Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Halk Bilimi Yöntemleri TDE 273 3 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi YAVUZ KÖKTAN
Course Lecturers
Course Assistants

Yrd. Doç. Dr. Selçuk Kürşad KOCA

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Araştırma yöntemleri hakkında bilgi vermek, halk biliminde kullanılan eski ve modern yöntemleri anlatmak, bu yöntemlerle ilgili uygulamalar yapmak

Course Content

Bilim ve araştırma kavramı, araştırmada kullanılan yöntemler, halk bilimi çalışmalarında kullanılan yöntemler ve bu yöntemlerin uygulanması

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Araştırma yöntemlerini tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Yöntemlerin farklarını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Halk biliminde kullanılan yöntemleri öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Bu yöntemleri uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Araştırma kavramını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bilim ve bilimsel araştırma kavramı KÖKTAN,Yavuz; Araştırma metod ve Teknikleri Ders Notları, Sakarya Kitapevi,Sakarya,2005" kitabı ve Halkbilimi Kuramları ve araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, Özkul Çobanoğlu, Akçağ yay. Ankara,2007" kitabından ilgili bölümün okunması
2 Araştırmada temel kavramlar KÖKTAN,Yavuz; Araştırma metod ve Teknikleri Ders Notları, Sakarya Kitapevi,Sakarya,2005" kitabı veHalkbilimi Kuramları ve araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, Özkul Çobanoğlu, Akçağ yay. Ankara,2007" kitabından ilgili bölümün okunması
3 Araştımanın aşamaları KÖKTAN,Yavuz; Araştırma metod ve Teknikleri Ders Notları, Sakarya Kitapevi,Sakarya,2005" kitabı veHalkbilimi Kuramları ve araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, Özkul Çobanoğlu, Akçağ yay. Ankara,2007" kitabından ilgili bölümün okunması
4 Veri toplama teknikleri KÖKTAN,Yavuz; Araştırma metod ve Teknikleri Ders Notları, Sakarya Kitapevi,Sakarya,2005" kitabı veHalkbilimi Kuramları ve araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, Özkul Çobanoğlu, Akçağ yay. Ankara,2007" kitabından ilgili bölümün okunması
5 Yazılı kaynaklar KÖKTAN,Yavuz; Araştırma metod ve Teknikleri Ders Notları, Sakarya Kitapevi,Sakarya,2005" kitabı veHalkbilimi Kuramları ve araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, Özkul Çobanoğlu, Akçağ yay. Ankara,2007" kitabından ilgili bölümün okunması
6 Gözlem KÖKTAN,Yavuz; Araştırma metod ve Teknikleri Ders Notları, Sakarya Kitapevi,Sakarya,2005" kitabı ve Halkbilimi Kuramları ve araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, Özkul Çobanoğlu, Akçağ yay. Ankara,2007" kitabından ilgili bölümün okunması
7 Anket KÖKTAN,Yavuz; Araştırma metod ve Teknikleri Ders Notları, Sakarya Kitapevi,Sakarya,2005" kitabı ve Halkbilimi Kuramları ve araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, Özkul Çobanoğlu, Akçağ yay. Ankara,2007" kitabından ilgili bölümün okunması
8 Mülakat KÖKTAN,Yavuz; Araştırma metod ve Teknikleri Ders Notları, Sakarya Kitapevi,Sakarya,2005" kitabı ve Halkbilimi Kuramları ve araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, Özkul Çobanoğlu, Akçağ yay. Ankara,2007" kitabından ilgili bölümün okunması
9 Halk biliminde yöntem Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar I, II, III, Öcal Oğuz ve diğerleri, Geleneksel Yay., 2008" kitapları ve "OĞUZ, Öcal; Türk Dünyası Halk Biliminde Yöntem Sorunları,Akçağ Yay. Ankara, 2000
10 Halk biliminde varyant versiyon sorunu Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar I, II, III, Öcal Oğuz ve diğerleri, Geleneksel Yay., 2008" kitapları ve "OĞUZ, Öcal; Türk Dünyası Halk Biliminde Yöntem Sorunları,Akçağ Yay. Ankara, 2000
11 Türk dünyası foklorunda yeni yöntem arayışları OĞUZ, Öcal; Türk Dünyası Halk Biliminde Yöntem Sorunları,Akçağ Yay. Ankara, 2000
12 Türk dünyası foklorunda yeni yöntem arayışları OĞUZ, Öcal; Türk Dünyası Halk Biliminde Yöntem Sorunları,Akçağ Yay. Ankara, 2000
13 Halk biliminde yeni yöntemler ve Köroğlu OĞUZ, Öcal; Türk Dünyası Halk Biliminde Yöntem Sorunları,Akçağ Yay. Ankara, 2000
14 Halk biliminde yeni yöntemler ve Aşık edebiyatı OĞUZ, Öcal; Türk Dünyası Halk Biliminde Yöntem Sorunları,Akçağ Yay. Ankara, 2000
Resources
Course Notes <p>K&Ouml;KTAN,Yavuz; Araştırma metod ve Teknikleri Ders Notları, Sakarya Kitapevi,Sakarya,2005<br /> OĞUZ, &Ouml;cal; T&uuml;rk D&uuml;nyası Halk Biliminde Y&ouml;ntem Sorunları,Ak&ccedil;ağ Yay. Ankara, 2000<br /> Halkbilimi Kuramları ve araştırma Y&ouml;ntemleri Tarihine Giriş, &Ouml;zkul &Ccedil;obanoğlu, Ak&ccedil;ağ yay. Ankara,2007<br /> Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar I, II, III, &Ouml;cal Oğuz ve diğerleri, Geleneksel Yay., 2008<br /> G&uuml;n&uuml;m&uuml;z Folklor Kuramları, M.Richard Dorson, Geleneksel yay.,2006.</p>
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır. X
2 Atatürk İlkeleri ve inkılapları konusunda bilgi edinir.
3 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazanmayı amaç edinir.
4 Türk dilini ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler.
5 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi olarak ve dil bilgisi açısından değerlendirebilir.
6 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihi gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve çeviri yazıya aktarır.
7 Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilimi açısından eleştiri yapar.
8 Edebi dönemler (klasik veya çağdaş), edebi akımlar ve şahsiyetler üzerinde, mesleki sorumluluk bilinciyle bilimsel, edebi , disiplinler arası araştırmalar yapar.
9 Lehçe, şive ve ağız bilgisinin içeriğini anlar; Türkiye Türkçesinin ağızlarına ait metinleri inceler.
10 Gerekli metot, yöntem ve teknikleri öğrenerek halk bilimi alanında araştırma ve derleme yapabilir X
11 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur. X
12 Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında kullanır ve uygular. X
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir. X
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 55
1. Ödev 15
2. Ödev 15
1. Performans Görevi (Seminer) 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 2 3 6
Proje / Tasarım 1 2 2
Final 1 5 5
Total Workload 128
Total Workload / 25 (Hours) 5.12
dersAKTSKredisi 5