Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Hemşirelik Uygulamalarinda Yöntem Çalişmasi II HMS 676 0 2 + 6 5 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. YURDANUR DİKMEN
Course Lecturers Doç.Dr. YURDANUR DİKMEN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Bu derste, öğrenciye birey, aile ve toplumun sağlığının korunması ve yükseltilmesinde, hastalık halinde iyileştirilmesi ve özürlülük halinde bireyin sınırlılıkları ile yaşamasını sağlamaya yönelik hemşirelik bakım uygulamalarının yürütülmesinde kullanılan yöntemleri uygulama ile ilgili beceri kazandırılır.

Course Content

Bu ders, öğrenciye birey, aile ve toplumun sağlığının korunması ve yükseltilmesinde, hastalık halinde iyileştirilmesi ve özürlülük halinde bireyin sınırlılıkları ile yaşamasını sağlamaya yönelik hemşirelik bakım uygulamalarının yürütülmesinde kullanılan yöntemlerini içerir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Birey, aile ve toplumun sağlığının yükseltilmesine yönelik hemşirelik uygulamalarını açıklar Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Birey, aile ve toplumun hastalık halinde iyileştirilmesine yönelik hemşirelik uygulamalarını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Birey, aile ve toplumun özürlülük halinde sınırlılıkları ile yaşamasına yönelik hemşirelik uygulamalarını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Birey, aile ve toplumun acil durumlarda iyileştirilmesine yönelik hemşirelik uygulamalarını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Hasta eğitimi (Hasta eğitiminin amaçları, öğretme ve öğrenme, öğrenme alanları)
2 Hasta Eğitimi (temel öğrenme ilkeleri, öğretme süreci ve hemşirelik)
3 Hasta güvenliği uygulamaları
4 Erişkin ve yaşlı bireylerin fiziksel ve psikososyal özellikleri
5 Yara ve yara bakımı
6 Ostomi ve ostomili hastanın bakımı
7 Fiziksel aktivite; hareket ve egzersiz gereksinimi
8 Evde bakım
9 Yoğun bakım ve hemşirelik
10 Kayıp, ölüm ve yas tutma süreci
11 Hemşirelik kuramlarının klinik alana uyarlanması-Vaka Sunumu
12 Hemşirelik kuramlarının klinik alana uyarlanması-Vaka Sunumu
13 Hemşirelik kuramlarının klinik alana uyarlanması-Vaka Sunumu
14 Hemşirelik kuramlarının klinik alana uyarlanması-Vaka Sunumu
Resources
Course Notes <p>Malloch K., O&rsquo;Grady-Porter T. (2010) Introduction to Evidence&ndash;Based Practice: in Nursing and Health care. 2nd Edition Jones and Bartlett Publishers<br /> <br /> Lunney M (2009) Critical Thinking to Achieve Positive Health Outcomes: Nursing Case Studies and Analyses. NANDA International, Wıley-Blackwell, Singapore.<br /> <br /> <br /> Craven R.F, Hirnle C.J. (2009): Fundamentals of Nursing. Human Health and Function. 6th Edition. Lippincott. Williams and Willkins. Philadelphia<br /> <br /> LeMone P, Burke K. (2008) Medical Surgical Nursing. 4th Ed. New Jersey, Prentice Hall</p>
Course Resources

Malloch K., O’Grady-Porter T. (2010) Introduction to Evidence–Based Practice: in Nursing and Health care. 2nd Edition Jones and Bartlett Publishers

Lunney M (2009) Critical Thinking to Achieve Positive Health Outcomes: Nursing Case Studies and Analyses. NANDA International, Wıley-Blackwell, Singapore.


Craven R.F, Hirnle C.J. (2009): Fundamentals of Nursing. Human Health and Function. 6th Edition. Lippincott. Williams and Willkins. Philadelphia

LeMone P, Burke K. (2008) Medical Surgical Nursing. 4th Ed. New Jersey, Prentice Hall

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak, yaşam boyu öğrenme bilinciyle alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir ve bilime katkı sağlar. X
2 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek ulusal ve uluslar arası alanındaki yenilikleri bakıma aktarır X
3 Mesleğini yaparken evrensel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır. X
4 Alanının gerektirdiği düzeyde istatistik kullanır. X
5 Yaptığı bilimsel çalışma sonuçlarını kliniğe aktararak bakım kalitesini yükseltir.
6 Sağlık ekibi içinde klinik kararlarda aktif rol alır ve danışmanlık yapar. X
7 Alanının gerektirdiği düzeyde yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanır X
8 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Performans Görevi (Uygulama) 30
1. Performans Görevi (Seminer) 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 6 6
Performans Görevi (Uygulama) 1 15 15
Performans Görevi (Seminer) 1 12 12
Final 1 15 15
Total Workload 160
Total Workload / 25 (Hours) 6.4
dersAKTSKredisi 6