Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
OLD TURKISH LITERATURE BASIC KNOWLEDGES II TDE 152 2 4 + 0 4 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. VİLDAN COŞKUN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları Res.Asst. Arzu Yıldırım, Res.Asst. B.Gülay Açar
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
To teach definitions, short histories and characteristics of poetry types of Classical Turkish literature; to introduce text samples; to teach literary arts’ place and importance in poetry, their contributions for poetry practically; to make students learnt basic knowledge and experience for translate to prose in Turkey Turkish from poetry; repetition practices of aruz prosody that was learn in lesson Classical Turkish Literature I, to continued works about mazmuns.
Dersin İçeriği
Definitions, short histories and characteristics of poetry types of Classical Turkish literature; text samples; literary arts’ place and importance in poetry, their contributions for poetry practically; basic knowledge and experience for translate to prose in Turkey Turkish from poetry; repetition practices of aruz prosody, works about mazmuns.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Student describes the types of classical Turkish poetry. 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - A - C -
2 - dent explains literary arts’ place and importance in Turkish poetry and explains their contributions to the poetry. 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - A - C -
3 - Student comments texts with most used literary arts. 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - A - C -
4 - Student translates Classical Turkish poetry texts into prose in Turkey Turkish and analyses it. 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - A - C -
5 - Student compiles certain prosody. 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - A - C -
6 - Student evaluates about mazmuns wanted to be learnt in second term. 1 - 2 - 3 - 4 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 4:Drilland Practice 6:Motivations to Show
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Giving basic information about the types in Classical Turkish Literature.
2 Gazavatnâme, Hicviye and Hilye. Definitions, features, examples from texts. Introduction to literary arts.
3 Kısâs-ı Enbiyâ, Kırk Hadis and Kıyafetnâme. Definitions, features, examples from texts. Introduction to allegorical arts. Definition of Teşbih-simile art, features, types and examples.
4 Lügaz Mersiye, Mevlid. Definitions, features, examples from texts. Definition of Istiare art, features, types and examples.
5 Miraciye, Muamma, Münâcât. Definitions, features, examples from texts. Definitions of Kinaye and Mecaz-ı Mursel arts, features, types and examples.
6 Münşeât, Na‘t, Nazîre. Definitions, features, examples from texts. Definitions of Teshis and Intak arts, features and examples.
7 Nazîre, Sâkinâme, Sefaretnâme. Definitions, features, examples from texts. Introduction to the arts of denotation.
8 Seyahatnâme, Surnâme, Şarkı. Definitions, features, examples from texts. Definitions of Istihdam, Tenasüb and Leff-ü Neşr arts, features, types and examples.
9 Mid Terms
10 Şehrengîz and Tevhid. Definitions, features, examples from texts. Definitions of Mübalağa and Hüsn-i Talil arts, features, types and examples.
11 Definition and features of Tezkire-i Şuarâ, examples from texts. Definitions of Tezat, Rücû, Tecâhül-i ârif, İstifham and Telmih arts, features and examples.
12 Introduction to the arts of utterance. Definitions of Aks, kalb and cinas arts, features, types and examples.
13 Literary arts, out of source example applications.
14 Literary arts, out of source example applications.

Kaynaklar

Ders Notu Prof. Dr. Mustafa İsen, Prof. Dr. Osman Horata, Prof. Dr. Muhsin Macit, Prof. Dr. Filiz Kılıç, Prof. Dr. İ. Hakkı Aksoyak, "Eski Türk Edebiyatı El Kitabı", Pub: Grafiker; Prof. Dr. Ahmet Mermer, Prof. Dr. Sebahat Deniz, Prof. Dr. Yavuz Bayram, Assist.Prof. Dr. Lütfi Alıcı, Assist.Prof. Dr. Muvaffak Eflatun, Assist.Prof. Dr. Neslihan Koç Keskin, "Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatına Giriş", Pub: Akçağ.
Ders Kaynakları Prof. Dr. Yekta Saraç, "Klasik Edebiyat Bilgisi Belagat", Pub: Gökkube; Vedat Ali Tok, "Edebi Sanatlar Ansiklopedisi", Pub:Literatürk; Numan Külekçi, "Açıklamalar ve Örneklerle Edebi Sanatlar", Pub: Akçağ; Selçuk Uysal, "Belagat ve Edebi Sanatlar Lügati", Pub: Doğu; Prof. Dr. Menderes Coşkun, "Sözün Büyüsü Edebi Sanatlar", Pub: Dergah, Metin Akkuş, "Klasik Türk Şiirinin Anlam Dünyası-Edebi Türler ve Tarzlar", Pub: Fenomen; Prof. Dr. İskender Pala, "Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü", Pub: Kapı; Hatice Aynur, Müjgan Çakır, Hanife Koncu, Selim S. Kuru, Ali Emre Özyıldırım,"Nazımdan Nesire Edebi Türler-Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları 4" Pub: Turkuaz.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Students gain the ability of speaking and writing in Turkish language correctly, clearly and literary. X
2 Students be informed about Atatürk’s principles and reforms.
3 Students aim to gain knowledge of a foreign language at a level of which lets them to follow current researches about Turkish Language and Literature field.
4 Students can analyze Turkish language phonetically, grammatically, syntactically and semantically.
5 Students can evaluate texts written in Turkic languages from the beginning up to modern Turkish literary and grammatically. X
6 Students recognize basic texts of Turkish Language and Literature field; can read and transcribe texts which are representatives of development of Turkic Languages. X
7 Students can evaluate theories of modern and classical literature with regards of literary movements and literary theories and can make critical in point of literature and linguistics. X
8 Students can make literary and interdisciplinary scientific researches about literary periods, literary movements and authors in a sense of professional liability. X
9 Students comprehend contents of knowledge of dialects and accents; can analyze texts belonging to Turkey Turkish dialects.
10 Students can make researches about folklore by learning required methods and technics.
11 Students gain the basic knowledge and skills of the ability of making researches and studies in Turkish Language and Literature field. X
12 Students can apply and use their knowledge in academy and in public services which they have gained by their education in Turkish Language and Literature department. X
13 Students look out for professional liability and moral values in Turkish Language and Literature field. X
14 Students gain the awareness of necessity of lifelong learning and gain skills to put it into practice. X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
KisaSinav 1 15
KisaSinav 2 15
Odev 1 20
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

; ;