Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Iş Folklorü TDE 466 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi YAVUZ KÖKTAN
Course Lecturers
Course Assistants

Yrd. Doç. Dr. Selçuk Kürşad KOCA

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Mesleklerin folklorik unsurlarını tespit etmek.

Course Content

Türk kültüründe geleneksel meslekler, bunların kuralları, esnaf teşkilatları, ahilik kurumu, mesleklerin folklorik unsurları

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Mesleklerin folklorik unsurlarını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 İş ahlakını öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Geleneksel mesleklerin mevcut durumunu öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Meslekleri tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Meslek kavramı ve sınıflandırması Kaynak kitaplardan konu takibi
2 Geleneksel meslekler Kaynak kitaplardan konu takibi
3 Meslekler ve iş ahlakı Kaynak kitaplardan konu takibi
4 Ahilik teşkilatı Kaynak kitaplardan konu takibi
5 Ahilik teşkilatı Kaynak kitaplardan konu takibi
6 Loncalar Kaynak kitaplardan konu takibi
7 Esnaf odaları Kaynak kitaplardan konu takibi
8 Meslek odaları Kaynak kitaplardan konu takibi
9 Mesleki törenler Kaynak kitaplardan konu takibi
10 Mesleklerin folklorik unsurları Kaynak kitaplardan konu takibi
11 Mesleklerin folklorik unsurları Kaynak kitaplardan konu takibi
12 Mesleklerin folklorik unsurları Kaynak kitaplardan konu takibi
13 Mesleklerin folklorik unsurları Kaynak kitaplardan konu takibi
14 Mesleklerin folklorik unsurları Kaynak kitaplardan konu takibi
Resources
Course Notes
Course Resources

GÖKSU, Sadık; Kırkambar - Ahilik Tarih Öncesinde Başlar,Uranus Yay. İstanbul
ÇAĞATAY, Neşet; Bir Türk Kurumu Olarak Ahilik; Tarih Kurumu Yay. Ankara 1997

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır.
2 Atatürk İlkeleri ve inkılapları konusunda bilgi edinir.
3 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazanmayı amaç edinir.
4 Türk dilini ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler.
5 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi olarak ve dil bilgisi açısından değerlendirebilir.
6 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihi gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve çeviri yazıya aktarır.
7 Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilimi açısından eleştiri yapar.
8 Edebi dönemler (klasik veya çağdaş), edebi akımlar ve şahsiyetler üzerinde, mesleki sorumluluk bilinciyle bilimsel, edebi , disiplinler arası araştırmalar yapar.
9 Lehçe, şive ve ağız bilgisinin içeriğini anlar; Türkiye Türkçesinin ağızlarına ait metinleri inceler.
10 Gerekli metot, yöntem ve teknikleri öğrenerek halk bilimi alanında araştırma ve derleme yapabilir X
11 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur. X
12 Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında kullanır ve uygular. X
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir. X
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 55
1. Ödev 15
1. Performans Görevi (Uygulama) 15
2. Ödev 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 2 10 20
Performans Görevi (Uygulama) 1 10 10
Final 1 5 5
Total Workload 120
Total Workload / 25 (Hours) 4.8
dersAKTSKredisi 5