Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TURKISH SUFIZM LITERATURE TDE 289 3 3 + 0 3 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. VİLDAN COŞKUN
Dersi Verenler Doç.Dr. VİLDAN COŞKUN
Dersin Yardımcıları Res.Asst. Arzu Yıldırım, Res.Asst. B.Gülay Açar
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
To make learn basic knowledges about main characteristics and sources, important representatives and their works of sufism and Turkish Sufism literature.
Dersin İçeriği
Definition of sufism, main characteristics; various sufism theories and chiefly sufism terms; chiefly typecs and forms of Turkish Sufism Literature; historical development, first Turkish sufis and their works, beginning of Turkish Sufism Literature in Anatolia and and it’s famous personages according to centuries and examples that are choosen from their works.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Student define sufism and puts in order its characteristics. 1 - 2 - A - B -
2 - Student explains historical development of Turkish sufism Literature. 1 - 2 - A - B -
3 - Student comments the sufism terms that are used especially in classical Turkish poetry. 1 - 2 - A - B -
4 - Student analyses chiefly litarary types and forms of Turkish Sufism Literature. 4 - 14 - F -
5 - Student compares chiefly personages that are according to centuries of Turkish Sufism Literature. 4 - 14 - C -
6 - Student compiles chiefly text examples that were choosen according to centuries from Turkish Sufism Literature and evaluates them. 14 - 16 - F -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 4:Drilland Practice 14:Self Study 16:Project Based Learning
Ölçme Yöntemleri: A:Testing B:Oral Exam F:Performance Task C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Definition, sources, characteristics, subject and aim of sufism. The article "tasavvuf" from İslam Ansiklopedisi(TDV) will be read.
2 Chiefly sufism terms (İlâhi aşk, cezbe, vahdet-i vücûd, insân-ı kâmil, fenâ’, seyr ü süluk, tarikat, silsile, pîr, mürid, derviş, âdâb ve erkân ect.) Prestudy about chiefly terms of sufism from sufism dictionaries will be done and searched.
3 Genesis of Turkish Sufism Literature and it’s historical development, sufism understanding of Turkish sufis. Related section From Prof. Dr. Abdurrahman Güzel´s "Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatı" will be read.
4 Chiefly literary types and forms of Turkish Sufism Literature. Related section From Prof. Dr. Abdurrahman Güzel´s "Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatı" will be read.
5 Ahmed Yesevi and examples from his Divan-ı Hikmet Ahmed Yeseví’s life and sample texts from his Divan-ı Hikmet will be read.
6 Mevlânâ and examples from his Mesnevi Mevlânâ´s life and sample texts from his Mesnevi will be read.
7 Hacı Bektâş-ı Veli and examples from his Makâlât Hacı Bektâş-ı Veli´s life and sample texts from his Makâlât will be read.
8 Yunus Emre and examples from his poems. Yunus Emre´s life and sample texts from his Divan will be read.
9 Visa exam
10 Kaygusuz Abdal, Hacı Bayram Veli and examples from their poems. Kaygusuz Abdal and Hacı Bayram-ı Veli´s lives and sample texts from their poems will be read.
11 Eşrefoğlu Rûmi and examples from his poems. Eşrefoğlu Rûmi´s life and sample texts from his poems will be read.
12 Aziz Mahmud Hüdâyi and examples from his poems. Aziz Mahmud Hüdâyi´s life sample texts from his poems will be read.
13 Pir Sultan Abdal and examples from his poems. Pir Sultan Abdal´s life sample texts from his poems will be read.
14 Niyâzi-i Mısrî and examples from his poems. Niyâzi-i Mısrî´s life sample texts from his poems will be read.

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları Prof. Dr. Fuat Köprülü, “Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar”, Pub: Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı;
Prof. Dr. Süleyman Uludağ, “Tasavvuf Terimleri Sözlüğü”, Pub: Marifet;
Prof. Dr. Abdurrahman Güzel, “Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı”, Pub: Akçağ;
Mahir İz, “Tasavvuf”, Pub: Kitabevi;
Necip Fazıl Kısakürek, “İslam Tasavvufu ve Batı Mistisizmi”, Pub: Büyükdoğu ;
Prof. Dr. İskender Pala, “Yunus Emre”, Pub: Timaş;
Dr. Kaplan Üstüner, “Divan Şiirinde Tasavvuf”, Pub: Birleşik;
Prof. Dr. Metin Akar, “Çıktım Erik Dalına”, Pub: TDV;
Prof. Dr. Selçuk Eraydın, “Tasavvuf ve Tarikatlar”;
Prof. Dr. Hayati Develi, “Ahmed Yesevi”, Pub: Metropol ;
Annemarie Schimmel, “Tasavvufun Boyutları (Trns.: Ender Gürol)” ;
Dr. Bayram Ali Kaya, “Mesnevi’den Seçmeler”, Pub: Metropol;
Doç. Dr. Ömür Ceylan, “Tasavvufi Şiir Şerhleri”, Pub: Kitabevi.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Students gain the ability of speaking and writing in Turkish language correctly, clearly and literary. X
2 Students be informed about Atatürk’s principles and reforms.
3 Students aim to gain knowledge of a foreign language at a level of which lets them to follow current researches about Turkish Language and Literature field.
4 Students can analyze Turkish language phonetically, grammatically, syntactically and semantically.
5 Students can evaluate texts written in Turkic languages from the beginning up to modern Turkish literary and grammatically. X
6 Students recognize basic texts of Turkish Language and Literature field; can read and transcribe texts which are representatives of development of Turkic Languages. X
7 Students can evaluate theories of modern and classical literature with regards of literary movements and literary theories and can make critical in point of literature and linguistics. X
8 Students can make literary and interdisciplinary scientific researches about literary periods, literary movements and authors in a sense of professional liability. X
9 Students comprehend contents of knowledge of dialects and accents; can analyze texts belonging to Turkey Turkish dialects.
10 Students can make researches about folklore by learning required methods and technics.
11 Students gain the basic knowledge and skills of the ability of making researches and studies in Turkish Language and Literature field. X
12 Students can apply and use their knowledge in academy and in public services which they have gained by their education in Turkish Language and Literature department. X
13 Students look out for professional liability and moral values in Turkish Language and Literature field. X
14 Students gain the awareness of necessity of lifelong learning and gain skills to put it into practice. X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
Odev 1 10
Odev 2 20
KisaSinav 1 20
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 4 64
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 3 3
Assignment 1 5 5
Performance Task (Laboratory) 1 10 10
Final examination 1 5 5
Toplam İş Yükü 135
Toplam İş Yükü /25(s) 5.4
Dersin AKTS Kredisi 5.4
; ;