Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türkçe TDE 286 4 4 + 0 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör.Dr. ENGİN ÖMEROĞLU
Course Lecturers Öğr.Gör. ERDAL ÖZCAN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Yabancılara yönelik Türkçe dersi A-1 seviyesinde olup bu dersi alan öğrencilerin kendilerini tanıtabilmesi, basit cümleler kurabilmesi, kendi başına alışveriş yapabilmesi, sayıları ve saatleri söyleyebilmesi, okulda, hava alanında ve çeşitli kamu kuruluşlarında kendi başına yardım almadan Türkçe ile iletişim kurabilmeleri amaçlanmıştır.
Course Content
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Tanışma / Tanışma diyaloğu yazma ve selamlaşma.
2 Türk Alfabesi / Ünlü- ünsüz sesler/ bu-şu- o- ne ?
3 Türkçedeki ses uyumları / Soru- cevap cümleleri oluşturma ve soru eki.
4 Bulunma durumu (+dA) / var- yok, eşyaları tanıma ve anlatma.
5 Sayılar, Kaçıncı?/ Neredesin? Yer belirtme.
6 İsim cümleleri. (olumlu olumsuz isim cümleleri)
7 Yönelme (+A) uzaklaşma durum eklerinin kullanımı.
8 –mak istemek/ istek cümleleri oluşturma
9 Şimdiki zaman olumlu cümleleri, Alıştırmalar/ Boş zamanları anlatma
10 Şimdiki zaman olumsuz – soru formlarını anlatma.
11 İyelik ekleri/ Aile tanıtımı
12 Ülke, milliyet, dil adları / Bilgi formu doldurma.
13 Mektup yazma / Kendi, hep, hepimiz / Belirtme durum eki (+I)
14 Saatler / -den önce / -den sonra / -mAdAn önce / -dIktAn sonra
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır. X
4 Türk dilini ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler.
5 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi olarak ve dil bilgisi açısından değerlendirebilir.
6 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihi gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve çeviri yazıya aktarır. X
7 Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilimi açısından eleştiri yapar.
8 Edebi dönemler (klasik veya çağdaş), edebi akımlar ve şahsiyetler üzerinde, mesleki sorumluluk bilinciyle bilimsel, edebi , disiplinler arası araştırmalar yapar.
9 Lehçe, şive ve ağız bilgisinin içeriğini anlar; Türkiye Türkçesinin ağızlarına ait metinleri inceler.
10 Gerekli metot, yöntem ve teknikleri öğrenerek halk bilimi alanında araştırma ve derleme yapabilir
11 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
12 Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında kullanır ve uygular.
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir. X
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir.
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 5