe metinlerin içeriğinin öğrenciler tarafından Almancada sözlü olarak oluşturulma çalışmaları
12 Çeşitli Türkçe metinlerin içeriğinin öğrenciler tarafından Almancada sözlü olarak oluşturulma çalışmaları
13 Çeşitli Türkçe metinlerin içeriğinin öğrenciler tarafından Almancada sözlü olarak oluşturulma çalışmaları
14 Çeşitli Türkçe metinlerin içeriğinin öğrenciler tarafından Almancada sözlü olarak oluşturulma çalışmaları
Resources
Course Notes
Course Resources

1. Dünya Ülkeleri hakkında genel bilgi içeren güncel Türkçe Metinler
 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çeviri ve Çevirmenlik ile ilgili yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi.
2 Çeviri alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Çeviri sürecini veya ürününü, diller arası kültürel farklılıkları ve uzmanlık alan terminolojilerini de gözeterek anlama, yorumlama, ilgili sorunları çözme ve çağdaş yöntemleri uygulama becerisi. X
4 Diğer dallara ilişkin edineceği kuramsal bilgileri, çeviri edimine aktarabilme becerisi. Alan dışı ders almış olması. Disiplinler arası farkındalık edinir.
5 Çeviri uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve/veya bilgisayar destekli çeviri programları gibi bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
6 Çeviri süreci, öncesi ve sonrasına dair çalışmalarla ilgili olarak analiz etme, arşivleme, metin çözümleme ve yorumlama becerisi.
7 Bireysel ve/veya çeviri projesi bağlamında ekip üyesi olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi.
8 Dil yetisini sözlü ve yazılı olarak kuracağı iletişimlerde kullanma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve alanla ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uyarlama becerisi.
10 Alanıyla ilgili mesleki etik ve sorumluluk bilinci.
11 Çevirmenliğin ve çeviri uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki konumu ve etkileri konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 16
1. Performans Görevi (Uygulama) 17
2. Performans Görevi (Uygulama) 17
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 2 2
Sözlü Sınav 1 2 2
Final 1 4 4
Total Workload 128
Total Workload / 25 (Hours) 5.12
dersAKTSKredisi 5