Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
CHATAY TURKISH TDE 462 8 3 + 0 3 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi AYŞE AYDIN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları Res.Asst. Sema BAL, Res. Asst. Bahri KUŞ
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
To introduce Chagatay period authors and texts and to teach grammatical features of Chagatay Turkish.
Dersin İçeriği
Origins of Chagatay Turkish, sources about the period, Chagatay authors and their works, grammatical features of Chagatay Turkish, analyzing Chagatay Turkish texts.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Students can determine the importance of Chagatay Turkish among all Turkic Languages by reading Chagatay Turkish texts. 1 - 2 - 3 - A - B -
2 - Students can explain the importance of Chagatay Turkish and grammatical features of it. 1 - 2 - 4 - A -
3 - Students can determine the historical origin of modern Turkish dialects which derived from Chagatay Turkish. 1 - 4 - A -
4 - Students can determine grammatical features of Chagatay Turkish and compare them with grammatical features of Turkey Turkish. 1 - 4 - A - B -
5 - Students can determine words which have changed in time phonetically and morphologically. 1 - 2 - 4 - A - B -
6 - Students can guess and evaluate the Chagatay Turkish words which have changed in time phonetically and morphologically. 1 - 2 - 4 - A - B -
7 - 1 - 2 - A - B -
8 - 4 - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 4:Drilland Practice
Ölçme Yöntemleri: A:Testing B:Oral Exam C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Turkish states in middle Turkistan and Timurid Empire Being informed about Chagatay, Ilkhanid, Golden Horde and Timurid Empires
2 Importance of Chagatay Turkish among Turkish language history and its grammatical features Being informed about the importance of Chagatay Turkish among Turkish language history
3 Texts and authors of early Chagatay Turkish period and text anlaysis Being informed about Chagatay Turkish period before its Classical Period
4 Texts and authors of early Chagatay Turkish period and text anlaysis Being informed about Chagatay Turkish period before its Classical Period
5 Texts and authors of early Chagatay Turkish period and text anlaysis Being informed about Chagatay Turkish period before its Classical Period
6 Importance of Ali Şir Nevâyî among the history of Turkish culture and civilization Being informed about Ali Şir Nevâyî and his works
7 Sample text anlaysis upon Ali Şir Nevâyî’s works Gaining prior knowledge about grammatical features of Chagatay Turkish by examining Ali Şir Nevâyî’s works
8 Sample text anlaysis upon Ali Şir Nevâyî’s works Gaining prior knowledge about grammatical features of Chagatay Turkish by examining Ali Şir Nevâyî’s works
9 MIDTERM EXAM To make general review upon past lessons.
10 Sample text anlaysis upon Ali Şir Nevâyî’s works Gaining prior knowledge about grammatical features of Chagatay Turkish by reading Ali Şir Nevâyî’s works.
11 Grammatical analysis upon texts which have written after Ali Şir Nevâyî era. Having prior knowledge about postclassical era.
12 Grammatical analysis upon texts which have written after Ali Şir Nevâyî era. Having prior knowledge about postclassical era.
13 Grammatical analysis upon texts which have written after Ali Şir Nevâyî era. Having prior knowledge about postclassical era.
14 Chagatay Turkish lexicons Being informed about Chagatay Turkish lexicons

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları ECKMANN, Janos (Çev. Günay Karaağaç), “Çağatayca El Kitabı”
ECKMANN,Janos (Çev. O. Fikri Sertkaya) Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar, TDK Yay., Ank., 1994
AKALIN, Mehmet (Haz.); Tarihî Türk Şiveleri, Atatürk Ün. Yay., Ank.1979
ERCİLASUN, A. Bican, “Türk Dili Tarihi” Akçağ Yay., Ank. 2004
Milli Eğitim Bakanlığı İslam Ansiklopedisi ilgili maddeler
ERASLAN, Kemal, Ali Şir Nevayî-Mecâlisü’n-Nefâyis
TÜRK, Vahit, Ali Şir Nevayî – Nazmü’l-Cevâhir

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Students gain the ability of speaking and writing in Turkish language correctly, clearly and literary. X
2 Students be informed about Atatürk’s principles and reforms.
3 Students aim to gain knowledge of a foreign language at a level of which lets them to follow current researches about Turkish Language and Literature field.
4 Students can analyze Turkish language phonetically, grammatically, syntactically and semantically. X
5 Students can evaluate texts written in Turkic languages from the beginning up to modern Turkish literary and grammatically. X
6 Students recognize basic texts of Turkish Language and Literature field; can read and transcribe texts which are representatives of development of Turkic Languages. X
7 Students can evaluate theories of modern and classical literature with regards of literary movements and literary theories and can make critical in point of literature and linguistics.
8 Students can make literary and interdisciplinary scientific researches about literary periods, literary movements and authors in a sense of professional liability.
9 Students comprehend contents of knowledge of dialects and accents; can analyze texts belonging to Turkey Turkish dialects. X
10 Students can make researches about folklore by learning required methods and technics.
11 Students gain the basic knowledge and skills of the ability of making researches and studies in Turkish Language and Literature field. X
12 Students can apply and use their knowledge in academy and in public services which they have gained by their education in Turkish Language and Literature department. X
13 Students look out for professional liability and moral values in Turkish Language and Literature field. X
14 Students gain the awareness of necessity of lifelong learning and gain skills to put it into practice. X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 60
KisaSinav 1 10
KisaSinav 2 10
Odev 1 20
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 4 64
Mid-terms 1 5 5
Assignment 1 4 4
Performance Task (Laboratory) 1 12 12
Toplam İş Yükü 117
Toplam İş Yükü /25(s) 4.68
Dersin AKTS Kredisi 4.68
; ;