Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
QUOTATION AND BORROWING WORDS OF TURKISH LANGUAGE TDE 270 4 3 + 0 3 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ENGİN YILMAZ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları Res. Asst. Esra Kirik, Res. Asst. Bahri Kus
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
To teach the words that Turkish takes and give other languages correlating with, and changes of the words in point of means language, type, density, receptivity -if available- phonetic, morphology and semantic.
Dersin İçeriği
The words used in Turkey Turkish coming from Mongolian and Chinese, Arabic, Persian and European languages. The words that Turkish has given to other languages. The effect of languages on borrowing words.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - The students define terms of quotation and borrowing 1 - 2 - 6 - B - C -
2 - The students know the languages that Turkish correlating with from the beginning 2 - 3 - B - C -
3 - The students explain the reason for the exchange of Turkish language with other languages 1 - 3 - 10 - A -
4 - The students can give examples quotation words 1 - 2 - 3 - 14 - A - C -
5 - The students can give examples borrowing words 1 - 2 - 3 - 14 - A - C -
6 - The students can compare with Western and Eastern languages having in Turkish quotation and borrowing words as morphology, phonetic and semantic 1 - 2 - 3 - A - C -
7 - The students summarize phonetic, morphologic and semantic variations of words passing to Turkish from these languages. 1 - 2 - 3 - A - C -
8 - The students ask for solutions about derivation of words from sources of Turkish instead of borrowing. 2 - 3 - 14 - A - B - C - F -
9 - The students estimate what languages are going to be releated to Turkish. 8 - 10 - 14 - A - B - C - F -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 6:Motivations to Show 3:Discussion 10:Brain Storming 14:Self Study 8:Group Study
Ölçme Yöntemleri: B:Oral Exam C:Homework A:Testing F:Performance Task

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 The duration of historical developments of Turkish and the languages having relations to Turkish in this duration. To gather preliminary information about the process of historical development of Turkish language.
2 The words that Turkish takes Mongolian, Finnic and Hungarian and gives to Mongolian, Finnic and Hungarian. The words of the Turkic language family learn about the language in which it resides.
3 The words that Turkish takes Chinese and other adjacent languages and gives to Chinese and other adjacent languages. Keep the list with the words Chinese imported and exported.
4 The words that Turkish takes Hindi language, Urdu language and other Asian languages and gives to Hindi language, Urdu language and other Asian languages Collect information about the exchange of words between the Turkish Hindi and Urdu.
5 The effect of Turkish on borrowing words which is taken these languages. About words borrowed from the phonetic, morphological and semantic do a review.
6 The words that Turkish takes Arabic and Persian and gives to Arabic and Persian. Arabic-Persian gather information about an exchange of words between the Turkish.
7 The effect of Turkish on borrowing Arabic and Persian words in point of phonetic, morphology and semantic. Arabic and Persian words on the phonology, morphology, and semantics-related savings learn about.
8 The words that Turkish takes Italian and French and gives to Italian and French. When it enters the process of westernization in Turkish, English, French and Italian languages and obtain preliminary information about these promises.
9 Mid-term exam. Course review.
10 The words that Turkish takes Balkanic languages and gives to Balkanic languages. Obtain preliminary information about the exchange of words with Balkan languages.
11 The words that Turkish takes English, German and orher European languages gives to English, German and orher European languages. Turkish, English, German and other European languages and to obtain preliminary information about the promises of these languages.
12 The words that Turkish takes African and American languages gives to African and American languages. Turkish Africa, the Americas, the continents, etc about the languages of his words with a preliminary exchange of knowledge.
13 The effect of Turkish on borrowing words of Eastern languages in point of phonetic, morphology and semantic. The last words of Western languages on the phonetic, morphological and semantic read an article about the savings.
14 Phonetic, morphologic and semantic variations of words that Turkish give to other languages. Course review.

Kaynaklar

Ders Notu Instructor´s Lecture Notes
Ders Kaynakları CLAUSON, Sir Gerard; An Etymological Dictionary of Pre Thirteenth Century
Turkish, Oxford At The Clarendon Press, 1972.
ERSOYLU, Prof.Dr. Halil; Türkiye Türkçesinin Çağdaş Sorunları Üzerine İncelemeler, Ötüken Yayınları, İst. 2009.
GÜLENSOY, Prof.Dr. Tuncer; Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü (C.I: A-N, C. II: O-Z), TDK Yayınları, Ankara, 2007.
JOHANSON, Prof.Dr. Lars; Türkçe Dil İlişkilerinde Yapısal Etkenler (Çev. Prof.Dr. Nurettin DEMİR), TDK Yayınları, Ankara, 2007.
KARAAĞAÇ, Prof.Dr. Günay; Türkçe Verintiler Sözlüğü, TDK Yayınları, Ankara,2008.
KARAAĞAÇ, Prof.Dr. Günay; Dil Tarih ve İnsan (IV. Basım), Kesit Yayınları, İst. 2009.
ÖZÖN, Mustafa Nihat; Türkçe Yabancı Kelimeler Sözlüğü, İnkılâp ve Aka Kitabevleri, İst. 1962.
SARI, Yrd.Doç.Dr. Mustafa; Türkçenin Batı Dilleriyle İlişkisi, TDK Yayınları, Ankara, 2008.
TUNA, Osman Nedim; Osmanlıcada Moğolca Kelimeler, (Türkiyet Mecmuası XVIII’den Ayrıbasım), Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul, 1976.Türkçe Sözlük, 11. Baskı, TDK Yayınları, Ankara, 2011.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Students gain the ability of speaking and writing in Turkish language correctly, clearly and literary. X
2 Students be informed about Atatürk’s principles and reforms.
3 Students aim to gain knowledge of a foreign language at a level of which lets them to follow current researches about Turkish Language and Literature field.
4 Students can analyze Turkish language phonetically, grammatically, syntactically and semantically. X
5 Students can evaluate texts written in Turkic languages from the beginning up to modern Turkish literary and grammatically.
6 Students recognize basic texts of Turkish Language and Literature field; can read and transcribe texts which are representatives of development of Turkic Languages.
7 Students can evaluate theories of modern and classical literature with regards of literary movements and literary theories and can make critical in point of literature and linguistics.
8 Students can make literary and interdisciplinary scientific researches about literary periods, literary movements and authors in a sense of professional liability.
9 Students comprehend contents of knowledge of dialects and accents; can analyze texts belonging to Turkey Turkish dialects.
10 Students can make researches about folklore by learning required methods and technics.
11 Students gain the basic knowledge and skills of the ability of making researches and studies in Turkish Language and Literature field. X
12 Students can apply and use their knowledge in academy and in public services which they have gained by their education in Turkish Language and Literature department. X
13 Students look out for professional liability and moral values in Turkish Language and Literature field. X
14 Students gain the awareness of necessity of lifelong learning and gain skills to put it into practice. X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 60
KisaSinav 1 10
KisaSinav 2 10
Odev 1 10
PerformansGoreviSeminer 1 10
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

; ;