Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
CONTEMPORARY TURKISH PROSE TDE 456 8 3 + 0 3 5
Ön Koşul Dersleri INTRODUCTION TO NEW TURKISH LITERATURE
NEW TURKISH LITERATURE FROM TANZIMAT TO MESRUTIYET
TURKISH LITERATURE AFTER MESRUTIYET
TURKISH PROSE IN CUMHURIYET PERIOD
TURKISH POEM IN CUMHURIYET PERIOD
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları Res. Ast.Dr. Selda Gürel, Res. Ast. Neşe Demirdeler, Res Ast. Elmas Karakaş, Res. Ast. Samet Çakmaker, Res. Ast. M.Musrafa Örücü
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
To teach varities of prose in Cumhuriyet Period, to be able to introduce writers who gave works like novels, short stories, essays and conversations.
Dersin İçeriği
General segregation of prose and poem. Mutual and different characteristics of different prose kinds. Considerable writers and their novels after Cumhuriyet and characteristics of novel as a kind, evolution of novel and short story after Cumhuriyet, writers and examples from their works; Essays, epistles, conversations.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Student has this lesson distinguishes prose and poem 1 - 2 - 3 - A - B - C -
2 - Describes and groups kind of Cumhuriyet Period prose 1 - 2 - 3 - A - B - C -
3 - Describes writers who had written novels and characteristics of their works 1 - 2 - 3 - A - B - C -
4 - Describes evolution of short story as a kind, groups writers of this 1 - 2 - 3 - A - B - C -
5 - Describes characteristics of essay as a kind, compares essay writers of Cumhuriyet Period 1 - 2 - 3 - A - B - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing B:Oral Exam C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 What is prose? Differences between poem and prose kind; origin of prose kinds and their separation
2 General information about literary genres like novel, short story, essay, critique, dairy, interview, narration
3 Cumhuriyet Period novels and writers: A. Hamdi Tanpınar Huzur and Saatleri ayarlama Enstitüsü; Peyami Safa and his authorship carreer; Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Matmazel Noraliyanın Koltuğu
4 Village novel and its authors
5 Historical novels in Cumhuriyet Period: Kemal Tahir and Tarık Buğra
6 Modernist and postmodernist novels Oğuz Atay, Orhan Pamuk, I. Oktay Anar
7 Evolution of short story in Cumhuriyet Period: Socialist Realists; place of Sadri Ertem, Sabahattin Ali; M.Şevket Esendal ve Sait Faik in Turkish short story writing
8 After 1950 in Turkish short story writing; examples of Tomris Uyar, Bilge Karasu, Mustafa Kutlu and Rasim Ozdenorens works.
9 MIDTERMS
10 From short story to novel after 1980: alteration in narattion kind
11 Authors of Cumhuriyet Period Turkish Theatre; Necip Fazıl, Nazım Hikmet, Turan Oflazoğlu; Recep Bilginer, Mehmet Baydur etc.
12 Essays in Cumhuriyet Period; travel writing, memoir and diaries
13 Literary interview, examples from epistle as a kind
14 General assessment of the period; reminding progresses in the literary kind prose in Cumhuriyet Period

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları 1. Enginün, İnci, Tanzimattan Cumhuriyete Türk Edebiyatı
2. Okay, Orhan, Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı
3. Kurdakul, Ş. (1992) Çağdaş Türk Edebiyatı. İstanbul
4. Moran, B. (C.I 1983, C.II 1990, C.III 1994) Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış
5. Mutluay, R. Elli Yılın Türk Edebiyatı
6.Mutluay, R. (1973) 100 Soruda Çağdaş Türk Edebiyatı (1908-1972). İstanbul
7. Necatigil, B. (1989) Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü
8. Oktay, A. (1993) Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı (1923-1950). Ankara
9. Önertoy, O. (1984) Cumhuriyet Dönemi Türk Roman ve Öyküsü. Ankara: İş Bankası Kültür Yayınları

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Students gain the ability of speaking and writing in Turkish language correctly, clearly and literary. X
2 Students be informed about Atatürk’s principles and reforms.
3 Students aim to gain knowledge of a foreign language at a level of which lets them to follow current researches about Turkish Language and Literature field.
4 Students can analyze Turkish language phonetically, grammatically, syntactically and semantically.
5 Students can evaluate texts written in Turkic languages from the beginning up to modern Turkish literary and grammatically.
6 Students recognize basic texts of Turkish Language and Literature field; can read and transcribe texts which are representatives of development of Turkic Languages.
7 Students can evaluate theories of modern and classical literature with regards of literary movements and literary theories and can make critical in point of literature and linguistics. X
8 Students can make literary and interdisciplinary scientific researches about literary periods, literary movements and authors in a sense of professional liability. X
9 Students comprehend contents of knowledge of dialects and accents; can analyze texts belonging to Turkey Turkish dialects.
10 Students can make researches about folklore by learning required methods and technics.
11 Students gain the basic knowledge and skills of the ability of making researches and studies in Turkish Language and Literature field. X
12 Students can apply and use their knowledge in academy and in public services which they have gained by their education in Turkish Language and Literature department. X
13 Students look out for professional liability and moral values in Turkish Language and Literature field. X
14 Students gain the awareness of necessity of lifelong learning and gain skills to put it into practice. X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 40
KisaSinav 1 20
Odev 1 20
SozluSinav 1 20
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

; ;