Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Halk Tiyatrosu TDE 376 6 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi YAVUZ KÖKTAN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi EROL EROĞLU,
Course Assistants

Yrd. Doç. Dr. Selçuk Kürşad KOCA

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Türk halk tiyatrosunun ilk örneklerinin neler olduğunu bilmesi, Türk halk tiyatrosunun geleneksellikten modern tiyatroya geçişini ve tiyatro ile oyun çeşitleri hakkında bilgi sahibi olması.

Course Content

Halk tiyatrosu, halk tiyatrosu çalışmaları, Karagöz, Karagöz oyun örnekleri, kukla, meddahlık, orta oyunu, oyun örnekleri, dramatik ve seyirlik köy oyunları, çocuk oyunları

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Cocuk oyunlarını sınıflandırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Geleneksel Türk halk tiyatrosunun konularını analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Dramatik ve seyirlik köy oyunlarını sınıflandırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Geleneksel Türk halk tiyatrosu çalışmalarını sınıflandırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Geleneksel Türk halk tiyatrosu kavramını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Kukla, Orta Oyunu, Meddahlık, Karagöz oyunlarını analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Geleneksel Türk halk tiyatrosu kavramı ve konuları Kaynak kitaplardan konu takibi
2 Geleneksel Türk halk tiyatrosuyla ilgili çalışmalar Kaynak kitaplardan konu takibi
3 Karagöz oyunu ve tarihçesi Kaynak kitaplardan konu takibi
4 Karagöz oyununda sahne ve tipler Kaynak kitaplardan konu takibi
5 Karagöz oyun örnekleri Kaynak kitaplardan konu takibi
6 Dünya´da Karagöz Kaynak kitaplardan konu takibi
7 Orta oyunu ve tarihçesi Kaynak kitaplardan konu takibi
8 Orta oyununda sahne ve tipler Kaynak kitaplardan konu takibi
9 Orta oyunu örnekleri Kaynak kitaplardan konu takibi
10 Meddahlık Kaynak kitaplardan konu takibi
11 Köy seyirlik oyunları Kaynak kitaplardan konu takibi
12 Oda oyunları Kaynak kitaplardan konu takibi
13 Kukla Kaynak kitaplardan konu takibi
14 Geleneksel tiyatromuzla ilgili genel değerlendirme Kaynak kitaplardan konu takibi
Resources
Course Notes <p>Geleneksel T&uuml;rk Halk Tiyatrosu Ders Notu</p>
Course Resources

AND, Metin; Oyun ve Bügü, İş Bank. Kültür Yay.:144, Baha Matbaası, İstanbul, 1974.
AND, Metin; Geleneksel Türk Tiyatrosu

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır. X
2 Atatürk İlkeleri ve inkılapları konusunda bilgi edinir.
3 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazanmayı amaç edinir.
4 Türk dilini ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler.
5 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi olarak ve dil bilgisi açısından değerlendirebilir.
6 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihi gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve çeviri yazıya aktarır.
7 Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilimi açısından eleştiri yapar.
8 Edebi dönemler (klasik veya çağdaş), edebi akımlar ve şahsiyetler üzerinde, mesleki sorumluluk bilinciyle bilimsel, edebi , disiplinler arası araştırmalar yapar.
9 Lehçe, şive ve ağız bilgisinin içeriğini anlar; Türkiye Türkçesinin ağızlarına ait metinleri inceler.
10 Gerekli metot, yöntem ve teknikleri öğrenerek halk bilimi alanında araştırma ve derleme yapabilir X
11 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur. X
12 Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında kullanır ve uygular. X
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir. X
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 2 10 20
Proje / Tasarım 1 5 5
Final 1 5 5
Total Workload 115
Total Workload / 25 (Hours) 4.6
dersAKTSKredisi 5