Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Biyolojik Aritma Sistemlerinin Prensipleri ve Dene CEM 542 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi YASEMİN DAMAR ARİFOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective Dersin amacı, biyolojik arıtmanın mekanizmasını, biyolojik reaktörlerin dizaynını ve arıtılabilirlik çalışmalarının prensiplerini öğretmektir. Böylece öğrencinin biyolojik arıtmanın çalışma mekanizması ve prensiplerini öğrenmesi, arıtımda kullanılan temel biyolojik sistemleri tanıyarak dizaynını yapabilmesi, herhangi bir atığın biyolojik olarak arıtılıp arıtılamayacağını tespit ederek, arıtım için uygun biyolojik sistemi önerebilmesi hedeflenmektedir. Biyolojik arıtma sistemlerinin tasarımında ve modellenmesinde kullanılan sistem bileşenlerinin, stokiometrik ve kinetik katsayıların doğru ve güvenilir olarak belirlenmesi büyük öneme sahiptir. Atıksu komposizyonuna ve uygulanacak arıtma prosesine bağlı olarak bu katsayılar değişim göstermektedir. Bu ders kapsamında, tasarım ve modelleme çalışmaları için gerekli olan sistem bileşenleri ve katsayılarının çeşitli yöntemler ile deneysel olarak belirlenmesi anlatılacaktır.
Course Content Giriş, biyolojik arıtmanın önemi ve çalışma mekanizması, biyolojik arıtma prensibi, temel biyolojik sistemler, biyolojik reaktörlerin dizaynı, biyolojik olarak arıtılabilirliğin araştırılması, biyolojik arıtılabilirlik esaslı atıksu karakterizasyonu, biyolojik arıtma sistemlerinin tasarımında ve modellenmesinde kullanılan sistem bileşenlerinin belirlenmesi esasına ve örnek çalışmalara yer verilecektir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Biyolojik arıtmanın tanımını yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Biyolojik arıtmanın önemi ve çalışma mekanizmasının ne olduğunu bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav,
3 Temel biyolojik sistemler ve biyolojik nutrient giderimi konusunda bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Biyolojik reaktörlerin dizaynı hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
5 Biyolojik arıtma kinetikleri ve modellenmesi becerisini elde eder. Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
6 Biyolojik arıtılabilirlik esaslı atıksu karakterizasyonu ve biyolojik olarak arıtılabilirlik konusunda fikir sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
7 Biyolojik arıtma sistemlerinin tasarımında ve modellenmesinde kullanılan sistem bileşenlerinin çıkarılarak irdelenmesi hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Biyolojik arıtma hakkında genel bilgi
2 Biyolojik arıtmanın önemi ve çalışma mekanizması
3 Temel biyolojik sistemler ve biyolojik olarak nutrient giderimi
4 Biyolojik reaktörlerin dizaynı,
5 Biyolojik arıtma kinetikleri ve modellenmesi
6 Biyolojik arıtılabilirlik esaslı atıksu karakterizasyonu
7 Biyolojik olarak arıtılabilirliğin araştırılması
8 Biyolojik arıtma sistemlerinin tasarımında ve modellenmesinde kullanılan sistem bileşenleri
9 Biyolojik arıtma sistemlerinin tasarımında ve modellenmesinde parametrelerin önemi
10 Laboratuar ölçekli biyolojik reaktörlerin kurulması ve işletilmesi
11 Pilot ölçekli biyolojik reaktörlerin kurulması ve işletilmesi
12 Endüstriyel ölçekli biyolojik reaktörlerin kurulması ve işletilmesi
13 Çeşitli endüstriyel ölçekli çalışmaların tasarım-modellemesi ve simülasyonu
14 Biyolojik Arıtma Sistemlerinin Prensipleri ve Deneysel Tasarımı Projesi Gerekli
Resources
Course Notes
Course Resources - Grady C.P.L., Daigger G.T. and Lim H.C. (1999) Biological wastewater treatment, Marcel Dekker Inc., New York, ISBN: 0-8247-8919-9.
- Horan N.J. (1990) Biological wastewater treatment systems, John Wiley and Sons Inc., Chichester, ISBN:0-471-92258-7.
- Orhon D. And Artan N. (1994) Modelling of Activated Sludge Systems, Technomic Publishing, Lancaster, ISBN:1-56676-101-8.
- J.F.Malina and F.G.Pohland (1992). Design of Anaerobic Processes for the Treatment of Industrial and Municipal Wastes, Technomic Publishing Company, Inc.
- İlgili konularda akademik çalışmalar
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi X
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri X
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi X
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi X
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği X
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Proje / Tasarım 25
1. Performans Görevi (Seminer) 25
Total 90
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
1. Teorik 10
Total 110
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Proje / Tasarım 1 20 20
Performans Görevi (Seminer) 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6