Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Karaçay-Balkar Türkçesi TDE 360 6 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi AYŞE AYDIN
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Esra KİRİK, Arş. Gör. Bahri KUŞ

Course Category
Course Objective

Karaçay-Balkar Türklerini, yaşadığı coğrafyayı, kültürünü ve söz varlığını kavratmak; bu Türklerin diğer Türklerle olan ortak ya da farklı yönlerini tespit ederek karşılaştırmak.

Course Content

Karaçay-Balkar Türkleri, yaşadığı coğrafya, kültür ve söz varlığı; bu Türklerin diğer Türklerle olan ortak ya da farklı yönleri.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Karaçay-Balkar Türkçesinin söz varlığını öğrenir.
2 Karaçay-Balkar Türkçesinin ses bilgisini özelliklerini bilir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Sınav , Sözlü Sınav,
3 Karaçay-Balkar Türkçesinin şekil bilgisini özelliklerini belirler. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Sözlü Sınav,
4 Karaçay-Balkar Türkleri hakkında bilgi edinir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
5 Karaçay-Balkar Türklerinin yaşadığı coğrafyayı tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Karaçay-Balkar Türklerinin yaşadığı coğrafya. Karaçay-Balkar Türkleri üzerine yazılmış eserleri araştırmak.
2 Karaçay-Balkar Türkleri hakkında bilgiler. Karaçay-Balkar Türkleri üzerine yazılmış eserleri araştırmak.
3 Karaçay-Balkar Türkçesinin ses bilgisi. Karaçay-Balkar Türkçesi üzerine yazılmış eserleri araştırmak
4 Karaçay-Balkar Türkçesinin şekil bilgisi. Karaçay-Balkar Türkçesi üzerine yazılmış eserleri araştırmak
5 Karaçay-Balkar Türkçesinin kelime grupları. Karaçay-Balkar Türkçesi üzerine yazılmış eserleri araştırmak
6 Karaçay-Balkar Türkçesinin kelime çeşitleri. Karaçay-Balkar Türkçesi üzerine yazılmış eserleri araştırmak
7 Karaçay-Balkar Türkçesinin cümle yapısı. Karaçay-Balkar Türkçesi üzerine yazılmış eserleri araştırmak
8 Arasınav uygulaması. Genel konu tekrarı yapmak.
9 Karaçay-Balkar Türkçesinin Türkiye Türkçesi ile ortak kelimeleri. Karaçay-Balkar Türkçesi üzerine yazılmış sözlükleri incelemek.
10 Karaçay-Balkar Türkçesindeki yabancı unsurlar. Karaçay-Balkar Türkçesi üzerine yazılmış sözlükleri incelemek.
11 Karaçay-Balkar Türkçesinin söz varlığı. Karaçay-Balkar Türkçesi üzerine yazılmış sözlükleri incelemek.
12 Karaçay-Balkar Türkçesinden örnek metinler. Karaçay-Balkar Türkçesi ile yazılmış örnek metinler araştırmak.
13 Karaçay-Balkar Türkçesinin diğer yakın şivelerle mukayesesi. Karaçay-Balkar Türkçesi ile yazılmış örnek metinler araştırmak.
14 Karaçay-Balkar Türkçesinin diğer yakın şivelerle mukayesesi. Genel konu tekrarı yapmak.
Resources
Course Notes <p>T&uuml;rkiye Kara&ccedil;ayları ve Dilleri, Do&ccedil;.Dr. İsmail DOĞAN</p>
Course Resources

Türkiye Karaçayları ile ilgili makaleler

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır. X
2 Atatürk İlkeleri ve inkılapları konusunda bilgi edinir.
3 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazanmayı amaç edinir.
4 Türk dilini ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler. X
5 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi olarak ve dil bilgisi açısından değerlendirebilir. X
6 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihi gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve çeviri yazıya aktarır. X
7 Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilimi açısından eleştiri yapar.
8 Edebi dönemler (klasik veya çağdaş), edebi akımlar ve şahsiyetler üzerinde, mesleki sorumluluk bilinciyle bilimsel, edebi , disiplinler arası araştırmalar yapar.
9 Lehçe, şive ve ağız bilgisinin içeriğini anlar; Türkiye Türkçesinin ağızlarına ait metinleri inceler.
10 Gerekli metot, yöntem ve teknikleri öğrenerek halk bilimi alanında araştırma ve derleme yapabilir
11 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur. X
12 Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında kullanır ve uygular. X
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir. X
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Final 1 5 5
Total Workload 117
Total Workload / 25 (Hours) 4.68
dersAKTSKredisi 5