Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Eğitimde Program Geliştirme EPU 510 0 3 + 0 3 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ÖMER FARUK TUTKUN
Course Lecturers Prof.Dr. ÖMER FARUK TUTKUN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Eğitim programları ile ilgili temel teori, ilke, yaklaşımlar ve uygulamalar hakkında kazanım oluşturma ve Türkçe dersi ile ilgili eğitim programları hazırlayabilme ve bir Türkçe ders programın değerlendirebilme becerisi kazandırma.
Course Content Planlı eğitim nedir ve niçin uygulanmalıdır, eğitimde program geliştirme temel kavramlar, ilkeler ve modeller tanıma, bir eğitim programının öğeleri ve bu öğelerin içeriğini tanıma, bir eğitim programı oluşturma ve bir eğitim programını değerlendirebilme.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Eğitimde program geliştirmede temel kavramlar bilgisi. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Program geliştirme ile ilgili temel sınıflamalar bilgisi. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Eğitim programının öğeleri bilgisi. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Eğitim programı hazırlama ilkeleri bilgisi. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 Eğitimde program geliştirmenin gerekliliğini kavrayabilme. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
6 Özgün bir eğitim programı hazırlayabilme. Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım, Performans Görevi,
7 Bir eğitim programının öğelerini tutarlı olarak analiz edebilme. Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Ödev, Proje / Tasarım,
8 Analiz sonuçlarına göre bir eğitim programını yenileyebilme. Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım, Performans Görevi,
9 Bir eğitim programın iç ve dış ölçütler açısından değerlendirebilme. Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
10 Eğitim programın değerlendirmesinin gerekliliğine inanış. Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Açık sistem olarak eğitim.
2 Program Geliştirmenin dünyada ve Türkiyede tarihi süreci.
3 Eğitimde hedefler, belirleyiciler ve süzgeçler.
4 Aşamalı sınıflama ve hedef yazma ilkeleri.
5 Davranış\kazanım\öğrenme çıktıları
6 İçerik, içerik düzenleme ilkeleri.
7 Öğrenme-öğretme süreçleri ve öğeleri
8 Öğrenci katılımı
9 Öğretim strateji ve yöntemleri.
10 Araç-gereç, materyaller
11 Sınıf düzeni
12 Öğretmen niteliği
13 Değerlendirme
14 Alanı ile ilgili bir yıllık, ünite ve günlük plan-ders planı hazırlama.
Resources
Course Notes
Course Resources Demirel, Ö. (2005). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: PegemA Yayıncılık.
Erden, M. (1998). Eğitimde Program Değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık.
Ertürk, S. (1993). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Meteksan.
Sönmez, V. (2007). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.
Tyler, R. W., (1949). Basic Principles of Curriculum and Instruction. The University of Chicago Press.
Uzunboylu, H. Ve Hürsen, Ç. (2008). Eğitim Programları ve Değerlendirilmesi. Ankara: Öğreti.
Tyler, R. W. (1949). Basic Principles of Curriculum and Instruction. The University of Chicago Press. Chicago and London.
Worthen, B. R., & James, R. S. (1987). Educational Evaluation. Longman, London.
Üniversitelerin veri tabanları ve Eğitim Bilim insanlarının web sayfaları.
Week Documents Description size
0 1.Hafta_EğitKurTemlr_ÖFT 0.13 MB
0 2.Hafta_EğitKurTemlr_ÖFT 0.13 MB
0 3.Hafta_EğitKurTemlr_ÖFT 0.09 MB
0 4.Hafta_EğitKurTemlr_ÖFT 0.09 MB
0 5.Hafta_EğitKurTemlr_ÖFT 0.1 MB
6 6.Hafta_EğitKurTemlr_ÖFT 0.09 MB
0 6.Hafta_EğitKurTemlr_ÖFT 0.09 MB
0 7.Hafta_EğitKurTemlr_ÖFT 0.09 MB
0 8.Hafta_EğitKurTemlr_ÖFT 0.11 MB
0 9.Hafta_EğitKurTemlr_ÖFT 0.13 MB
0 10.Hafta_EğitKurTemlr_ÖFT 0.13 MB
0 11.Hafta_EğitKurTemlr_ÖFT 0.13 MB
0 12.Hafta_EğitKurTemlr_ÖFT 0.11 MB
0 13.Hafta_EğitKurTemlr_ÖFT 0.12 MB
0 1.HaftaÖFT 0.26 MB
0 2.HaftaÖFT 0.24 MB
0 3.HaftaÖFT 0.25 MB
0 4.Hafta 0.15 MB
0 4.Hafta 0.15 MB
0 1.HaftaÖFT 0.26 MB
0 2.HaftaÖFT 0.24 MB
0 3.HaftaÖFT 0.25 MB
0 4.HaftaÖFT 0.25 MB
0 5.HaftaÖFT 0.5 MB
0 6.HaftaÖFT 0.27 MB
0 7.HaftaÖFT 0.28 MB
0 8.HaftaÖFT 0.27 MB
0 9.HaftaÖFT 0.31 MB
0 10.HaftaÖFT 0.25 MB
0 11.HaftaÖFT 0.28 MB
0 12.HaftaÖFT 0.25 MB
0 13.HaftaÖFT 0.32 MB
0 14.HaftaÖFT 0.33 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Eğitim programları ve öğretimle ilgili temel kavramları tanımlama X
2 Program geliştirmenin kuramsal temelleri (tarihi, felsefi, psikolojik, toplumsal, ekonomik, bireysel, konu alanı) arasında ilişki kurma X
3 Program tasarım yaklaşımlarını karşılaştırma X
4 İhtiyaca uygun program geliştirme modellerini seçme X
5 Program tasarısı hazırlama X
6 Bir eğitim programının bütün boyutlarını değerlendirme yeterliklerini kazanma X
7 Eğitim programları ve öğretim alanında gelişmeleri izleme X
8 Toplumda sosyal ekonomik ve kültürel boyutlarda gerçekleşen değişmelerin eğitim programlarına etkisini değerlendirme X
9 Öğretim yöntem teknik ve stratejilerini alanının öğretiminde kullanma X
10 Eğitim programları ve öğretime ilişkin kavramları ve kuramları eleştirel bakış açısıyla değerlendirme X
11 Kendi çalışmalarında uygun bilimsel araştırma yöntemlerini seçme ve kullanma X
11 Kendi çalışmalarında uygun bilimsel araştırma yöntemlerini seçme ve kullanma X
12 Eğitim programları ve öğretim alanında bağımsız, özgün ve yayınlanabilecek araştırmalar yapma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 20 20
Final 1 30 30
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Total Workload 198
Total Workload / 25 (Hours) 7.92
dersAKTSKredisi 8