Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Alan Seçmeli Iii (Eğitim Teknolojisinde Yeni Yönelimler) BTE 406 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ZELİHA DEMİR KAYMAK
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Nazire Burçin HAMUTOĞLU
Course Category
Course Objective Bu ders kapsamında eğitim teknolojisinde meydana gelen kuramsal ve teknolojik gelişmelerden öğrencileri haberdar etmek ve yeni gelişmeleri incelemek amaçlanmıştır.
Course Content Öğrenme yaklaşımlarında yeni yönelimler, Öğretim stratejilerinde yeni yönelimler, Öğretim yöntem ve tekniklerinde yeni yönelimler, Öğretim yöntem ve tekniklerinde yeni yönelimler ve Öğretim tasarımında yeni yönelimler, Bilişim teknolojilerindeki dönüşümler ve Uzaktan eğitimde yeni yönelimler
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Öğretim teknolojisinin tanımı ve ilgi alanları ile ilgili yorum yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Öğretim teknolojileri ve öğrenme yaklaşımları arasındaki ilişkiyi açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Öğretim teknolojilerindeki kuramsal gelişmeleri takip eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Yeni öğretim teknolojilerini tanır ve kullanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin hedefleri ve temel kavramlar
2 Öğretim Tasarımı Teorisi
3 Davranışçılık ve öğretim teknolojileri
4 Bilişsel yaklaşım ve öğretim teknolojileri
5 Yapılandırmacılık ve öğretim teknolojileri
6 Okullarda Teknoloji Entegrasyonu
7 Ara sınav
8 Yeni Nesil Öğrenenler
9 Öğrenme Tarzı ve Öğretim Teknolojileri
10 Uyarlanabilir Öğrenme Sistemleri
11 Web Temelli öğrenme ve değerlendirme
12 Mobil Öğrenme
13 Uzaktan eğitimde yeni yönelimler
14 Eğitim Teknolojisi İle İlgili Yapılan Araştırmalar
Resources
Course Notes Öğretim Teknolojilerinin Temelleri: Teoriler, Araştırmalar, Eğilimler. Editörler: Çağıltay, K., Göktaş, Y. Pegem Akademi Yayıncılık. 2013
Course Resources Handbook of Research for Educational Communications and Technology. A Project of the Association for Educational Communications and Technology (AECT). onassen, David H., Ed. Macmillan Library Reference USA.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 40
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 10 10
Final 1 3 3
Total Workload 99
Total Workload / 25 (Hours) 3.96
dersAKTSKredisi 5