Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Dilinde Bilgisayar Kullanimi TDE 377 5 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. PAKİ KÜÇÜKER
Course Lecturers Doç.Dr. PAKİ KÜÇÜKER,
Course Assistants

Arş. Gör. Esra KİRİK

Course Category
Course Objective

Türk dili ve edebiyatı çalışmalarında kullanılacak olan bilgisayar programlarını ve onlardan nasıl faydalanılacağını öğretmek

Course Content

Türk dilinin fonetiği ve morfolojisinde yararlanılacak olan bilgisayar programlarının kullanılması, ses kayıtları ve kayıtlı seslerin tespiti, dil ve edebiyat çalışmalarında dizinlerin hazırlanması için gerekli programlar ve bu programlardan faydalanılması

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Fonetik çalışmalarda kullanılacak olan programları kullanır. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Performans Görevi,
2 Ses kayıtları ve kayıtlı sesleri tespit eder. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Performans Görevi,
3 Ağız çalışmaları için gereken programları kullanabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Performans Görevi,
4 Morfolojik çalışmalarda kullanılacak olan programları kullanır. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Performans Görevi,
5 Dizin hazırlama çalışmalarında faydalanılacak programları kullanabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Performans Görevi,
6 Bilgisayarda kitap, makale, vb. gibi çalışmalar için gereken programları kullanır. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bilgisayar ve bilgisayar mantığı Bilgisayar kullanımı hakkında ön bilgi edinmiş olmak.
2 Türk dili ve teknoloji Türk dili çalışmalarının bilgisayarda uygulanabilirliği ile ilgili araştırma yapmış olmak.
3 Türk dili de edebiyatı çalışmalarında bilgisayar kullanımı Türk dili çalışmalarının bilgisayarda uygulanabilirliği ile ilgili araştırma yapmış olmak.
4 Word programında dipnot, kelime sıralama ve dizin Word programı hakkında ön araştırma yapmak.
5 Türkçenin fonetiğinin bilgisayarda tesbiti Fonetik ve bilgisayar ilişkisi konusunda araştırma yapmak.
6 Türkçenin morfolojisiyle ilgili bilgisayar çalışmaları Morfofoli ve bilgisayar kullanımı hakkında araştırma yapmak.
7 Bilgisayarda ses kaydı ve seslerin ayrıştırılması Fonetiğin bilgisayar üzerinde uygulanma yöntemleri hakkında ön bilgi edinmiş olmak.
8 Dizin programları Dizinin ne olduğunu araştırmak.
9 Ara Sınav
10 Cibakaya Programı ve kullanımı programla dizin hazırlanması Cibakaya programı hakkında ön bilgi edinmek.
11 Nero programının ses analizlerinde kullanılması Nero programı hakkında ön bilgi edinmek.
12 Praat programının ses analizlerinde kullanılması Praat programı hakkında ön bilgi edinmek.
13 Wave Surfer programının ses analizlerinde kullanılması Wave Surfer programı hakkında ön bilgi edinmek.
14 Concordance ve Türk-Söz programları işlev ve kullanımları Concordance ve Türk-Söz programları hakkında ön bilgi edinmek.
Resources
Course Notes
Course Resources

Fonetik Çalışmalar ve Ağız Araştırmalarında Bilgisayar ve Ses Programlarının Kullanılışı", Ankara, Türkiye, Ekim 2008
Kaynakça

L.M.Arslan, O.Türk, O.Saylı, A.S.Özsoy “Türkçe’de Ünlülerin Formant Frekans İncelemesi”, 18.Ulusal Dilbilim Kurultayı 2004 Ankara

A. Kucuker , ‘Speaker Recognition Using MFCC and Artificial Neural Network For Security Systems’ , Elec Lett Sci Eng , vol. 2 (2) , (2006), 8-15

http://www.nero.com/eng/index.html

http://www.fon.hum.uva.nl/praat/

http://www.speech.kth.se/wavesurfer/

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır. X
2 Atatürk İlkeleri ve inkılapları konusunda bilgi edinir.
3 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazanmayı amaç edinir.
4 Türk dilini ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler.
5 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi olarak ve dil bilgisi açısından değerlendirebilir.
6 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihi gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve çeviri yazıya aktarır.
7 Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilimi açısından eleştiri yapar.
8 Edebi dönemler (klasik veya çağdaş), edebi akımlar ve şahsiyetler üzerinde, mesleki sorumluluk bilinciyle bilimsel, edebi , disiplinler arası araştırmalar yapar.
9 Lehçe, şive ve ağız bilgisinin içeriğini anlar; Türkiye Türkçesinin ağızlarına ait metinleri inceler.
10 Gerekli metot, yöntem ve teknikleri öğrenerek halk bilimi alanında araştırma ve derleme yapabilir
11 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur. X
12 Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında kullanır ve uygular. X
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir. X
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Performans Görevi (Uygulama) 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 2 4
Performans Görevi (Uygulama) 1 4 4
Final 1 3 3
Total Workload 126
Total Workload / 25 (Hours) 5.04
dersAKTSKredisi 5