Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Editörlük ve Redaktörlük TDE 484 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. YILMAZ DAŞCIOĞLU
Course Lecturers Prof.Dr. YILMAZ DAŞCIOĞLU,
Course Assistants

Arş. Gör. Elif Esra ÖNEN DEDE, Arş. Gör. Büşra AY, Arş. Gör. Melike KILIÇ

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Yayıncılık sektörünün temel görevleri arasında olan editörlük ve redaktörlük meslekleriyle ilgili bilgi vermek ve uygulamalı çalışmalar yapmak

Course Content

Toplumsal hayatta edebiyat öğrencilerinin istihdamı için uygun sektörlerden birisi olan yayıncılık alanında editör ve redaktör olarak çalışma koşularının, imkân ve kabiliyetlerin oluşturulması ve artırılması amacıyla ilgili kavramların ve görevlerin uygulamalı olarak tanıtılması. Eser oluşturma, yazarlar ile toplum arasında aracılık, eser dosyasını yayına hazırlanması süreçleri tanıtılır.

 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bir yayınevi nasıl işler?
2 Yayın politikasının oluşturulmasındaki faktörler ve ölçütler.
3 Toplum, piyasa ve yayınevi ilişkisi
4 Yazarlarla ilgili politikalar ve yazar ve yayıncı ilişkisi
5 Kitap, dergi ve gazete nedir, nasıl üretilir?
6 Editör nedir? Ne iş yapar?
7 Kitap oluşturulması aşamalarında editörün görevleri.
8 ARA SINAV
9 Dergi ve gazete yayınlarının editöryal süreçleri.
10 Redaktör sözcüğünün anlamı. Redaktörün görevleri
11 Yayın dosyasının oluşturulması ve düzenlenmesi
12 Dizgi, mizanpaj, düzelti ve baskı süreçlerinde redaktörün rolleri
13 Çağdaş yayın imkânları oluşturan görsel, işitsel ve sanal medya araçlarının nitelikleri
14 TV, haber ve reklam ajanslarında editörlük ve redaktörlük görevleri
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır. X
3 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazanmayı amaç edinir. X
4 Türk dilini ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler. X
5 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi olarak ve dil bilgisi açısından değerlendirebilir. X
6 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihi gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve çeviri yazıya aktarır. X
7 Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilimi açısından eleştiri yapar. X
8 Edebi dönemler (klasik veya çağdaş), edebi akımlar ve şahsiyetler üzerinde, mesleki sorumluluk bilinciyle bilimsel, edebi , disiplinler arası araştırmalar yapar. X
10 Gerekli metot, yöntem ve teknikleri öğrenerek halk bilimi alanında araştırma ve derleme yapabilir X
11 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur. X
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir. X
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 3 42 126
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 1 1 1
Ara Sınav 1 1 1
Kısa Sınav 1 1 1
Ödev 1 1 1
Sözlü Sınav 1 1 1
Final 1 1 1
Total Workload 132
Total Workload / 25 (Hours) 5.28
dersAKTSKredisi 5