Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Mitolojisi Ana Hatlari TDE 275 3 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi YAVUZ KÖKTAN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi YAVUZ KÖKTAN,
Course Assistants

Yrd. Doç. Dr. Selçuk Kürşad KOCA

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Türk mitolojisinin kapsadığı konuları ortaya koymak ve mitolojik unsurları, kahramanları öğretmek ve din mitloji ilişkisinden hareketle şamanist, budist vb. mitolojiyi anlatmak.

Course Content

Mitoloji kavramı, dünya mitolojisi, Türk mitolojisi

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türk mitolojisini analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Mitoloji kavramını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Mitolojik unsurları tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Din mitoloji ilişkisini kurar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Şamanist, Budist vb. mitolojileri öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Mitoloji kavramı Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin ABC'si
2 Dünya mitolojisi Mark Daniels, Bir Nefeste Dünya Mitolojisi
3 Dünya mitolojisi Mark Daniels, Bir Nefeste Dünya Mitolojisi
4 Türk mitolojisi Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin ABC'si
5 Şamanist mitoloji Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin ABC'si
6 Şamanist mitoloji Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin ABC'si
7 Manihesit ve budist mitoloji Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin ABC'si
8 Türk mitolojisinde evren ve dünya tasarımları Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin ABC'si
9 Türk mitolojisinde hayvanlar Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin ABC'si
10 Türk mitolojisinde renkler ve sayılar Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin ABC'si, Fuzuli Bayat, Türk Mitolojik Sistemi
11 Türk mitolojisinde kült Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin ABC'si, Fuzuli Bayat, Türk Mitolojik Sistemi
12 Türk mitolojisinde kült Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin ABC'si, Fuzuli Bayat, Türk Mitolojik Sistemi
13 Türk mitolojisinde temel motifler Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin ABC'si, Fuzuli Bayat, Türk Mitolojik Sistemi
14 Türk mitolojisinde temel motifler Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin ABC'si, Fuzuli Bayat, Türk Mitolojik Sistemi
Resources
Course Notes
Course Resources

ÇORUHLU,Yaşar; Türk Mitolojisinin Anahatları;Kabalcı Yay. İstanbul, 2006
BAYAT,Fuzuli; Türk Mitolojik Sistemi, Ötüken Yay., İstanbul, 2007

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır.
2 Atatürk İlkeleri ve inkılapları konusunda bilgi edinir.
3 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazanmayı amaç edinir.
4 Türk dilini ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler.
5 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi olarak ve dil bilgisi açısından değerlendirebilir.
6 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihi gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve çeviri yazıya aktarır.
7 Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilimi açısından eleştiri yapar.
8 Edebi dönemler (klasik veya çağdaş), edebi akımlar ve şahsiyetler üzerinde, mesleki sorumluluk bilinciyle bilimsel, edebi , disiplinler arası araştırmalar yapar.
9 Lehçe, şive ve ağız bilgisinin içeriğini anlar; Türkiye Türkçesinin ağızlarına ait metinleri inceler.
10 Gerekli metot, yöntem ve teknikleri öğrenerek halk bilimi alanında araştırma ve derleme yapabilir X
11 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur. X
12 Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında kullanır ve uygular. X
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir. X
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Proje / Tasarım 10
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 3 3
Proje / Tasarım 1 3 3
Final 1 3 3
Kısa Sınav 2 4 8
Total Workload 129
Total Workload / 25 (Hours) 5.16
dersAKTSKredisi 5