Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
AZERBAIJAN- TURKMEN TURKISH TDE 359 5 3 + 0 3 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi BAHRİ KUŞ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üyesi BAHRİ KUŞ
Dersin Yardımcıları Res.Asst. Esra Kirik
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
To translate students to ability and competence of critical reading on Azerbaijan and Turkmen literal texts.
Dersin İçeriği
Knowledge about Azerbaijan and Turkmen Turks, the location of Azerbaijan and Turkmen Turkish dialects on other Turk dialects. Displaying this dialect grammatical speciliaties on sample literal texts. Translation this texts to Turkey Turkish.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - He/She bases on the dialect of Azerbaijan-Turkmen Turkish as chronological sequences. 1 - 2 - 3 - 4 - A - B - C -
2 - He/She tells the position of the modern Azerbaijan-Turkmen Turkish at the inside of Turkish accent. 1 - 2 - 3 - 4 - A - B - C -
3 - He/She expresses shape and features the voice of Azerbaijan- Turkmen Turkish their own words. 1 - 2 - 3 - 4 - A - B - C -
4 - He/She determines reading a text whether in Azerbaijan-Turkmen Turkish. 1 - 2 - 3 - 4 - A - B - C -
5 - He/She shows the transcription of Azerbaijan-Turkmen Turkish text with cyrillic letter the other texts. 1 - 2 - 3 - 4 - A - B - C -
6 - He/She readies a literary text of Azerbaijan-Turkmen Turkish to the draft text dating Turkey Turkish. 1 - 2 - 3 - 4 - A - B - C -
7 - He/She takes from sound and shape of the accumulation of information by taking advantage of information about the features in the dialect of Azerbaijan-Turkmen Turkish sentences and words dating solutions. 1 - 2 - 3 - 4 - A - B - C -
8 - He/She distinguishes Azerbaijan-Turkmen Turkish contemporaries the other Turkish dialect. 1 - 2 - 3 - 4 - A - B - C -
9 - He/She designs Turkey Turkish dating a text of the statement to Azerbaijan-Turkmen Turkish how can be described 1 - 2 - 3 - 4 - A - B - C -
10 - He/She compiles and edits in the hands of the features seen in a Azerbaijan-Turkmen Turkish texts according to the general features of this dialect. 1 - 2 - 3 - 4 - A - B - C -
11 - He/She estimates accumulation of knowledge by taking advantage of the sound and the sound and the features of the Azerbaijan-Turkmen Turkish claims about the future, what forms are located 1 - 2 - 3 - 4 - A - B - C -
12 - He/She judges in the hands of a text whether modern or historical terms and apprasials for literatury. 1 - 2 - 3 - 4 - A - B - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 4:Drilland Practice
Ölçme Yöntemleri: A:Testing B:Oral Exam C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 The location of Azerbaijan Turkish dialects on Turkish languages history. To teach Azerbaijan Turkish alphabets (Kril and Latin)
2 Phonetic and morphologic rules of Azerbaijan Turkish
3 Grammatical studies on sample literal Azarbaijan Turkish texts (Chosen prose texts: Novel, story, tale, anecdote etc.)
4 Grammatical studies on sample literal Azarbaijan Turkish texts (Chosen prose texts: Novel, story, tale, anecdote etc.)
5 Grammatical studies on sample literal Azarbaijan Turkish texts (Chosen prose texts: Novel, story, tale, anecdote etc.)
6 Grammatical studies on sample literal Azarbaijan Turkish texts (Chosen verse texts: Poem, epic etc.)
7 Grammatical studies on sample literal Azarbaijan Turkish texts (Chosen verse texts: Poem, epic etc.)
8 The location of Turkmen Turkish dialects on Turkish languages history. To teach Turkmen Turkish alphabets (Kril and Latin)
9 Midterm Examination
10 Phonetic and morphologic rules of Turkmen Turkish
11 Grammatical studies on sample literal Turkmen Turkish texts (Chosen prose texts: Novel, story, tale, anecdote etc.)
12 Grammatical studies on sample literal Turkmen Turkish texts (Chosen prose texts: Novel, story, tale, anecdote etc.)
13 Grammatical studies on sample literal Turkmen Turkish texts (Chosen verse texts: Poem, epic etc.)
14 Grammatical studies on sample literal Turkmen Turkish texts (Chosen verse texts: Poem, epic etc.)

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları Ahmet B. ERCİLASUN; Örneklerle Bugünkü Türk Alfabeleri, Kültür Bak.Pub., Ank. 1989
Ahmet B. ERCİLASUN(Editor); Türk Lehçeleri Grameri, Akçağ Pub. , Ank. 2007
Ahmet B. ERCİLASUN); Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü I,II, Kültür Bak. Pub. Ank. 1991
Prof. Dr. Ahmet BURAN-Ercan ALKAYA; Çağdaş Türk Lehçeleri, Akçağ Pub., Ank.2001
Mehmet KARA; Türkmence (Giriş,Gramer,Metinler,Sözlük), Kültür Bak. pub. Ank.2000

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Students gain the ability of speaking and writing in Turkish language correctly, clearly and literary. X
2 Students be informed about Atatürk’s principles and reforms.
3 Students aim to gain knowledge of a foreign language at a level of which lets them to follow current researches about Turkish Language and Literature field.
4 Students can analyze Turkish language phonetically, grammatically, syntactically and semantically. X
5 Students can evaluate texts written in Turkic languages from the beginning up to modern Turkish literary and grammatically. X
6 Students recognize basic texts of Turkish Language and Literature field; can read and transcribe texts which are representatives of development of Turkic Languages. X
7 Students can evaluate theories of modern and classical literature with regards of literary movements and literary theories and can make critical in point of literature and linguistics.
8 Students can make literary and interdisciplinary scientific researches about literary periods, literary movements and authors in a sense of professional liability.
9 Students comprehend contents of knowledge of dialects and accents; can analyze texts belonging to Turkey Turkish dialects. X
10 Students can make researches about folklore by learning required methods and technics.
11 Students gain the basic knowledge and skills of the ability of making researches and studies in Turkish Language and Literature field. X
12 Students can apply and use their knowledge in academy and in public services which they have gained by their education in Turkish Language and Literature department. X
13 Students look out for professional liability and moral values in Turkish Language and Literature field. X
14 Students gain the awareness of necessity of lifelong learning and gain skills to put it into practice. X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 60
KisaSinav 1 10
Odev 1 20
KisaSinav 2 10
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

; ;