Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
20TH CENTURY TURKİSH PROSE TDE 386 6 4 + 0 4 7
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi HÜLYA ÜRKMEZ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

Res.Asst. Dr. Selda GÜREL, Res.Asst. E. Neşe DEMİRDELER, Res.Asst Elmas KARAKAŞ, Res.Asst Samet ÇAKMAKER, Res.Asst. M. Mustafa ÖRÜCÜ

Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

To have knowledge about genres of 20th century Turkish literature prose, lecture about writers gave work like novel, short story, essay...etc. by giving examples.

Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Students distinguish sorts of prose and poetry. 1 - 2 - 10 - 14 - A - B - C - F -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 10:Brain Storming 14:Self Study
Ölçme Yöntemleri: A:Testing B:Oral Exam C:Homework F:Performance Task

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

1.İnci Enginün, Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat’tan Cumhuriyet’e, Dergah Yayınları,2012
2. Orhan Okay, Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı, Dergah Yayınları, 2005
3. Orhan Okay, "Yirminci Asırda Türk Edebiyatı", Büyük Türk Klasikleri, C.10, Ötüken-Söğüt Yayınları, İstanbul 1990.
4. Ş. Kurdakul, Çağdaş Türk Edebiyatı, Evrensel Basım Yayın, 2013
5. Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış, İletişim Yayınları, İstanbul 2002.
6. Rauf Mutluay, 100 Soruda Çağdaş Türk Edebiyatı (1908-1972)
7. İnci Enginün, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Dergah Yayınları,2013
8. Olcay Önertoy, Cumhuriyet Dönemi Türk Roman ve Öyküsü, İş Bankası Kültür Yayınları, 1984
9. Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, Dergâh Yayınları, İstanbul 1977.
10. Ahmet Oktay, Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı 1923-1950, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1993.
11. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Edebiyatı Tarihi 4 (Editör Talat Sait Halman, )
12. Mehmet Kaplan, Hikâye Tahlilleri, Dergâh Yayınları, 2014
13. İsmail Çetişli, Yunus Balcı, Emine Kolaç, Cumhuriyet Dönemi Türk Nesri, Anadolu Üniv. Açıköğretim Fakültesi Yayını
14. Yılmaz Daşçıoğlu- Okan Koç, “Batı Tarzı Türk Hikâyesinin Doğusu ve Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Ana Temalar”, Turkish Studies, Volume 4 /1-I Winter 2009.
15. Osman Gündüz, “Geleneksel Anlatma Formlarından Çağdaş Romana”, Turkish Studies, Volume 4 /1-I Winter 2009


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Students gain the ability of speaking and writing in Turkish language correctly, clearly and literary. X
2 Students be informed about Atatürk’s principles and reforms.
3 Students aim to gain knowledge of a foreign language at a level of which lets them to follow current researches about Turkish Language and Literature field.
4 Students can analyze Turkish language phonetically, grammatically, syntactically and semantically.
5 Students can evaluate texts written in Turkic languages from the beginning up to modern Turkish literary and grammatically. X
6 Students recognize basic texts of Turkish Language and Literature field; can read and transcribe texts which are representatives of development of Turkic Languages. X
7 Students can evaluate theories of modern and classical literature with regards of literary movements and literary theories and can make critical in point of literature and linguistics. X
8 Students can make literary and interdisciplinary scientific researches about literary periods, literary movements and authors in a sense of professional liability. X
9 Students comprehend contents of knowledge of dialects and accents; can analyze texts belonging to Turkey Turkish dialects.
10 Students can make researches about folklore by learning required methods and technics.
11 Students gain the basic knowledge and skills of the ability of making researches and studies in Turkish Language and Literature field. X
12 Students can apply and use their knowledge in academy and in public services which they have gained by their education in Turkish Language and Literature department. X
13 Students look out for professional liability and moral values in Turkish Language and Literature field. X
14 Students gain the awareness of necessity of lifelong learning and gain skills to put it into practice. X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 40
Odev 1 20
KisaSinav 1 20
SozluSinav 1 20
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 6 96
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 4 64
Mid-terms 1 1 1
Assignment 1 5 5
Oral Examination 1 5 5
Performance Task (Application) 1 5 5
Final examination 1 1 1
Toplam İş Yükü 177
Toplam İş Yükü /25(s) 7.08
Dersin AKTS Kredisi 7.08
; ;