Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Halk Şiiri TDE 356 6 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi YAVUZ KÖKTAN
Course Lecturers Öğr.Gör.Dr. DENİZ KÖKTAN, Dr.Öğr.Üyesi YAVUZ KÖKTAN,
Course Assistants

Yrd. Doç. Dr. Selçuk Kürşad KOCA

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Halk şiiri ve aşık şiiri nazım şekillerini öğrenmek ve meşhur aşıkları tanımak.

Course Content

Türk halk şiirinin şekil özellikleri, nazım biçimleri. Aşıklık geleneği, nazım biçimleri ve meşhur aşıklar.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Halk şiiri nazım biçimlerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Halk şiirini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Halk şiiri nazım biçimlerini analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Aşık şiir geleneğini analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Aşık şiirini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Aşık şiiri nazım biçimlerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Halk şiiri kavramı ve şekil özellikleri Kaynak kitaplardan konu takibi
2 Kafiye ve redif Kaynak kitaplardan konu takibi
3 Halk şiiri nazım biçimleri maniler Kaynak kitaplardan konu takibi
4 Türkü, ninni, ağıt Kaynak kitaplardan konu takibi
5 Bilmece ve tekerleme Kaynak kitaplardan konu takibi
6 Düzgü ve halk şiirine genel bir bakış Kaynak kitaplardan konu takibi
7 Aşıklık geleneği Kaynak kitaplardan konu takibi
8 Aşıklık geleneğinin tarihçesi Kaynak kitaplardan konu takibi
9 Aşık fasılları Kaynak kitaplardan konu takibi
10 Aşık şiiri nazım biçimleri koşma Kaynak kitaplardan konu takibi
11 Semai, Varsağı Kaynak kitaplardan konu takibi
12 Aşık destanları ve hikayeleri Kaynak kitaplardan konu takibi
13 Meşhur aşıklar Kaynak kitaplardan konu takibi
14 Meşhur aşıklar Kaynak kitaplardan konu takibi
Resources
Course Notes <p>G&Uuml;NAY,Umay; Aşık Tarzı Şiir Geleneğei ve R&uuml;ya Motifi, Ak&ccedil;ağ Yayınları, Ankara 2005<br /> ARTUN, Erman; Aşıklık Geleneği ve Aşık Edebiyatı, Kitapevi Yay.İstanbul 2009</p>
Course Resources
Week Documents Description size
0 AĞIT VE NİNNİ 0.02 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 2 10 20
Proje / Tasarım 1 5 5
Final 1 5 5
Total Workload 131
Total Workload / 25 (Hours) 5.24
dersAKTSKredisi 5