Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çeviri Yöntemleri II AMT 302 6 4 + 0 4 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe / Almanca
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi AYSEL NURSEN DURDAĞI
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi AYSEL NURSEN DURDAĞI,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Çeviri Yöntemlerinin Öğretilmesi

Course Content

Öğrencinin çeviri farklı çeviri yöntemlerini öğrenerek, bu yöntemler ışığında kendi çeviri yöntem ve tekniğini geliştirmesini uygulamalı metinlerle sağlamak.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Çeviri Yöntemlerinin Çevirmene etkisini metinlerle kavrar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Ödev, Sınav ,
2 Çeviri tekniklerine yönelik becerilerini uygulamada ölçer Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Ödev, Sınav ,
3 Çeviri Yöntemlerinden elde ettiği teknikleri uygular Gösterip Yaptırma, Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Sınav , Ödev,
4 Çeviri Yöntemlerinin Çeviri Teknikleriyle farkını kavrar Gösterip Yaptırma, Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Sınav , Ödev,
5 Çeviri Kuramlarını Yönteme Dönüştürmeyi kavrar Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Anlatım, Sınav , Ödev,
6 Çeviri Yöntemlerinden çeviri teknikleri elde etme becerisini edinir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Ödev, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kontrol Edelibilir ve Kontrol Edilemez Alanlar Yöntemi
2 Makro ve Mikro Stratejiler Yöntemi
3 Çeviri Yöntemi Geliştirme Çabaları
4 Çoğul Dizge Kuramı, Betimleyici Çeviri Yöntemi
5 Çoğul Dizge Kuramı Örneğinde Çeviri Uygulaması
6 Guttun Bağıntı Kuramı ve Yöntemsel Uygulaması
7 Yöntemlerin Çeviri Uygulamalarına Aktarılabilirliği
8 Yöntemleri Tekniğe Dönüştürme Becerisini İçin Uygulama
9 Bilişsel Çeviri Kuramı ve Çeviri Sürecinde Uygulanması
10 Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi Yöntemi
11 Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi Yöntemiyle Çeviri
12 Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesinin Metinlerle Uygulanması
13 Uygulama Çalışması
14 Uygulama Çalışması
Resources
Course Notes <p>D&ouml;nemsel değişim g&ouml;stermekle beraber, her alana y&ouml;nelik klasikten moderne, ekonomiden hukuğa t&uuml;m ağırlıklı olarak yazınsal metinler ve diğerleri.</p>
Course Resources

1. Katherina Reis, Texttyp und Übersetzungsmethode, 1993
2. Kussmaul, Hönig, Strategie der Übersetzung, 1982
3. Mehmet Rifat, Çeviri Seçkisi,2002
4. Maria Snell-Hornby, Übersetzungswissenschaft, 1986
5. Werner Koller, Einführung in dieÜbersetzungswissenschaft

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çeviri ve Çevirmenlik ile ilgili yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi. X
2 Çeviri alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Çeviri sürecini veya ürününü, diller arası kültürel farklılıkları ve uzmanlık alan terminolojilerini de gözeterek anlama, yorumlama, ilgili sorunları çözme ve çağdaş yöntemleri uygulama becerisi. X
4 Diğer dallara ilişkin edineceği kuramsal bilgileri, çeviri edimine aktarabilme becerisi. Alan dışı ders almış olması. Disiplinler arası farkındalık edinir. X
5 Çeviri uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve/veya bilgisayar destekli çeviri programları gibi bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
6 Çeviri süreci, öncesi ve sonrasına dair çalışmalarla ilgili olarak analiz etme, arşivleme, metin çözümleme ve yorumlama becerisi. X
7 Bireysel ve/veya çeviri projesi bağlamında ekip üyesi olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi. X
8 Dil yetisini sözlü ve yazılı olarak kuracağı iletişimlerde kullanma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve alanla ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uyarlama becerisi. X
10 Alanıyla ilgili mesleki etik ve sorumluluk bilinci. X
11 Çevirmenliğin ve çeviri uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki konumu ve etkileri konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 1 4 4
Final 1 6 6
Total Workload 143
Total Workload / 25 (Hours) 5.72
dersAKTSKredisi 4