Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Medeniyet Tarihi TDE 264 4 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. PAKİ KÜÇÜKER
Course Lecturers Doç.Dr. PAKİ KÜÇÜKER,
Course Assistants

Arş. Gör. Esra Kirik, Arş. Gör. Bahri KUŞ

Course Category
Course Objective

Türk medeniyetini, Türk medeniyet tarihini, önemli şahsiyet ve şaheserlerini öğretmek.

Course Content

Türk medeniyeti tarihi, kültür, mimari şaheserler ve İslam medeniyetini ayrıntılı olarak verme.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İslam medeniyetini bilir. Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Sözlü Sınav, Ödev,
2 Devlet, ordu ve adalet düzenini anlar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav, Performans Görevi,
3 Medeniyet kavramını yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Dünyadaki medenieyleri öğrenir. Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Medeniyet kavramı, anlamı ve yorumu. Medeniyet kavramı hakkında bilgi toplamak.
2 Medeniyet ve şehirleşme. Medeniyet ve şehirleşme hakkında ön bilgi edinmek.
3 Dünyada medeniyetler. Dünya medeniyetleri üzerine yapılan çalışmaları incelemek.
4 Türk medeniyetinin temel unsurları. Türk medeniyetinin kapsamını incelemek.
5 İnsan merkezli medeniyetimiz ve İslam medeniyetinin yakınlığı. Konu ile ilgili örnek kitap incelemek.
6 Kültür ve medeniyet. Kültür hakkında kompozisyon yazmak.
7 Türk medeniyeti tarihinde ve mîmarî şaheserler. Türk mimarisi hakkında bilgi edinmek.
8 Türk medeniyetinin musikide zirve eser ve şahsiyetleri. Musiki hakkında ansiklopedik bilgi edinmek.
9 Ara sınav uygulamaları ve değerlendirilmesi. Genel ders tekrarı yapmak.
10 Edebiyatta şaheserlerimiz. Edebiyat şaheserleri hakkında ön çalışma yapmak.
11 Devlet, ordu ve adalet düzenimiz. Devlet ve ordu düzeni ile ilgili bilgi toplamak.
12 Sivil hayat ve gelenekler. Sivil hayat ve gelenekler hakkında ön okuma yapmak.
13 Yaşama üslubumuz. Yaşama üslubumuz ile ilgili bir kompozisyon yazmak.
14 Kısa sınav ve ödev incelemesi. Ders tekrarı yapmak.
Resources
Course Notes <p>İ. Kafesoğlu-T&uuml;rk Milli K&uuml;lt&uuml;r&uuml;; Aslanağa-T&uuml;rk İslam Sanatı; K&ouml;pr&uuml;l&uuml;- Barthold- İslam Medeniyeti Tarihi; &Ouml;. &Ouml;zel- T&uuml;rk K&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml;n Gelişme &Ccedil;ağları; İslam Ansiklopedisi;</p>
Course Resources

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi; Türk Edebiyatı Tarihi; Türk Medeniyeti; Türk Dili Tarihi; Türkiye Tarihi.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır. X
2 Atatürk İlkeleri ve inkılapları konusunda bilgi edinir.
3 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazanmayı amaç edinir.
4 Türk dilini ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler.
5 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi olarak ve dil bilgisi açısından değerlendirebilir.
6 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihi gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve çeviri yazıya aktarır. X
7 Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilimi açısından eleştiri yapar.
8 Edebi dönemler (klasik veya çağdaş), edebi akımlar ve şahsiyetler üzerinde, mesleki sorumluluk bilinciyle bilimsel, edebi , disiplinler arası araştırmalar yapar.
9 Lehçe, şive ve ağız bilgisinin içeriğini anlar; Türkiye Türkçesinin ağızlarına ait metinleri inceler.
10 Gerekli metot, yöntem ve teknikleri öğrenerek halk bilimi alanında araştırma ve derleme yapabilir
11 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur. X
12 Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında kullanır ve uygular. X
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir. X
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Final 1 5 5
Total Workload 133
Total Workload / 25 (Hours) 5.32
dersAKTSKredisi 5