Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
LANGUAGE AND WRITING CORRELATION IN MIDDLE TURKISH TDE 372 6 3 + 0 3 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ZİKRİ TURAN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları Res.Asst. Esra Kirik
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
To see language and article’s relation in Middle Turkish.
Dersin İçeriği
To produce Turkish Language’s language-article relation with texts in Middle Turkish Period.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - He/she describes what is language and writing and Language and article’s relation. 1 - 2 - 10 - A - B -
2 - He/she determines that Middle Turkish’ s specialities. 1 - 2 - A - B -
3 - He/she samples alphabets that use for Turkish Language and its general specialities. 1 - 2 - A - B -
4 - He/she compares Middle Turkish with other terms of Turkısih Language. 1 - 2 - 4 - A - B -
5 - He/she collects texts from Middle Turkish. 14 - C -
6 - He/she comments on texts from Middle Turkish according to language and writing relation. 4 - 14 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 10:Brain Storming 4:Drilland Practice 14:Self Study
Ölçme Yöntemleri: A:Testing B:Oral Exam C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Language and article’s relation
2 Middle Turkish concept and Middle Turkish’ s specialities
3 Alphabets that use for Turkish Language and its general specialities
4 Specialities of Arabic Alphabet and to us efor Turkish Language it
5 Author’s dialect specialities in text and examples
6 To use long vowels in Turkish language and Old text example
7 To fix long vowels in Middle Turkish texts
8 To use “kapalı e” in Turkish Language texts
9 Mid-Term Exam
10 To write further and its phonetic support
11 Thinness-thickness different in vowels
12 Flatness-circularness difference in vowels
13 b-p parallelism and using in the texts
14 k-g parallelism and using in the texts, t-d parallelism and using in the texts

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları Zeynep Korkmaz, Eski Anadolu Türkçesinde İmla-Fonoloji Bağlantısı Üzerine Notlar, Türk Dili Üzerine Araştırmalar, Ankara, 1995, s.491-508.
Zeynep Korkmaz, Sadrüd-din Şeyhoğlu Marzubanname Tercümesi, Ankara, 1973.
Talat Tekin, Ana Türkçede Asli Uzun Ünlüler, Ankara, 1975.
İsmail Hikmet Ertaylan, Behcetül-Hadayık (Fotokopi), İstanbul, 1960.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Students gain the ability of speaking and writing in Turkish language correctly, clearly and literary. X
2 Students be informed about Atatürk’s principles and reforms.
3 Students aim to gain knowledge of a foreign language at a level of which lets them to follow current researches about Turkish Language and Literature field.
4 Students can analyze Turkish language phonetically, grammatically, syntactically and semantically. X
5 Students can evaluate texts written in Turkic languages from the beginning up to modern Turkish literary and grammatically. X
6 Students recognize basic texts of Turkish Language and Literature field; can read and transcribe texts which are representatives of development of Turkic Languages. X
7 Students can evaluate theories of modern and classical literature with regards of literary movements and literary theories and can make critical in point of literature and linguistics.
8 Students can make literary and interdisciplinary scientific researches about literary periods, literary movements and authors in a sense of professional liability.
9 Students comprehend contents of knowledge of dialects and accents; can analyze texts belonging to Turkey Turkish dialects.
10 Students can make researches about folklore by learning required methods and technics.
11 Students gain the basic knowledge and skills of the ability of making researches and studies in Turkish Language and Literature field. X
12 Students can apply and use their knowledge in academy and in public services which they have gained by their education in Turkish Language and Literature department. X
13 Students look out for professional liability and moral values in Turkish Language and Literature field. X
14 Students gain the awareness of necessity of lifelong learning and gain skills to put it into practice. X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 60
KisaSinav 1 10
KisaSinav 2 10
Odev 1 20
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 3 3
Assignment 1 10 10
Performance Task (Laboratory) 1 15 15
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 118
Toplam İş Yükü /25(s) 4.72
Dersin AKTS Kredisi 4.72
; ;