Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Dilbilim II AMT 114 2 4 + 0 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Almanca
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. ŞABAN KÖKTÜRK
Course Lecturers Doç.Dr. ŞABAN KÖKTÜRK,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Uygulamalı Dilbilim alanları arasında yer alan birinci ve ikinci dil edinimiyle ilgili uygulamaların kavratılması.

Course Content

Uygulamalı Dilbilim alanının temel konularından olan birinci ve ikinci dil edinimleriyle ilgili teorileri üzerinde durulur. Dünyada ve ülkemizde çok dilliliğin neden oluştuğu ve bu oluşumun, olumlu ve olumsuz yönleri anlatılır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İkinci dil edinimini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Birinci dil edinimini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Güdümlü dil edinim süreçlerini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Çok dilliliğin, pozitif bir süreç olduğunu tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Güdümsüz dil edinim süreçlerini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Çok dilliliğin oluş nedenlerini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Uygulamalı Dilbilim Alanlarının Tanıtımı
2 Birinci Dil Edinimi
3 İkinci Dil Edinimi
4 Dil Edinimi Teorileri
5 Çok Dilliliğin Nedenleri
6 Güdümlü Dil Edinimi
7 Güdümsüz Dil Edinimi
8 Ara sınav
9 İkinci Dil Edinimi ve Yabancı Dil Edinimi Arasındaki Farklar
10 Çocuklarda Dil Edinimi, Gelişimi ve Dile Katkıları
11 Anadil ve Baskın Dil Arasındaki Temel Farklar
12 İkinci Dil Olarak Almanca
13 Birinci Yabancı Dil Olarak Almanca
14 Genel Tekrar
Resources
Course Notes <p> 1. Hans Bickes/Ute Pauli: Erst- und Zweitspracherwerb, Wilchelm Fink Verlag, Paderborn.<br /> 2. Wolfgang Klein: Prozesse des Zweitspracherwerbs, Grimm, G&ouml;ttingen.<br /> 3. Nadir İlhan: &Ccedil;ocuklarda Dil Edinimi, Gelişimi ve Dile Katkıları.</p>
Course Resources

1. Hadumod Bussmann: Lexikon der Sprachwissenschaft, Kröner Verlag, Stuttgart.
2. Berke Vardar: Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, Multilingual, İstanbul.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çeviri ve Çevirmenlik ile ilgili yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi.
2 Çeviri alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Çeviri sürecini veya ürününü, diller arası kültürel farklılıkları ve uzmanlık alan terminolojilerini de gözeterek anlama, yorumlama, ilgili sorunları çözme ve çağdaş yöntemleri uygulama becerisi.
4 Diğer dallara ilişkin edineceği kuramsal bilgileri, çeviri edimine aktarabilme becerisi. Alan dışı ders almış olması. Disiplinler arası farkındalık edinir. X
5 Çeviri uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve/veya bilgisayar destekli çeviri programları gibi bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
6 Çeviri süreci, öncesi ve sonrasına dair çalışmalarla ilgili olarak analiz etme, arşivleme, metin çözümleme ve yorumlama becerisi.
7 Bireysel ve/veya çeviri projesi bağlamında ekip üyesi olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi.
8 Dil yetisini sözlü ve yazılı olarak kuracağı iletişimlerde kullanma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve alanla ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uyarlama becerisi.
10 Alanıyla ilgili mesleki etik ve sorumluluk bilinci.
11 Çevirmenliğin ve çeviri uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki konumu ve etkileri konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 2 2
Performans Görevi (Uygulama) 2 2 4
Final 1 2 2
Total Workload 136
Total Workload / 25 (Hours) 5.44
dersAKTSKredisi 5