Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sözlü Yazili Anlatim TDE 261 3 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. İLHAN UÇAR
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Dil nedir? Dili iletişim aracı olarak doğru kullanmanın yolları nelerdir? Yazılı ve Sözlü Anlatım yollarını kavratmak

Course Content

Sözlü ve yazılı anlatım yeteneğini geliştirip okuma, yazma alışkanlığı kazanma; etkili dinleme, anlama, konuşma denemeleri yapma.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Güzel ve doğru Türkçe kullanımlarını örnekler ve bunları uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
2 Masal, hikaye, deneme veya roman türünde bir metin tasarlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Ödev,
3 Doğru ve yanlış dil kullanımlarını ayırt eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 Türkçe bir metni Türkçenin doğru kullanımı ve günümüz meseleleri bakımından değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 Dil nedir, dilin iletişim aracı olarak kullanımı nasıl olmalıdır anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 İmlâ kurallarını belirler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dil nedir, dilin iletişim aracı olarak kullanımı, dil niçin doğru kullanılmalıdır. Dil ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında genel bilgi sahibi olmak.
2 Cümle, cümlenin tanımı, doğru bir cümlede aranan nitelikler, Türkçede cümlenin özellikleri Doğru bir cümlenin nasıl olması gerektiğine dair fikir edinmek.
3 İmla kurallarının önemi ve bu kuralların uygulanması Şimdiye dek Türkçenin yazımında imla ile ilgili neler yapıldığına dair fikir edinmek.
4 Paragrafın yapısı, paragraf kuralları, paragraf türleri Paragrafla alakalı ön bilgi sahibi olmak.
5 Paragrafta düşünceyi geliştirme yöntemleri: Tanımlama, karşılaştırma, tasvir etme ve diğerleri Tanımlama, karşılaştırma, tasvir etme ve diğerleri hakkında örnek okumalar yapmak.
6 Yazılarda konu, konunun görüş açısı, anlatılış şekli, planlanması ve yazılması Yazılarda konu, konunun görüş açısı, anlatılış şekli, planlanması ve yazılmasının nasıl olması gerektiğine dair fikir edinmek.
7 Anlatım biçimleri: Açıklayıcı anlatım, hikaye edici anlatım, tasvir edici anlatım, tartışmacı anlatım. Anlatım biçimlerine ait birer örnekle hazır bulunmak.
8 Araştırmaya yönelik okuma: Özet çıkarma, not alma, dipnot koyma, kaynak gösterme Araştırmaya yönelik okumanın nasıl olması gerektiğine dair fikir üretmek.
9 ARASINAV Şimdiye dek görülen derslerin genel tekrarı.
10 Yazılı anlatım türleri: Şiir ve şiir türleri, bunlarla ilgili uygulamalar Şiir türleri hakkında ön bilgi edinmek.
11 Masal, hikaye ve roman: Bunlarla ilgili uygulamalar Masal, hikaye ve romanlarla ilgili uygulamalarda bulunmak.
12 Tiyatro, gezi, anı, röportaj, biyografi Bir anı yahut gezi yazısı ortaya koymak.
13 Makale, fıkra, deneme, eleştiri, günlük, söyleşi;İş mektupları, dilekçe, rapor, bunlarla ilgili uygulamalar Bir dilekçe örneği hazırlamak.
14 Final sınavına ait genel değerlendirme. Dönem boyunca görülen dersler hakkında genel bilgi edinmek.
Resources
Course Notes <p>1. Mustafa &Ouml;zkan, Y&uuml;ksek &Ouml;ğretimde T&uuml;rk Dili Yazılı ve S&ouml;zl&uuml; Anlatım, Filiz Kitabevi İstanbul.<br /> 2. G&uuml;lensoy, Tuncer, T&uuml;rk&ccedil;e El Kitabı, Ak&ccedil;ağ Yay., Ankara 2008.<br /> 3. Erg&uuml;zel, M. Mehdi, &Uuml;niversitede T&uuml;rk Dili Ders Notları, Sakarya 2009.<br /> 4. Erg&uuml;zel, M. Mehdi, Dil ve K&uuml;lt&uuml;r &Uuml;zerine Yazılar, TEDEV Yay., İstanbul 2007.</p>
Course Resources


5. Kazım Yetiş, Kemal Yavuz, Nejat Birinci, Üniversite Türk Dili ve Kompozisyon Dersleri, Bayrak Yay., İstanbul 2001.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır. X
2 Atatürk İlkeleri ve inkılapları konusunda bilgi edinir.
3 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazanmayı amaç edinir.
4 Türk dilini ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler.
5 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi olarak ve dil bilgisi açısından değerlendirebilir.
6 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihi gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve çeviri yazıya aktarır.
7 Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilimi açısından eleştiri yapar.
8 Edebi dönemler (klasik veya çağdaş), edebi akımlar ve şahsiyetler üzerinde, mesleki sorumluluk bilinciyle bilimsel, edebi , disiplinler arası araştırmalar yapar.
9 Lehçe, şive ve ağız bilgisinin içeriğini anlar; Türkiye Türkçesinin ağızlarına ait metinleri inceler.
10 Gerekli metot, yöntem ve teknikleri öğrenerek halk bilimi alanında araştırma ve derleme yapabilir
11 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur. X
12 Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında kullanır ve uygular. X
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir. X
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 30
1. Sözlü Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 1 1 1
Ödev 1 3 3
Sözlü Sınav 1 1 1
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 15 15
Final 1 6 6
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5