Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TURK-ISLAMIC ART AND HISTORICAL ARTIFACTS OF TURKEY TAR 420 8 3 + 0 3 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. LÜTFİ ŞEYBAN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
Politically, socially and culturally approaching to the relations between Islamic states and people with the Europea nones in the Mediterranean World which is the centre of the Muslim-European historical relations and analysing today?s events on the basis of this historical background
Dersin İçeriği
Political, social and cultural relations between Muslims and Europeans in the Mediterranean World
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Analyses socio-cultural history of the Mediterranean World 1 - 2 - A - C -
2 - Apprehends intersocieties relations in the Mediterranean World 1 - 5 - A - C -
3 - Differentiates the qualities of the relations between Muslim and European societies 1 - 2 - 5 - 9 - A - F -
4 - Recognizes states established in the Mediterranean World and analyses their repercussions to nowadays 1 - 3 - A - C -
5 - Evaluates the effects of the relations between Muslims and Europeans 1 - 2 - 5 - A - C -
6 - Decides more lusty about socio-cultural relations between Muslims and Europeans 1 - 2 - 3 - 8 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 5:Demonstration 9:Simulation 3:Discussion 8:Group Study
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework F:Performance Task

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Introduction: General look to the Mediterranean World from the Ancient times to nowadays
2 Birth of the Christianity and Islam and their spread to the Mediterranean World
3 Activities of Christians and Muslims in the Mediterranea
4 View of the Muslims to the World and Europeans
5 View of the Christians to the World, Islam and Muslims
6 Contact, communication and interactions means between Muslims and Christians in the Mediterranea
7 Religion as a determining factor of mutual communication and interactions
8 State and judgement system as a determining factor of mutual communication and interactions
9 Midterm Examination
10 Science and technique as a determining factor of mutual communication and interactions
11 Cultural life as a determining factor of mutual communication and interactions
12 Individual and Society as a determining factor of mutual communication and interactions
13 Realities introduced by Islam and Christianity cultures to the humankind and to the world
14 Result and Evaluation

Kaynaklar

Ders Notu Lütfi Şeyban, Akdeniz Dünyasında İslam-Avrupa İlişkileri, Adapazarı 2013
Ders Kaynakları - Abulafiya, David, Büyük Deniz Akdeniz?de İnsanlık Tarihi, çev. Gül Çağalı Güven, Alfa Basım Yayım, İstanbul 2012
- Lewis, Bernard H., Müslümanların Avrupa?yı Keşfi, çev. Nimet Yıldırım, Birey, Erzurum 1997 (The Muslim Discovery of Europe, New York 1982)
- Schimmel, Annemarie, Doğu-Batı Yakınlaşmaları Avrupa?nın İslam Dünyasıyla Karşılaşması, çev. Hüseyin Ağuiçenoğlu, Avesta Basın-Yayın, İstanbul 2012
- Fuller, Graham E.-Ian O. Lesser, Kuşatılanlar İslam ve Batı?nın Jeopolitiği, çev. Özden Arıkan, Sabah Kitapları, İstanbul 1996
- Cuayyit, Hişam, Avrupa ve İslam, İz Yayıncılık, İstanbul 1995
- Koningsveld, P.S. van, ?Ortaçağın Sonlarında Batı-Avrupa?daki Müslüman Esir ve Köleler?, Türkiye Günlüğü, S. 45, Mart-Nisan 1997, s. 186-203
- Cipolla, Carlo M., Silahlar ve Avrupa Sömürgeciliği, çev. Taşkın Temiz, Yöneliş, İstanbul 1998
- Karlsson, Ingmar, İslam ve Avrupa İnanç Ayrılığı Yaşam Birliği, çev. Gülseren Ergün, Cem Yayınevi, İstanbul 2000
- Hunke, S., Avrupa?nin Üzerine Dogan İslam Günesi, çev. S. Sezgin, Istanbul 1972
- Ertek, Ahmet, ?Avrupa-Fiziki ve Beşeri Coğrafya?, DİA, IV, 127-132
- Beydilli, Kemal, ?Avrupa-Tarih?, DİA, IV, 135-151

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 He has top level knowledge and ability supported by textbooks including current knowledge, practicing devices and instruments as well as the other scientific sources related with auxiliary sciences for history; he uses these knowledge and abilities in his career and researches X
2 He analyzes and evaluates the concepts, idea and data related with history discipline by means of research methods in social sciences’, diagnoses, analyzes and discusses unknown (not studied) subjects, offers proposals based on scientific findings and evidences related with these subjects. X
3 He informs experts or uninformed person related with history discipline, expresses clearly his ideas about his findings to them both written and orally X
4 He has the abilities of critical, creative thinking and analyzing by means of history methodology, makes independent and collective works related with studies in his field. X
5 He takes responsibility and tries to generate solution on the subjects which have not brightened due to deficiency in historical information and data X
6 He knows interest, request and demands of researchers in his field, familiarizes socio-cultural and economic characteristics of his environment; arranges, executes and governs teaching and learning processes befitting these characteristics. He provide students’ effective participation to teaching process. X
7 He aims to learn foreign language to a reasonable extent for understanding present studies in history discipline and for getting across with his collogues. X
8 He has knowledge of using computer; he uses informatics and communication technology. X
9 In his historical researches, he respects social, scientific and ethic values in terms of gathering, analyzing, interpreting and announcing phases of information. X
10 He makes strenuous efforts in developing himself on historical field. He is open minded person. He takes part an active role in developing himself, his institution. He has a great respect for the values of Turkish Society and Principles of Ataturk. X
11 Techniques related to social sciences in historical field, he applies in interdisciplinary studies. X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 60
Odev 1 20
KisaSinav 1 10
KisaSinav 2 10
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 10 10
Quiz 1 10 10
Assignment 1 10 10
Performance Task (Seminar) 1 10 10
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 130
Toplam İş Yükü /25(s) 5.2
Dersin AKTS Kredisi 5.2
; ;