Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türkçenin Söz Varliği TDE 358 6 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi AYŞE AYDIN
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Esra KİRİK, Arş. Gör. Bahri KUŞ
Course Category
Course Objective Söz varlığının ne olduğunun bütün yönleriyle gösterilip; Eski Türkçe, Orta Türkçe ve Günümüz Türkçesi´ne göre söz varlığının kavratılması.
Course Content Söz varlığı, Eski, Orta ve Günümüz Türkçesi hakkında ayrıntılı bilgiler.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Günümüz Türkçesi dönemindeki metinlerin söz varlığı hakkında hüküm verir.
2 Eski Türkçe dönemindeki söz varlığını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Beyin Fırtınası, Sözlü Sınav,
3 Yeni Türkçe dönemindeki(Osmanlı Türkçesi) söz varlığını öğrenir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Orta Türkçe dönemindeki söz varlığını bilir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Beyin Fırtınası, Sözlü Sınav,
5 Söz varlığının ne olduğunu anlar. Anlatım, Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Söz varlığının ne olduğunun ve öneminin kavratılması. Söz varlığı konusunda yapılmış çalışmaları araştırmak.
2 Bir metinden hareketle bir dilin söz varlığının tespit yöntemlerinin gösterilmesi. Söz varlığı konusunda yapılmış çalışmaları incelemek.
3 Türk dil yadirgarları üzerinde yapılmış söz varlığı çalışmalarının bibliyografik tespiti. Söz varlığı konusunda yapılmış çalışmaları araştırmak.
4 Bengü taşların söz varlığının değerlendirilmesi. Köktürk abidelerinin söz varlığını gösteren eserleri araştırmak.
5 Uygurca metinler üzerinde söz varlığı üzerine değerlendirmeler. Uygur Türkçesi eserlerinin söz varlığını gösteren eserleri araştırmak.
6 Karahanlı Türkçesi dönemine ait metinler üzerinde söz varlığı üzerine değerlendirmeler. Karahanlı Türkçesi eserlerinin söz varlığını gösteren eserleri araştırmak.
7 Harezm-Kıpçak Türkçesi dönemine ait metinler üzerinde söz varlığı üzerine değerlendirmeler. Harezm Türkçesi eserlerinin söz varlığını gösteren eserleri araştırmak.
8 Çağatay Türkçesi dönemine ait metinler üzerinde söz varlığı üzerine değerlendirmeler. Çağatay Türkçesi eserlerinin söz varlığını gösteren eserleri araştırmak.
9 ara sınav uygulamaları. Genel konu tekrarı yapmak.
10 Eski Anadolu Türkçesi dönemine ait metinler üzerinde söz varlığı üzerine değerlendirmeler. Eski Anadolu Türkçesi eserlerinin söz varlığını gösteren kaynakları araştırmak.
11 Osmanlı Türkçesi dönemine ait metinler üzerinde söz varlığı üzerine değerlendirmeler. Osmanlı Türkçesi dönemine ait söz varlığını gösteren kaynakları araştırmak
12 Günümüz Türkçesi metinleri söz varlığı üzerine değerlendirmeler (Şair ve yazarların eserlerinden hareketle kişisel söz varlığı çalışmaları). Günümüz Türkçesi eserlerinin söz varlığını gösteren kaynakları araştırmak.
13 Türk dilinin dönemlerinin söz varlığı açısından karşılaştırılması. Genel konu tekrarı yapmak.
14 Genel değerlendirme. Genel konu tekrarı yapmak.
Resources
Course Notes Doğan Aksan- Türkçenin Söz Varlığı; A. B. Ercilasun- Türk Dili Tarihi; Türk Dil Kurumu- Türkçe Sözlük; Ş. Sami-Kamus-ı Türkî; Doğan Aksan- Türkçenin Gücü.
Course Resources Doğan Aksan- Türkçenin Söz Varlığı
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır. X
2 Atatürk İlkeleri ve inkılapları konusunda bilgi edinir.
3 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazanmayı amaç edinir.
4 Türk dilini ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler. X
5 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi olarak ve dil bilgisi açısından değerlendirebilir. X
6 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihi gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve çeviri yazıya aktarır.
7 Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilimi açısından eleştiri yapar.
8 Edebi dönemler (klasik veya çağdaş), edebi akımlar ve şahsiyetler üzerinde, mesleki sorumluluk bilinciyle bilimsel, edebi , disiplinler arası araştırmalar yapar.
9 Lehçe, şive ve ağız bilgisinin içeriğini anlar; Türkiye Türkçesinin ağızlarına ait metinleri inceler.
10 Gerekli metot, yöntem ve teknikleri öğrenerek halk bilimi alanında araştırma ve derleme yapabilir
11 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur. X
12 Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında kullanır ve uygular. X
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir. X
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 5 80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Final 1 6 6
Total Workload 118
Total Workload / 25 (Hours) 4.72
dersAKTSKredisi 5