Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Deniz Ticaret Hukuku HUK 482 8 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi DAMLA KÜÇÜK
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi DAMLA KÜÇÜK,
Course Assistants

Arş. Gör Emine Develi

Arş. Gör. Arif Duran

Course Category
Course Objective

Deniz Ticaret Hukuku ile ilgili ulusal ve uluslararası kuralların öğrenilmesi

Course Content

Gemi Kavramı

Geminin Türleri

Gemi Adamları

Deniz Ticaretine İlişkin Sözleşmeler

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Gemi kavramı ile ilgili bilgi sahibi olunur Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
2 Gemi mülkiyeti hakkında bilgi sahibi olunur Anlatım, Sınav ,
3 Gemiyle ilgili ayni haklar öğrenilir Anlatım, Sınav ,
4 Deniz ticaretiyle ilgili sözleşme tipleri öğrenilir Anlatım, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Deniz Ticaret Hukukunun Kaynakları Filiz Berberoğlu Yenipınar, Deniz Ticaret Hukuku, s.1-50
2 Deniz Ticaret Hukukunun Tarihçesi Filiz Berberoğlu Yenipınar, Deniz Ticaret Hukuku, s.1-50
3 Gemi Kavramı Filiz Berberoğlu Yenipınar, Deniz Ticaret Hukuku, s.1-50
4 Gemi Türleri Filiz Berberoğlu Yenipınar, Deniz Ticaret Hukuku, s.50-75
5 Gemi Adamları Filiz Berberoğlu Yenipınar, Deniz Ticaret Hukuku, s.50-100
6 Kaptan Filiz Berberoğlu Yenipınar, Deniz Ticaret Hukuku, s.50-100
7 Gemi Mülkiyeti Filiz Berberoğlu Yenipınar, Deniz Ticaret Hukuku, s.100-200.
8 Gemiye İlişkin Ayni Haklar Filiz Berberoğlu Yenipınar, Deniz Ticaret Hukuku, s.150-250.
9 Ara Sınav Filiz Berberoğlu Yenipınar, Deniz Ticaret Hukuku, s.1-250
10 Deniz Ticaret Sözleşmeleri Filiz Berberoğlu Yenipınar, Deniz Ticaret Hukuku, s.250-300
11 Deniz Ticaret Sözleşmeleri Filiz Berberoğlu Yenipınar, Deniz Ticaret Hukuku, s.250-300
12 Deniz Ticaret Sözleşmeleri Filiz Berberoğlu Yenipınar, Deniz Ticaret Hukuku, s.300-350
13 Deniz Ticareti Sözleşmeleri Filiz Berberoğlu Yenipınar, Deniz Ticaret Hukuku, s.300-350.
14 Konuların Tekrarı Filiz Berberoğlu Yenipınar, Deniz Ticaret Hukuku, s.1-350
Resources
Course Notes
Course Resources

Filiz Berberoğlu Yenipınar Deniz Ticaret Hukuku, Aristo Yayınevi, İstanbul, 2018

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
Total 0
Total 0
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 5